Nyheter

Asfaltering på E6 mellom Mære og Steinkjer kan gi kø og ventetid

E6 mellom Steinkjer og Mære skal asfalteres. Arbeidet starter søndag 26. juni og gjennomføres på kveld og natt. Det kan likevel bli kø og ventetid på strekningen mens arbeidet pågår. Søndag 26. juni starter asfaltering av E6 mellom Mære og Steinkjer. Arbeidet skal foregå fra kl. 2100-0600. Det tas sikte på å gjennomføre arbeidet i…

Les mer

Nå åpnes ny E6 fra Kvål til Melhus

Siden høsten 2019 har Nye Veier, Peab og Cowi jobbet med ny E6 fra Kvål til Melhus. Deler av den nye strekningen ble åpnet før jul i fjor, men mandag 27. juni kan trafikantene ta i bruk hele den nye motorveien.  Foto over: Ny E6 fra Kvål til Melhus blir firefeltsvei og 110 km/t. Dette…

Les mer

Skifter rekkverksender på E18 for bedre trafikksikkerhet

Statens vegvesen skifter ut ender på siderekkverket langs E18 Trollbergtjern-Melleby i Indre Østfold. De nye endeavslutningene skal redusere skader på biler og mennesker ved utforkjøring. Foto over: Statens vegvesen etablerer energiabsorberende rekkverksender på E18 i Indre Østfold. (Foto: Yanek José Brunsell / Statens vegvesen) – De gamle rekkverksendene som er ført ned i bakken, blir…

Les mer

Statens vegvesen starter et stort løft for yrkessjåføren

Statens vegvesen lanserer to hjelpemidler til yrkessjåfører som kjører lastebil. En ruteplanlegger for tungbil og appen «Vegvesen trafikk» med etterlengtede funksjoner som mulighet for å legge inn høyde på kjøretøyet og få opp tilpasset rute, samt få oversikt over alle døgnhvileplasser (21.06.2022). Plutselig stenging av fjelloverganger eller kolonnekjøring. Fulle døgnhvileplasser og manglende informasjon om hvor…

Les mer

Nye Veier vil ruste opp gammel E6 ved Lillehammer

Som del av at det bygges ny E6 fra Roterud til Storhove blir dagens E6 gjort om til fylkesvei. Sammen med omleggingen blir fylkesveien rustet opp med blant annet støyskjerming, trafikksikkerhetstiltak og flere kilometer med gang- og sykkelvei. Foto over: Tiltakene på avlastet E6 vil skape et bedre bo- og levemiljø langs en vei som…

Les mer

TSF er i gang med årets sommeraksjon

For sjette året på rad legger Trafikksikkerhetsforeningen ut på veiene i sommertrafikken.  Foto over: Geirr Tangstad-Holdal på reise i Fredrikstad og Østfold med sommerkampanje #TryggSommer. Bilde: skjermdump fra NRK TV Det er med et trist bakteppe vi nå legger ut på årets trafikksikkerhetskampanje sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.  21 personer omkom i trafikkulykker…

Les mer

E18 Retvet-Vinterbro: Vegvesenet ønsker smal 4-felts og redusere tunnelbredde.

Ved å bygge smal 4-felt, redusere tunnelbredde og senke farten fra 110 til 100 km/t kan prosjektet E18 Retvet-Vinterbro både spare verdifulle jordbruksarealer, klimagassutslippene og penger, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen. Prosjektet E18 Retvet–Vinterbro er totalt 16 kilometer og er siste etappe på utbyggingen av E18 mellom Oslo og Ørje ved svenskegrensa. Den regulerte løsningen fra 2017…

Les mer

Fem kan gi tilbud på E6 Storhove-Øyer

Fem grupperinger av entreprenører og rådgivere er kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge ny E6 Storhove – Øyer i Innlandet. De fem grupperingene som skal konkurrere om entreprisen er:          Entreprenører                                                              Rådgivere AF gruppen Norconsult Veidekke Entreprenør AS COWI AS Hæhre Entreprenør AS Multiconsult AS JV Dragados og Anlegg Øst Entreprenør…

Les mer

Nye Veier ønsker større frihet i veivalg

Nye Veier ønsker mer fleksibilitet ved valg av veistandard og tidspunkt for utbygging. Dagens regler bør videreutvikles for å spare kostnader, klima og miljø. Foto over: Her fra Nye Veiers strekning E6 Kvål – Melhus. Veien er en smal firefelts vei tilpasset de lokale forholdene. Foto: Nye Veier AS. Det statlige utbyggingsselskapet mener at det…

Les mer

Vegvesenet mener nye regler for vegbygging kan gi god lokal tilpasning

Vegdirektøren vil kombinere god framkommelighet med mindre naturinngrep. Det kan vi oppnå ved å myke opp regelverket for veibygging. Statens vegvesen Vegdirektoratet har i dag sendt brev til departementet om endringer i veinormalene. – Vi skal gjenbruke det vi har og bygge nytt der vi må. Statens vegvesen vil ha mest mulig ut av ressursene,…

Les mer

Nyhetsarkiv

Tre leverandører er fortsatt med i kampen om å bygge indrefileten på E6 Helgeland

Staten vegvesen har valgt ut hvilke tre leverandører som er med videre i konkurransen om å få levere tilbud til…

Les mer

No startar vedlikehaldet av denne og ni andre bruer i gamle Sogn og Fjordane

Mesta skal vedlikehalda ti bruer i Sogn og Fjordane, på oppdrag frå Statens vegvesen. Foto over: Hallinggrov bru på E16…

Les mer

Rassikring langs riksvei 15 i Stryn

På Dårflot langs riksveg 15 i Stryn, skal Statens vegvesen no sikra vegen endå betre mot skred. Det har vore…

Les mer

Nye Veier velger St1 til etablering og drift av ny døgnhvileplass på Lonelier

Nye Veier har tildelt konsesjonskontrakt for etablering og drift av døgnhvileplassen og veiserviceanlegget på Lonelier til leverandøren St1. Anlegget plasseres…

Les mer

Syv døde – ulykkeshelg i veitrafikken

Syv mennesker døde og flere ble hardt skadd i tre trafikkulykker sist helg, og det er nå 37 liv som…

Les mer

Fortsatt utfordringer i transportnæringen

Det er fortsatt store utfordringer og et klart spillerom for utnyttelse av arbeidstakere i transportnæringen viser en fersk rapport fra…

Les mer

Disse veiprosjektene vil Vegvesenet prioritere

Statens vegvesen har prioritert 20 vei- og tunnelprosjekter for de neste seks årene. Forslaget om rekkefølge ble tirsdag oversendt til…

Les mer

Statens vegvesen innbyr til konkurranse om døgnhvileplasser

Statens vegvesen har lyst ut en konkurranse om etablering og drift og vedlikehold av flere døgnhvileplasser for tungtransporten langs E6…

Les mer

Ekstern gransking av raset i Malvik

Nye Veier vil ha ekstern gransking av raset som gikk ved Stavsjøfjelltunnelen onsdag. – Det er viktig for å ha…

Les mer

Sandnes er Årets trafikksikkerhetskommune 2022

– For å bedre trafikksikkerheten i hele landet, er vi helt avhengig av lokalt engasjement. Sandnes kommune har over flere…

Les mer

Risa AS skal drifte riksveger i Rogaland og Agder

Jærfirmaet Risa AS skal drifte riksveger i Rogaland sør for Boknafjorden, og over Agder-grensen til Flekkefjord, de neste fem årene…

Les mer

Markerte verdensdagen for sikkerhet og helse i arbeidslivet

Den 28. april ble verdensdagen for sikkerhet og helse i arbeidslivet markert over hele verden. Ansatte både i Nye Veier…

Les mer