Nyheter

Kan vi håpe på lys i mørket?

Onsdag morgen skjedde det igjen. En person ble påkjørt ved rundkjøringen i Barbu i Arendal. Nå bør noen se lyset, før en enda mer alvorlig ulykke skjer, skriver Agderposten (14.01.2021). Fem ganger de siste årene har det vært farlige ulykker i denne rundkjøringen. Fire ganger tidligere er det også gående som er blitt rammet. Tre av…

Les mer

– Skal bruke innkjøpsmakt for å oppnå ytterligere klimakutt, sier vegdirektøren

Uten en kraftig reduksjon i utslippene fra transportsektoren er det ikke mulig å nå målene i klimameldingen. [12.01.2021] Fredag la regjeringen fram Klimamelding for 2021 – 2030 med konkrete tiltak til hvordan vi skal nå målene. Transportsektoren kommer til å spille en nøkkelrolle i å redusere klimagassutslippene.  – 80 prosent av det vi gjennomfører i Statens vegvesen er i kontrakter…

Les mer

Ny handlingsplan: Anleggsplasser i transportsektoren skal bli fossilfrie

Transportinfrastrukturen skal i fremtiden bygges mest mulig fossilfritt. Regjeringen varsler i ny handlingsplan blant annet oppstart av fossilfrie pilotprosjekter og bruk av offentlige anskaffelser for å få ned klimagassutslippene på anleggsplassene i transportsektoren. (12.01.2021) – Det er ikke nok å reise grønt, vi må også bygge veiene, tunnelene, banene, havnene og lufthavnene på en klimavennlig…

Les mer

Innbyggere reagerer – mener dårlig rekkverk kan forårsake stygge skader

På den kommunale veien Vangstad i Ulvilla er det på tide å gjøre noe med rekkverket. Det mener Janne Rotmo og andre oppsittere langs veien, i følge avisa Innherred. Rotmo har meldt inn behov for utskifting av rekkverket til Verdal kommune. Rekkverket er direkte ødelagt flere steder, stolper er knekt, rekkverket sitter ikke festet på stolper, og endene er opprevet, skarpe og…

Les mer

Meir pengar til vedlikehald av fylkesvegar

– Stortinget auka i fjor tilskotsordninga for vedlikehald av fylkesvegar med 400 millionar kroner. No kan fylkeskommunane søke om desse pengane i 2021. Dermed sørger vi for at òg fylkesvegnettet får eit ekstra løft, som gir betre og tryggare vegar, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Auken blei vedteken seint i fjor, så dei 400 millionar…

Les mer

Søker om 144 millionar koronakroner til fylkesvegen

Vestfold og Telemark fylkeskommune bed Samferdselsdepartementet løyve opptil 144 millionar kroner som koronatiltak på fylkesveg 355 som går frå Tjønnefoss til Fyresdal og vidare til Krossli. Strekninga er på totalt 67,8 kilometer, i følge Vest Telemark avis (08.01.2021) Det er fylkesordførar Terje Riis- Johansen (Sp) som har skrive under på søknaden som er på heile…

Les mer

Disse kan bli «dødsfeller» og har stått ødelagte i lang tid: – Stort etterslep

Nå vil fylkeskommunen bruke «mye penger» på å rette opp langs Svelvikveien, i følge Svelviksposten (06.01.2021) Rekkverk langs veien er der for å beskytte oss om uhellet skulle være ute. Det er konstruert for å hindre at kjøretøy forlater kjørebanen og havner utenfor bratte skråninger, i vann eller over i motsatt kjørefelt. Det brukes også…

Les mer

Utkontrakterer saksbehandlingen av arbeidsvarslingsplaner

Statens vegvesen ønsker tilbud på bistand til å utføre saksbehandling av innkomne arbeidsvarslingsplaner med tilhørende befaring av arbeidsområder på og langs veg. (05.01.2021) Det er første gang at denne typer oppgaver blir lyst ut for det private markedet. – Statens vegvesen har tidligere selv stått for all saksbehandling på dette området, opplyser Vegvesenets seksjonssjef for…

Les mer

Godt nytt trafikksikkert år 2021 fra Trafikksikkerhetsforeningen

Riktig godt nytt og trafikksikkert år 2021. Jeg vil først starte med å takke for 2020. Dette ble et veldig anderledes år for mange av oss. Vi måtte tenke nytt, både i måten vi forhold oss til vårt nærmiljø, familie og venner. Men ikke minst i jobbsammenheng. Jeg vil rette en stor takk til alle…

Les mer

Innlegg: Vi har verdens beste trafikanter

I 2020 ble 95 drept i trafikken. Det er mer enn tall og statistikk, dette er 95 tragedier. Men er samtidig en milepæl i arbeidet for nullvisjonen om at ingen skal dø eller bli hardt skadd i trafikken. (03.01.2021) Vi må helt tilbake til 1947 – før massebilismens tid – for å se under 100…

Les mer

Nyhetsarkiv

Nytt E6-forslag forbi Støren

Nye Veier har jobbet frem en ny mulig trasé for E6 forbi Støren. Denne løsningen har flere positive sider, og…

Les mer

Starter detaljregulering for ny E39 Mandal-Lyngdal

Arbeidet med detaljregulering av ny E39 mellom Mandal og Herdal i Lyngdal har startet. Strekningen inngår i den helhetlige utbyggingen…

Les mer

Foreslår promillegrense og aldersgrense for elsparkesykler

Nytt regelverk for elsparkesykler går nå ut på høring. Promillegrense, 12 års aldersgrense, hjelm for unge og gebyr for flere…

Les mer
- Mange av veiene til og fra sjømatbedrifter langs kysten er fylkesveier i dårlig stand, spesielt vinterstid. Vi håper at denne tilskuddsordningen vil være til god hjelp i årene som kommer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Disse fylkesveiene får statlig økonomisk drahjelp

– Det er behov for å bidra til å utbedre fylkesveier som er viktige for sjømatnæringen, selv om dette er…

Les mer

Lover belysning på hele E16

Det blir belysning hele veien på ny E16 gjennom Jevnaker. Men lyset blir svakere på nattetid. Ny E16 vil belyses…

Les mer

Mottatt over 100 innspill om E6 forbi Lillehammer

Etter at Nye Veier og totalentreprenøren AF Gruppen i august i år ba innbyggerne om innspill om utbyggingen av E6…

Les mer

Nye Veier ser stort potensial i ny veistandard

Nye Veier AS har arbeidet målrettet for økt fleksibilitet innen norsk veiutbygging. – Vi er glade for at Samferdselsdepartementet innfører…

Les mer

Regjeringa: Smart firefelts veg gir større fleksibilitet

– Vi er opptekne av å lytte til fagfolk. Derfor følger vi anbefalinga til Statens vegvesen om å innføre moglegheita…

Les mer

Vegvesenet skjerper klima- og miljøkrav

Statens vegvesen stiller nå krav til at alle prosjekter over 200 millioner kroner skal sertifiseres gjennom CEEQUAL. Vegvesenet har vedtatt…

Les mer

I november mistet seks personer livet i veitrafikken

I november mistet to kvinner og seks menn livet på veien. Alderen på de omkomne varierer mellom 18 og 89…

Les mer
Nye Veier as

Nye Veier prioriterer ingen nye strekninger i høst

Det er første gang i selskapets snart femårige historie at det før årsskiftet ikke prioriteres nye strekninger for utbygging. –…

Les mer
Rekkverk redder liv

Er vi i ferd med å nå nullvisjonen?

I dag har Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF deltatt på forskerlunch med forskningleder Torkel Bjørnskau, TØI som presenterte en…

Les mer