Nyheter

Samferdselsminister Nygård åpner Vegsikringskonferansen 2024

Den 7. og 8. februar 2024 arrangeres Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2024.

Les mer

15 drepne i trafikken i oktober

I oktober omkom 15 personar i trafikken. Dette er nesten tre gonger så mange som i fjor, då 6 døydde. Det er over ti år sidan vi sist hadde så mange trafikkdrepne i oktober.   Så langt i år er 111 drepne i trafikken. Det er 16 fleire enn på same tid i fjor. Dette…

Les mer

Nå er det glatt på veiene: – Det holder ikke med 1003-regelen

Fersk undersøkelse viser at 3 av 5 er redde i bil på glatta. – Det holder ikke å telle 1001-1002-1003 nå.  Det sier daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen Geirr Tangstad-Holdal.  På Øst- og Sørlandet kom snøen overraskende på mange bilister denne uka.  – Du kan godt øke den til 1005 og hvis du kjører tyngre kjøretøy…

Les mer

Skanska og Syltern skal bygge ny E6 i Trøndelag

Nye Veier har innstilt arbeidsfellesskapet Skanska Norge AS og Johs. J. Syltern AS sammen med rådgiver Rambøll, for prosjektering og bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i sørlige del av Trøndelag.  I de neste månedene skal totalentreprenøren og rådgiveren gjøre nødvendige forberedelser til start på byggingen. Samtidig skal de sikre gode løsninger for…

Les mer

Nye Veier starter rassikring av riksvei 13

Nye Veier har besluttet å sende ut sin aller første konkurranse for utbedring av riksvei 13. Arbeidet kan starte høsten neste år. Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise for prosjektering og bygging av ca 1200 meter ny riksvei 13, inkludert ny gang- og sykkelvei og skredsikring. Arbeidet skal gjennomføres mellom Djupevik og Kviturtunnelen i Ullensvang kommune i Vestland.…

Les mer

Stor økning i viltpåkjørsler: – Ta skiltene på alvor

Tallet på viltpåkjørsler har økt med 15 prosent de siste to årene i Norge. Mer enn 9000 dyr er påkjørt. – Høsten er høysesong for slike kollisjoner og det er noen viktige forberedelser du bør gjøre nå. Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge om tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). – Hvis…

Les mer

Programkomité: Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2024

Arbeidet med programmet til den kommende nasjonale Vegsikringskonferansen den 7. og 8. februar 2024 starter nå. Vårt mål er å lage en møteplass på tvers av rådgivere, produsenter, entreprenører, byggherrer, sentrale- og lokale politikere og trafikk- og bilorganisasjoner slik at vi sammen kan løfte trafikksikkerheten videre mot målet i nullvisjonen. TSF har derfor som målsetting at Vegsikringskonferansen skal bli…

Les mer

Statsbudsjett 2024: et budsjett preget av manglende satsinger og et løftebrudd på vedlikehold

Fredag 6. oktober presenterte regjeringen statsbudsjettet for 2024. EBA hadde klare forventninger til regjeringen om igangsettelse av samfunnsnyttige offentlige byggeprosjekter og at de opprettholdt satsingen på vedlikehold innenfor samferdsel. Regjeringen leverer heller ikke tilstrekkelige grep innenfor klima- og miljø.   – Vi forventet en tydelig satsing på boligbygging, energieffektivisering og samfunnsnyttige offentlige byggeprosjekter i budsjettet…

Les mer

Statsbudsjettet 2024: Plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveier

Vedtak nr. 755, 2. juni 2023 «Stortinget ber regjeringen utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveier og på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene, og komme tilbake med forslag til Stortinget som del av Nasjonal transportplan.» Foto over: Faksimile fra avisa Sør-Trøndelag Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket er representantforslag fra…

Les mer

Forslag til statsbudsjettet 2024: Veiformål

Til veiformål er det i alt foreslått å bevilge 43 074,5 mill. kr. Det er foreslått 36 546,4 mill. kr til Statens vegvesen og 6 507,7 mill. kr til Nye Veier AS. I den foreslåtte bevilgningen til Statens vegvesen inngår også midler til å utbedre skader etter ekstremvære Hans.Det er sett av 100 mill. kr…

Les mer

Nyhetsarkiv

Skal skredsikre innfartsåren til Bodø

Fem entreprenører leverte inn tilbud for å skredsikre rv. 80 ved Ytterkleiva i Fauske kommune. Consto er tildelt kontrakten. Den…

Les mer

Frokostwebinar – arbeidsvarsling og sikkert veiarbeid

21. september – Frokostwebinar for kommunene – arbeidsvarsling og sikkert veiarbeid kl 08:30 til 10:00 TSF – Trafikksikkerhetsforeningen arrangerer et…

Les mer

SVB Gruppen satser sammen med V&T Entreprenør

V&T Entreprenør har signert en ny landsdekkende rammeavtale for trafikkavvikling og arbeidsvarsling, denne gangen med SVB gruppen fra Tonstad. –…

Les mer

1 av 2 stoler ikke på andre bilister

Undersøkelse viser at 1 av 2 ikke er trygge på kjøreevnene til andre de møter på veien. – Hvis vi…

Les mer

Bygger ny E6 i Innlandet

Nye Veier og AF Gruppen signerte i dag kontrakten på bygging av ny E6 fra Lillehammer til Øyer. Nå starter…

Les mer

Stuss hekken – bidra til å holde skoleveien trygg

Har eiendommen din hekker og busker ut mot gang- og sykkelveg? Da er du ansvarlig for å klippe. – Det nærmer…

Les mer

Penger til bygging av deler av E6 i Nordland

Regjeringen foreslår å bruke 4 milliarder på E6 mellom Megården og Sommerset i Sørfold i Nordland. Det sier finansminister Trygve…

Les mer

Trafikk-appen gir deg varsel om stengte veier

Du kan selv definerer det geografiske området du ønsker varsler for. Ekstremværet Hans fører til utfordrende forhold på veiene i…

Les mer
21 personer omkom i trafikkulykker i mai. Ikke siden juli 2016 har så mange blitt drept i trafikken i løpet av en måned.

15 personer omkom i juli-trafikken

15 personer mistet livet på norske veier i juli. Så langt i år har 67 omkommet i trafikken. Nesten 50%…

Les mer

Pressemelding: Ta vare på hverandre i sommertrafikken

Sommeren er høysesong for dødsulykker i trafikken. De siste fem årene (2018-2022) har det i gjennomsnitt blitt drept 32 personer,…

Les mer

11 personer mistet livet i trafikken i juni

11 personer mistet livet i trafikken i juni. I løpet av årets seks første måneder omkom 51 personer. Dette viser…

Les mer

Viken: Fylkesveiene sultefores fra statens side, nå er det er på tide at fylkesveiene rustes opp

Viken Fylkesting peker på at det er behov for økte midler for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet, inkludert bruer.  …

Les mer