Nyheter

TikTok-doktoren kommer til Vegsikringskonferansen 2023

Nysgjerrig på hvem som ble tildelt Læringsmiljøprisen 2022 ved Nord universitet? Følg @gunhili på TikTok, skriver Nord Universitet på sine sider. Foto/tekst: Inger E. Eftevand Orvin / Nord Universitet Foto over: Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen Nord, Gunhild Sætren. Foto: Nord Universitet/Inger E. Eftevand Orvin Bak denne brukeren skjuler det seg nemlig en doktor. Dr. Gunhild Sætren. Førsteamenuensis ved…

Les mer

Økning i dødsulykkene – 14 døde i november

14 døde i trafikken i november i år. Det er dobbelt så mange som gjennomsnittet de siste tre årene. Vi må tilbake til 2018 for lignende tall. Så langt i år er 111 drept på norske veier. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. Foto over: Fire av de døde i november var fotgjengere. Bilførere bør…

Les mer

900 millioner i kutt til Nye Veier

SV ønsket å kutte halvparten av bevilgningene til Nye Veier. Med et kutt på tre milliarder ville dette betydd stopp og utsettelse for mange møtefrie vegsprosjekter av fire feltsutbygginger. Det blir ikke kutt for E39, men bare for fellesprosjektet E16/ Ringeriksbanen melder Avisa Agder. Foto over: Fra kommunegrensen mellom Kristiansand og Lindesnes, hvor prosjektet ble…

Les mer

Ny møtefri 4 felt strekning på E39 åpnet

Nye Veier åpnet torsdag 24. november for trafikk på den 19 kilometer lange strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Anleggsstart for prosjektet var oktober 2018. Etter fire års byggetid er prosjektet ferdig helt som planlagt. Trafikkpåsetting skjer før den offisielle åpningen som er 9. desember. Foto over: Prosjektsjef Harald J. Solvik overleverte blomster til de…

Les mer

Skal vedlikeholde 1100 bruer i Hedmark, Oppland og Buskerud

Statens vegvesen søker en eller to entreprenører til å vedlikeholde 1100 bruer i Innlandet og Buskerud. Foto over: 37 meter lange Ulstad bru (bildet) på riksveg 15 Lom er blant de 1100 bruene i vedlikeholdskontrakten. Brua ble bygget i 1935. Foto: Statens vegvesen – Vi kan ha inntil to entreprenører på grunn av at det…

Les mer

Støtputebil hindret alvorlig ulykke

Natt til fredag den 11. november var det en trafikkulykke i et arbeidsområde i Agder. Medlem av Trafikksikkerhetsforeningen, V&T entreprenør AS sikret arbeidsområdet og veiarbeiderne med en støtputebil. Det kunne blitt en tragisk trafikkulykke om ikke vegarbeidsområdet var sikret! Foto over: Støtputebilen som ble påkjørt. Foto: V&T Entreprenør AS. -Nok en gang blir man påminnet…

Les mer

Erik Wold skal lede Vegsikringskonferansen 2023

Erik Wold blir hovedkonferansier under Den nasjonale Vegsikringskonferansen 8. og 9. februar 2023 Gardermoen, Oslo Etter 25 år i NRK der Erik Wold satte sitt preg på programmer som Dagsnytt Atten, Frokost-TV, Standpunkt, Aktuelt, RedaksjonEN, og ikke minst Debatten, startet han for seg selv. I dag bruker han sin lange erfaring og solide kompetanse som…

Les mer

Nytt rassikringsprosjekt på E16 i Valdres åpnet

Stortinget vedtok siste gang i 1992 at E16 over Filefjell og Lærdal er stamvegen mellom Oslo (Sandvika) og Bergen. Vegen er den av hovedvegene til Vestlandet som har best regularitet vinterstid. E16 gjennom Valdres er en vegstrekning med relativt dårlig standard, høy ulykkesbelastning og lav framkommelighet. Strekningen ved Kvamskleiva er omtalt og prioritert i rassikringsplanen…

Les mer

Tre leverandørene ønsker å rehabilitere Nappstraumtunnelen på E10 i Lofoten

Fire leverandører leverte inn tilbud – tre av dem er kvalifisert til jobben. Foto over: Nappstraumtunnelen E10 Lofoten. Foto: Erik Betten/Statens vegvesen Bakgrunn Den undersjøiske Nappstraumtunnelen på E10 i Lofoten skal rehabiliteres, og i den forbindelse ble det lyst ut en anbudskonkurranse på kontrakten 12. juni. Grunnet uklarheter i kvalifikasjonskravet om «relevant erfaring», ble det…

Les mer

Nye Veier anbefaler mer gjenbruk av eksisterende E18 mellom Tvedestrand og Bamble

Siden høsten 2021 har Nye Veier utredet mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei på E18 mellom Tvedestrand og Bamble. Mer gjenbruk vil både gi betydelig reduksjon i klimagassutslipp og redusere arealbeslaget. Kart som viser de to hovedkonseptene med varianter Nye Veier har arbeidet med i verdioptimaliseringen for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Kart: Nye Veier Nye…

Les mer

Nyhetsarkiv

Vedlikeholdet av norske veier får stryk

Én av to nordmenn har ikke tillit til at veiene er godt vedlikeholdt, viser ny undersøkelse. – Folk kjører med…

Les mer

– Et dårlig budsjett for trafikksikkerhet

Innlegg av Børre Skiaker, generalsekretær, Kongelig Norsk Automobilklub Foto over: Børre Skiaker, generalsekretær i KNA Foto: KNA Trygve Slagsvold Vedums statsbudsjett…

Les mer

Stjal batteri – satte trafikklys ut av drift

Natt til fredag forsvant et batteri som forsyner lysreguleringen ved et anleggsområde i Inderøy. Byggherren var ikke overbegeistret, skriver Trønder-Avisa.…

Les mer

Stor interesse for å designe attraksjonen Nasjonale turistveger

81 arkitekter og landskapsarkitekter ønsker å bistå Statens vegvesen med å utforme fremtidens turistvegattraksjoner. Foto over: Trælvikosen, Nasjonal turistveg Helgelandskysten.…

Les mer

En reduksjon av drepte og hardt skadde i vegtrafikken med kun 1,4 personer per år

Statsbudsjettet 2023 vil bare bidra til en reduksjon av drepte og hardt skadde i vegtrafikken med kun 1,4 personer per…

Les mer

Bråstopp for nye riksveiinvesteringer

Budsjettforslaget betyr at de fire veiprosjektene som Vegvesenet har prioritert høyest for byggestart i 2023 er alle blitt satt på vent. Dette…

Les mer

Statens vegvesen: Vedlikeholdsetterslepet vil øke

Budsjettforslaget legger opp til en bevilgning på 9,4 milliarder til drift og vedlikehold, en økning på 780 millioner. Økningen er…

Les mer

Statsbudsjettet 2023

I budsjettforslaget for 2023 foreslår regjeringen å bevilge 39,5 milliarder kroner til vegformål. Det er en nedgang fra 2022-budsjettet på…

Les mer

Riksveg 3 til lavpris

22 nye kilometer av riksveg 3 i Østerdalen er ferdig utbedret uten midtrekkverk. Strekningen er «bare» utbedret, men framstår som…

Les mer

Offshoreteknologi sikrer best mulig plassering av ny Mjøsbru

I Norges største innsjø foregår det nå geologiske undersøkelser med avansert 3D seismikk. Grunnforholdene i Mjøsa kartlegges ved hjelp av…

Les mer

6 døde på veiene i september

Seks døde i septembertrafikken. Etter tredje kvartal har 97 omkommet på veiene i landet. Dette er Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.…

Les mer

Trafikksikkerhet for barn

Den ferske rapporten om trafikksikkerhetsutviklingen i Norge oppsummerer hvordan vi ligger an på veien mot null drepte i trafikken. Barna…

Les mer