Nyheter

Husk å påregistrere kjøretøyet ditt for sesongen

Hvis kjøretøyet ditt er avregistrert, må du huske å påregistrere det før du tar det i bruk Det gjør du på vegvesen.no/dinside. For å påregistrere kjøretøyet må du ha gyldig forsikring. Illustrasjonsfoto over: Statens vegvesen – Ikke glem å påregistrere motorsykkelen, bobilen eller annet kjøretøy før du tar det i bruk. Selv om skiltene er på…

Les mer

Nå skal Tolletaten også kunne teste bilister for ruskjøring

– Det er i dag urovekkende mange bilister som kjører i rus på norske veier. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og for sine medtrafikanter. Vi ønsker å styrke kontrollen med ruskjøring, og vil nå gi også Tolletaten mulighet til å ta en alkotest av bilførere som blir stoppet i tollkontroll, sier…

Les mer

Nordland på verstingtoppen – her er det størst fare for å bli skadd eller drept

De mange ulykkene og trafikkhendelsene på E6 i Nordland i vinter bør ikke overraske noen, skriver Avisa Nordland. Foto over: Lensmann Borge sendte brev til Nordland fylkeskommune i oktober 2020, hvor han er bekymrer for rekke punkter langs hele veien. – Flere steder henger stolpene som fester rekkverket i løse luften. På lange strekninger er…

Les mer

Samferdselsministeren med første spadetak for Sotrasambandet

Onsdag 22. mars markerte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård prosjektstart for Rv. 555 Sotrasambandet. – Sotrasambandet skal sikre auka framkomme, og vil være med på å styrke Øygardens rolle for både regionale og nasjonale næringsinteresse. Sotrasambandet vil også knytte Bergensregionen nærare saman, seier Nygård. Utviklinga av fastlandssambandet mellom Øygarden og Bergen vil være viktig for å sikre…

Les mer

Trøndelag fylkeskommunes med ny vegstrategi

Strategien gir føringer for hvordan fylkesvegnettet skal ivaretas og er et viktig politisk og administrativt verktøy som gir retning for prioriteringer innenfor vegområdet. Strategien er bygd opp rundt de fire temamålene trafikksikkerhet, fremkommelighet, klima og miljø, og vegeierrollen. Fylkeskommunens visjon «Vi skaper historie», FNs bærekraftsmål, nullvisjonen og føringer ifra Nasjonal transportplan er grunnmuren for strategien.  Foto over:…

Les mer

Antall skadde på elsparkesykkel er kraftig redusert

I Oslo er antall elsparkesykler til utleie rediusert fra 20.000 til 8000.

Les mer

Studie avdekker nye pendlingsvaner etter pandemien

En mobilitetsstudie fra WSP sammenligner pendlingsvaner i Oslo, Helsingfors, København og Stockholm. Felles for byene er at reiser med kollektivtransport har gått ned, mens pendlerreisene med bil og sykkel har økt. Men det finnes også flere forskjeller. Illustrasjonsfoto over: iStockPhoto/TSF At mange yrkesgrupper har mulighet til å jobbe hjemmefra eller fra hytta én eller flere…

Les mer

Nytt inntektssystem kan øke vegetterslepet i Nordland fylkeskommune 

Hvis nytt inntektssystem til fylkeskommunene blir vedtatt, vil tjenestene til nordlendingene måtte reduseres med 193,2 millioner kroner, skriver Nordland Fylkeskommune på sine sider. Foto over: illustrasjonsbilde fra Lofoten Foto: istockphoto/TSF Fylkesråd Svein Øien Eggesvik ga tydelige signaler til statssekretær Ole Gustav Narud i Kommunal- og distriktsdepartementet, da forslaget til nytt inntektssystem for fylkeskommunene ble diskutert.…

Les mer

Vestland – storsatsing på vedlikehald av fylkesvegane

– No startar storsatsinga på utbetring og vedlikehald av vegane i fylket, seier fylkesordførar Jon Askeland. Fylkestinget skal bruke 500 millionar kroner ekstra dei neste tre åra. Dei første 90 millionane skal brukast no. Foto over: 500 MILLIONAR: Fylkesvegane i Vestland skal få ekstra vedlikehald for 500 millionar kroner. Illustrasjonsfoto: Vestland fylkeskommune I vedtaket har…

Les mer

Gratis kontroll av russebiler og russebusser

Statens vegvesen tilbyr gratis kontroll av russebiler og russebusser. Kjøretøy som blir godkjent i kontrollen får oblat i frontruta. Da slipper de større tekniske kontroller langs veiene i mai. – Vi er opptatt av at russen skal ha en sikker russetid, også på veien. Vi vil derfor kontrollere flest mulig kjøretøy for å sikre at…

Les mer

Nyhetsarkiv

Bilder fra Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2023

Les mer

Vegdirektøren vil styrke veisatsingen

Bruken av det norske veinettet gir en verdi på 1 100 milliarder kroner årlig. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland fastslår at…

Les mer

Utstyrer veiarbeidere med kroppskamera

Veiarbeidere kan til tider ha et tøft og stressende arbeidsmiljø, og være utsatt for aggressive trafikanter. For økt sikkerhet utstyrer…

Les mer

Anmeldte 36 transportbedrifter i 2022

Til sammen kontrollerte Statens vegvesen 224 transportbedrifter for brudd på kjøre- og hviletidsreglene i 2022. Foto over: Foto: Knut Opeide/Statens…

Les mer

Feiret 200.000 timer uten skader på rv. 4-prosjekt

150 ansatte i arbeidsfellesskapet Hæhre/Isachsen og Statens vegvesen har jobbet 200.000 timer uten en eneste skade på rv. 4 Roa-Gran.…

Les mer

Se stortingsdebatten på Vegsikringskonferansen 2023

Prioriteringer i ny NTP og vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier
 Innlegg med debatt ledet av Erik Wold Siv Mossleth (Sp) Stortinget Frank…

Les mer

Se åpningen av Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2023

Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2023 Statssekretær Tom Kalsås, Samferdselsdepartementet, Erna Solberg, tidligere statsminister og leder av Høyre, Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektøren,…

Les mer

Mange møteulykker i januar

Seks personer omkom i januartrafikken. Fire i møteulykker. Dette er fire flere omkomne enn i januar fjor, men på nivå…

Les mer

Arbeider med løsninger for bruene som er stengt eller har redusert belastning

Statens vegvesen arbeider for fullt med å få løst utfordringene knyttet til bruene som fortsatt er stengt etter kollapsen til…

Les mer

Ønsker sammenhengene utbygging av trafikksikker E39

Næringsforeningene i Stavanger-regionen, Kristiansands-regionen og Lister har samlet ordførerne mellom Stavanger og Kristiansand, samt fylkeskommunene, og signert en felleserklæring for…

Les mer
Foto: Hedda Vikan Seljeseth/Statens vegvesen

Statens vegvesen kontrollerte over 45 000 lette kjøretøy langs vegene i 2022

Over halvparten av de lette kjøretøyene som ble stoppet i kontroll i 2022, fikk både bruksforbud og mangellapper eller gebyr.…

Les mer

Under to mil av riksveiene utbedres med gul midtstripe i år

I 2023 planlegger regjeringen å oppgradere 16,8 kilometer riksvei med utvidet bredde og gul midtstripe. – Det er en dråpe…

Les mer