42 mennesker døde i sommertrafikken

42 mennesker døde i trafikken denne sommeren. Det er 5 færre enn i samme periode i fjor. 15 personer døde i august. 82 personer er omkommet i trafikken så langt i år. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.

Flere unge mennesker dør på veiene

Det er fem færre døde i trafikken i sommermånedene juni, juli og august, enn det var «ulykkessommeren 2022». Men 42 omkomne er fortsatt mange. At tre av disse er barn under 16 år, er urovekkende.

– Vi ser at for mange unge mennesker dør i trafikken. Det bekymrer oss, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes. – Det som også bekymrer, er at det oftere dør flere i samme ulykke. Vi kjenner ikke årsaken til årets ulykker ennå, men vi vet at oppmerksomhet på veien og rusfri kjøring med bilbelte, redder mange liv, sier hun. Ranes oppfordrer samtidig alle bilister til å holde fartsgrensen.

Like mange dødsulykker som i fjor

I løpet av årets åtte første måneder har 82 omkommet i trafikken. Dette er nesten like mange som i 2022, da 83 hadde mistet livet ved inngangen til høsten.

Det er forskjell på utviklingen i fylkene. Viken har flest drepte med 13 personer, men opplever en nedgang fra fjorårets 17. Oslo har færrest dødsulykker, med én omkommet så langt. Innlandet har den største økningen fra 5 omkomne i fjor til 12 i år. De andre fylkene opplever kun mindre endringer i antall døde i trafikken.

Det har vært en økning i antall kvinner som har omkommet på veien i år. Så langt har trafikkulykker tatt livene til 24 kvinner og 58 menn.

80 prosent av dødsulykkene er møteulykker og utforkjøringsulykker.  

Færre ulykker på MC

Det er færre omkomne på motorsykkel enn i tilsvarende periode i fjor. I 2022 var det 19 omkomne ved inngangen til september. I år har 13 mistet livet på MC, og fire bare i august.

– Fortsatt er det for mange som omkommer mens de kjører MC, sier Ranes, men jeg opplever at det gode samarbeidet med både ulike MC-organisasjoner og andre trafikksikkerhetsaktører er en viktig bidragsyter i arbeidet med å redde motorsyklistene. Motorsyklister er langt mer sårbare i trafikken enn bilister, og trenger andre tiltak, sier Guro Ranes.

Hun minner til slutt om at høsten er her, og at det er på høy tid å ta frem refleksen.