Kurs og Seminarer

Seminar/workshop - TrygtHjemSammen 6. juni 2023
- midlertidig sikring / arbeidsvarsling 

forslag annonse nyhetsbrev tu uke 51

TrygtHjemSammen

på Radisson Hotel & Conference Center Oslo Airport den 6. juni 2023 fra kl 09:30 til 14:30.

Trafikksikkerhetsforeningen inviterer til seminar og workshop i forbindelse med midlertidig sikring og arbeidsvarsling.
Aktører fra Statens vegvesen, Nye Veier AS, UP, Vegtilsynet, MEF, Arbeidstilsynet og NHO er invitert til å delta.

Hovedmålet er å få samlet alle aktørene innne midlertidig sikring/arbeidsvarsling til innledninger og samtaler i grupper og plenum, og markere en felles start for kampanjen #trygthjemsammen 2023.

TSF hoveddel av kampanjen vil foregå i juni 2023.

Mer informasjon kommer fortløpende.

Onlinekurs i Vei- og brorekkverk:

Vi legger opp til fire moduler:

 

24. mai 2023
Modul 1. Felles (rekkverksnormalen m.m.) kl 08:30 - 12:00
Modul 2. Stålrekkverk kl 13:00 - 15:30

25. mai 2023
Modul 3. Betongrekkverk kl 09:00 - 11:30
Modul 4. Byggherre/prosjekterende kl 13:00 - 15:30

Disse modulene kan tas uavhengig av hverandre.

For kursdeltakere som ønsker bevis for bestått kurs, så må fellesmodulen og enten stål- eller betongmodul bestås i en test innen 14 dager etter endt kurs.

Modul 4 forutsetter grunnkunnskaper tilsvarende modul 1 til og med 3.

I modulen for byggherre og prosjekterende tar vi for oss en del av de klassiske utfordringene som oppstår når lokale forhold ikke samsvarer med forutsetningene i håndbøkene. Vi tar for oss de vanligste utfordringene vi ser knyttet til prosjektering av rekkverk. Vi ser også på hvordan rekkverk kan beskrives i kontrakter og tegninger, hvordan en fraviksbehandling av rekkverk kan gjøres og hvordan en skal kontrollere at rekkverket en har kjøpt er i henhold til regelverket.

Kursene har en varighet på tre (3) år fra kursdato.

Vi kjører også bedriftsinterne kurs og onlinekurs (entreprenører og byggherre/prosjekterende) på forespørsel. Send en forespørsel med ønsket dato og antall deltakere til post@tsforeningen.no - så undersøker vi mulighetene for å arrangere ønsket kurs.

 

Vilkår og betingelser for påmelding
300x250_kurs
Testimonials

Kompetanse og kvalitet - den beste investeringen vi kan gjøre for framtiden. For sikkerheten for alle trafikantene og for trivselen for den ansatte.

I tråd med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018–2021 og 2022-2025 kjører TSF kurs for montering av vei- og brurekkverk i Norge.

Rekkverksnormalen og de to veilederne som til sammen utgjør regelverket for rekkverk i Norge er veldig omfattende og detaljert. De inneholder mer informasjon enn de fleste andre håndbøker, og har veldig mange detalj-krav. Mange av kravene er i tillegg veldig avhengige av stedlige forhold.

Rekkverksnormalen forutsetter i mange tilfeller at rekkverket skal monteres opp på ny vei etter dagens standard. Men realiteten er at mye av det som blir montert i Norge i dag blir montert på eksisterende vei der forutsetningene er ganske annerledes enn det som er lagt til grunn i normalen. Dette stiller store krav til kompetanse hos de som skal ta de rette valgene for at vi skal få trygge veier. Valg som kan bety forskjellen mellom liv og død .

Det er nå innført krav om kompetanse til de som skal montere rekkverk i Norge. Dette er vi i Trafikksikkerhetsforeningen glade for.

TSF har jobbet over flere år for at det skulle bli innført krav til kurs/opplæring av all personell som skal planlegge, utføre arbeidsoppgaver med oppsett eller vedlikehold av rekkverk ute i veitrafikken.

Kommende kurs

 • 24. - 25. mai 2023

Ps! Vi kjører også bedriftsinterne kurs og onlinekurs (entreprenører og byggherre/prosjekterende) på forespørsel. Send en forespørsel med ønsket dato og antall deltakere til post@tsforeningen.no - så undersøker vi mulighetene for å arrangere ønsket kurs.

Tidligere avholdte kurs

 • 30. - 31. mars 2023
 • Webinar 21. mars 2023
  - Ny veileder N-V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstilta
 • 23. - 24. februar 2023
 • 16. januar 2023 (internkurs)
 • 12. - 13. januar 2023
 • 15. - 16. november 2022
 • 19. - 20. oktober 2022
 • 21. - 22. september 2022
 • 17. - 18. august 2022
 • 14. og 15. juni 2022
 • 24. og 25. mai 2022
 • 28. og 29. april 2022
 • 19. og 20. april 2022 Bedriftsinternt kurs
 • 17. og 18. mars 2022
 • 8. og 9. februar 2022 (Onlinekurs - fulltegnet)
 • 18. og 19. januar 2022 (Onlinekurs - fulltegnet)
 • 13. januar 2022 (bedriftsinternt kurs)
 • 4. og 5. november 2021
 • 19. og 20. oktober 2021
 • 22. og 23. september 2021 Onlinekurs
 • 16. september 2021 Webinar - N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr
 • 24. august 2021 - bedriftsinternt onlinekurs
 • 22. og 23. juni 2021 - Bedriftsinternt onlinekurs
 • 2. og 3. juni 2021 Onlinekurs
 • 26. og 27. mai 2021 Bedriftsinternt online-kurs
 • 19. og 20. mai 2021 - Onlinekurs (Fulltegnet)
 • 30. april 2021 Bedriftsintern online-kurs
 • 17. og 18. mars 2021
 • 17. og 18. februar 2021
 • 12. februar 2021 (bedriftsinternt)
 • 21. og 22. januar 2021 - Fulltegnet
 • 15. og 16. desember 2020 - Fulltegnet
 • 14. desember 2020 - bedriftsinternt onlinekurs
 • 25. og 26. november 2020 Fulltegnet - onlinekurs
 • 28. og 29. oktober 2020 Fulltegnet - onlinekurs
 • 5. og 6. mai 2020 - Fulltegnet - Onlinekurs
 • 25.februar 2020 - Bedriftsinternt kurs Sted: Utrøna Innovasjonssenter, Åndalsnes
 • 5. februar 2020 - Fulltegnet! Sted: Clarion Hotel® & Congress Oslo Airport, Gardermoen