Bakgrunn

Våre ambisjoner er å ha et bredt fokus på fysisk sikre trafikkmiljø. TSF skal ha fokus på alle bransjer som jobber med fysiske sikkerhetstiltak langs våre veier, både for de som ferdes på eller langs veien og de som arbeider på og ved veien.

TSF skal arbeide for at de beste løsningene blir valgt basert på kunnskap og erfaring, og at fysisk veisikring får det fokuset som er nødvendig for å bli tatt tilstrekkelig på alvor.

  • TSF er en forening med fokus på trafikksikkerhet og har hovedfokus på fysisk sikre og trygge trafikkmiljø.
  • TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen.
  • TSF er opptatt av alle trafikantgruppene, og på de som arbeider ute med sikringstiltak.
geirr_tangstad_holdal_bil_kopi_1

Geirr Tangstad-Holdal

DAGLIG LEDER

Fra 1. februar 2017 har Geirr Tangstad-Holdal vært daglig leder av TSF. Tangstad-Holdal kommer fra stillingen som adm. leder i foreningen Nei til Frontkollisjoner.

skjermbilde_2017_01_18_kl_145251

Kjetil Nesset

STYRETS LEDER

Kjetil Nesset er styrets leder i TSF. Nesset er adm. direktør i Vik Ørsta AS.

tsf_konferanse7

Styret

Styrets leder
Kjetil Nesset, VikØrsta AS

Styremedlemmer:
Marcus Brevik, Arvid Gjerde AS
Truls Loe Larsen, Trygg Vei AS
Bengt Hansen, Nordnorsk Veisikring AS
Fredrik Zachariassen, Veisikring AS
Terje Moen, Sirdal Veibetong AS