Nyheter

Lyser ut konkurranse om møtefri E6 mellom Berkåk og Vindåsliene

Nye Veier lyser ut prekvalifisering for konkurranse om totalentreprise på prosjektering og bygging av ny møtefri E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag. Verdien på kontrakten er anslått til 2,4 milliarder kroner eks. mva. I løpet av september utlyser Nye Veier konkurransen om entreprisen for E6-strekningen mellom Berkåk og Vindåsliene i Rennebu og Midtre Gauldal…

Les mer

Å få overtredelsesgebyr er ikke det samme som å være kriminell

Mímir Kristjánsson sier til NRK 12. september at han ikke forstår at kriminelle firmaer skal skånes. Vi er enige med Kristjánsson i at kriminelle ikke skal skånes, men en liste over virksomheter som har fått overtredelsesgebyr er ikke en liste over kriminelle, melder Arbeidstilsynet i en pressemelding. Kristjánsson har i Stortinget bedt om å få…

Les mer

Nye Veier anbefaler vestlig trasé for E6 Nedgård – Toset

En grundig evaluering viser at det er store forskjeller mellom de to traséalternativene for E6 Nedgård – Toset. Nye Veier anbefaler å gå videre med den vestlige veilinjen. Nye Veier har vurdert flere traséalternativer for strekningen Nedgård – Toset. Etter en siling av alle de ulike alternativene innenfor planområdet, foreligger det nå reguleringsplaner for to…

Les mer

Sikter mot E39-konkurranse neste år

Nye Veier deler strekningen E39 Mandal-Lyngdal i to, og sikter mot konkurranse om utbygging til våren neste år. – Det er viktig å komme i gang for å bedre trafikksikkerheten på denne strekningen, sier adm. direktør Anette Aanesland. Nye Veiers opprinnelige planer var å ta ut hele strekningen fra Mandalskrysset (Lindland) til Lyngdal øst (Herdal)…

Les mer

Færre unge sjåfører mister livet eller blir skadd i trafikken

(©NTB) De siste årene har det vært en kraftig nedgang i tallet på omkomne og skadde yngre sjåfører på norske veier, viser en rapport. Tallet på 18 og 19 år gamle sjåfører som døde eller ble skadd var 38 prosent lavere i perioden 2018–2021 enn fem år tidligere (2013-2016), viser rapporten fra Statens vegvesen ifølge…

Les mer

Funnet mulige feil og mangler på to bruer

I forbindelse med kontrollen av stengte trebruer har Vegvesen funnet mulige feil og mangler på Norsenga bru på E16 og Flisa bru på fylkesveg 206. Foto over: Norsenga bru på E16 ved Kongsvinger er ei av bruene som Vegvesenets nå kontrollerer ekstra nøye etter mulig prosjekteringsfeil. Brua er åpen med vektrestriksjoner. (Foto: Jørn Jakobsen) Etter…

Les mer

Verdens største åpne jammetest på Andøya

Industri fra hele Europa deltar når Statens vegvesen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Forsvarets forskningsinstitutt skal teste hvordan moderne posisjonsteknologi tåler jammeangrep. Målet med testen er økt sikkerhet og mer robuste systemer. Foto over: På Andøya utfordres navigasjonsteknologien i moderne elbiler. Nicolai Gerrard og Tomas Levin. Foto: Duus Media. Arrangementet “Jammetest 2022”finner sted ved tettstedet Bleik på Andøya…

Les mer

Anbefaler vestlig trasé for E6 Nedgård – Toset

En grundig evaluering viser at det er store forskjeller mellom de to traséalternativene for E6 Nedgård – Toset. Nye Veier anbefaler å gå videre med den vestlige veilinjen. Nye Veier har vurdert flere traséalternativer for strekningen Nedgård – Toset. Etter en siling av alle de ulike alternativene innenfor planområdet, foreligger det nå reguleringsplaner for to…

Les mer

Nye Veier lanserer kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser

Fremtidens anleggsplass skal være utslippsfri. Nå setter Nye Veier i gang fire utredninger på temaer som er viktige for grønn omstilling. Foto over: – I Nasjonal Transportplan er det høye ambisjoner om overgang til mer fossilfri og utslippsfri teknologi på norske anleggsplasser. I Nye Veier har vi satt i gang flere større pilotprosjekter på dette…

Les mer

Dirigentane blir utskjelte, skilt blir kasta i vatnet

Verbale angrep og hærverk er ikkje dirigentane ukjende med. Mellom Malmei og Ivesdal i Agder kunne kanskje betre informasjon ha roa gemytta litt, spør avisa Dalane Tidende. – Hårreisande! Dirigentane gjer jo bare jobben sin – i allslags vêr, seier Inge Serigstad. Han bur på Hovland mellom Espeland og Veen og kjører nærmast dagleg fylkesveg…

Les mer

Nyhetsarkiv

Nå er det slutt på å levere skiltene på trafikkstasjonen

Har du en bobil, veteranbil eller motorsykkel som skal avregistreres for sesongen? Fra 12. september er det fort gjort! illustrasjonsfoto…

Les mer

E18 Rugtvedt-Langangen: Nye Veier og EIFFAGE Génie Civil signerer kontrakt for parsell 2

Nye Veier og EIFFAGE Génie Civil har signert kontrakt for utbygging av parsell 2 E18 Lanner-Kjørholt. Parsellen inngår i prosjektet…

Les mer

Statens vegvesen tek i bruk intelligente brøytestikker på fire fjellovergangar

Statens vegvesen tek i bruk ny teknologi – brøytestikker med GPS – for å redusera kolonnetida og auka oppetida på…

Les mer

– Vi gir utenlandske arbeidstakere makt gjennom kunnskap

I to år har Know Your Rights kampanjen informert utenlandske arbeidstakere om deres rettigheter og plikter for å ruste dem…

Les mer

Kostnadsøkning gir mindre til fylkeskommunalt vegvedlikehold

Som følge av økte kostnader på sentrale innsatsfaktorer blir asfaltering av flere strekninger utsatt til 2023, melder Innlandet fylkeskommune. Illustrasjonsfoto…

Les mer

Arkeologiske undersøkelser rv. 22 Glommakryssing

Historien vår ligger i marka. Gjennom årenes løp endres kulturlandskapet vårt seg. Slik er det også nå når nye rv.…

Les mer

Gjer E39 i Stord og Tysvær tryggare

Statens vegvesen betrar no trafikktryggleiken på to strekningar: Førland – Ådland på Stord i Vestland, og Liland – Våg i…

Les mer

Belønner entreprenør som bedrer arbeidsvilkår og klima

For første gang er gode arbeidsvilkår en del av konkurransen om vegkontrakter i Statens vegvesen. Mesta har i tillegg forpliktet…

Les mer

Oppstart av anleggsarbeider ved Torghatten 2022/ 2023

Torghatten skal få en nødvendig oppgradering og et kvalitetsløft gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Nasjonale turistveger, Brønnøy kommune og…

Les mer

Avisleder: Uholdbar veiprio­rite­ring 

Beslutningen om å utsette byggingen av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal bør omgjøres. Du leser nå en lederartikkel. Den…

Les mer

Landsdekkende kontrolluke av «Bruk av belte i buss» i uke 36

Passasjerer som ikke bruker belte i buss er en risiko for deg og meg. En undersøkelse fra Statens vegvesen i…

Les mer

Vil finne svar om Heim-skredet

Statens vegvesen har oppnevnt en ekstern, uavhengig ekspertgruppe for å undersøke jordskredet i Heim kommune fredag kveld. Foto over: Skredet…

Les mer