Nyheter

Mange møteulykker i januar

Seks personer omkom i januartrafikken. Fire i møteulykker. Dette er fire flere omkomne enn i januar fjor, men på nivå med årene før pandemien. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall for januar. – Det er relativt få alvorlige ulykker i januar, men forholdsvis mange møteulykker. Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen maner til…

Les mer

Arbeider med løsninger for bruene som er stengt eller har redusert belastning

Statens vegvesen arbeider for fullt med å få løst utfordringene knyttet til bruene som fortsatt er stengt etter kollapsen til Tretten bru. Det samme gjelder bruene som har fått midlertidig fastsatt lastkvalifisering. Dette arbeidet har pågått siden det ble oppsummert for den enkelte bru etter spesialinspeksjoner og kontrollberegninger. Tidsbegrenset bæreevneklassifisering Alle bruene som er åpnet…

Les mer

Ønsker sammenhengene utbygging av trafikksikker E39

Næringsforeningene i Stavanger-regionen, Kristiansands-regionen og Lister har samlet ordførerne mellom Stavanger og Kristiansand, samt fylkeskommunene, og signert en felleserklæring for utbygging av E-39 mellom Kristiansand og Stavanger. – Dette er en historisk enighet, sier Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, melder næringsforeningen på sine nettsider. Alle partene som har skrevet under på dokumentet, står…

Les mer

Statens vegvesen kontrollerte over 45 000 lette kjøretøy langs vegene i 2022

Over halvparten av de lette kjøretøyene som ble stoppet i kontroll i 2022, fikk både bruksforbud og mangellapper eller gebyr. Ved utgangen av desember 2022 hadde Statens vegvesen stoppet 45 772 lette kjøretøy i kontroller langs veien. Av disse fikk 7404 bruksforbud, 897 ble anmeldt for grove feil og mangler, mens i alt 27 628 fikk…

Les mer

Under to mil av riksveiene utbedres med gul midtstripe i år

I 2023 planlegger regjeringen å oppgradere 16,8 kilometer riksvei med utvidet bredde og gul midtstripe. – Det er en dråpe i havet når det er over 1000 kilometer med for smale riksveier i dag, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF. Av totalt 10 676 kilometer riksveier, er det rundt 1100 kilometer som i dag er smalere…

Les mer

Fant verdens eldste runestein

En eldgammel norsk runestein vekker internasjonal oppsikt blant språkforskere og arkeologer. De opptil 2000 år gamle innskriftene er fra den aller eldste tiden i runeskriftens gåtefulle historie. Runesteinen ble funnet under utgravinger i planleggingen av Ringeriksporteføljen. – Dette er rett og slett veldig spennende å være med på. I sommer forstod vi på våre samarbeidspartnere…

Les mer

Statens vegvesen fortsetter å sikre E39 i nordre del av Åsane

Statens vegvesen fortsetter jobben med å montere nye rekkverk på E39 fra Vågsbotn til Klauvaneset/Nordhordlandsbrua. Tidligere har vi gjort tilsvarende arbeid ved Hylkje, og senere skal vi gjøre det ved Vikaleitet. Nå er det den 1,5 kilometer lange strekningen fra kryss Breisteinvegen til kryss Hylkjevegen det handler om. Beboere er allerede varslet Følgende SMS er…

Les mer

Statens vegvesen lanserer digital synsattest

Vil gi en enklere hverdag for kunder, optikere og øyeleger. Enklere for alle -Tidligere måtte synsattesten leveres på trafikkstasjonen. Nå kan alle landets optikere og øyeleger levere digitale synsattester fra pc eller smarttelefon til Statens vegvesen. Den nye løsningen vil gjøre det enklere for aller parter – optikere, øyeleger, kunder og Statens vegvesen, sier divisjonsdirektør…

Les mer

Årets trafikksikkerhetskommune skal kåres

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Men for mange har veien vært alt annet enn trygg. Ulykkesbildet vi har hatt i 2022 er svært bekymringsfullt, og er en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet. Da trenger vi alle med på laget. Kommunene har en…

Les mer

Tryggere å kjøre gjennom anleggsområdet på rv. 3

Siden anleggsstart sensommeren 2022 har hastigheten gjennom anleggsområdet i forbindelse med ny rv. 3 Tunna bru vært for høy. Spesielt tungtransporten har kjørt vesentlig fortere enn skiltet hastighet på stedet tillater. Gjennom anleggsområdet er det strekninger med både 50 km/t og 70 km/ t. -Hastigheten er skiltet ned grunnet mye av- og påkjøring av anleggstrafikk…

Les mer

Nyhetsarkiv

Fire entreprenører prekvalifisert av Nye Veier på E6 Berkåk – Vindåsliene

Nye Veier har prekvalifisert fire leverandører til konkurransen om å bygge ny motorvei mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag. –…

Les mer

Kjør slik at du kommer trygt frem til jul

av Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland Midtrekkverk, og tryggere kryss har vært viktig for å få ned tallet på drepte i…

Les mer

E6-utbygging utsettes på ubestemt tid

Utbygging av E6 Roterud – Storhove forbi Lillehammer utsettes på ubestemt tid. Det er den direkte konsekvensen etter at Miljødirektoratet…

Les mer

Åpnet tryggere veg på riksveg 4

Riksveg 4 har blitt tryggere for trafikken over Lygna. Og tryggere skal den bli. 13 måneder etter anleggsstart, på den…

Les mer

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle har signert første rådgjevarkontrakt med COWI

Signeringa av kontrakten med COWI betyr at arbeidet med å førebu byggestart held fram etter at prosjektet fekk midlar for…

Les mer

Julestress på veiene: Disse førjulsdagene krasjer vi mest

Fra 18. desember til lille julaften har nordmenn krasjet over 44 000 ganger de siste fem årene. I fjor var…

Les mer

Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2023

Statssekretær Tom Kalsås, Samferdselsdepartementet, Erna Solberg, tidligere statsminister og leder av Høyre, Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektøren, Statens Vegvesen og Anette…

Les mer

Rogfast-kontrakt på 5 milliarder signert

Den første store Rogfast-kontrakten ble signert av vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og konsernsjef Ståle Rød i Skanska. Kontrakten er den…

Les mer

Nå har riksveg 4 blitt tryggere

En halv meter skilte Ann Lill Rønning og dattera Silje Rønning Pedersen, fra en alvorlig trafikkulykke i Mohagenkrysset på Jaren…

Les mer

Du kan nå motta en SMS når en tunnel eller bru må stenge

Nå kan du få SMS-varsel fra Statens vegvesen hvis for eksempel ei værutsatt bru må stenge eller et vogntog har…

Les mer

Internasjonal foreleser til Vegsikringskonferansen 2023

Dr. Eva M. Eichinger-Vill jobber som konsulent for Verdensbanken og UNECE innen trafikksikkerhet (ingeniørfag), veiarbeidssikkerhet, trafikksikkerhetsrevisjoner og sertifisering, utvikling av…

Les mer

Mobilbruk i bil: Så mange frykter det og så mange gjør det

Ny undersøkelse viser at nordmenn har farlige vaner bak rattet. De dårlige vanene er farlige og kan bli dyre. En…

Les mer