Nyheter

Trafikkberegninger viser stor trafikkvekst forbi Lillehammer

Nye Veier mener tallene fra Nasjonal transportplan (NTP) viser at det er viktig og riktig å få på plass ny E6 forbi Lillehammer nå. (22.04.2021) – Politikerne i Lillehammer gjorde et riktig og viktig valg da de gjennom kommunedelplanen bestemte at E6 skal legges utenfor byen. Med tunnel på vestsiden og ny kort og lav…

Les mer

Hva forklarer nedgangen i antall drepte eller hardt skadde i trafikken etter 2000?

Transportøkonomisk institutt (TØI) utga i 2014 rapporten «Hva forklarer nedgangen i antall drepte eller hardt skadde i trafikken fra 2000 til 2012?». Rapporten pekte på en del faktorer som hadde bidratt til nedgangen i antall drepte eller hardt skadde, men disse faktorene kunne bare forklare litt under halvparten av nedgangen. Nedgangen i antall drepte eller…

Les mer

Trafikkutvikling i fremtiden: Vi kommer til å kjøre mer bil, men bytrafikken kan dempes

Oslo Economics og Statens vegvesen analyserer hvordan trafikken utvikler seg de neste tiårene (13.04.2021) Fører koronaen til varige virkninger på trafikken? Hvordan vil ny teknologi slå ut for reisemønstre i framtiden? Dette er noen av spørsmålene Oslo Economics stiller i en studie som er utført for Statens vegvesen. Faller alt tilbake til det normale? Koronaåret har…

Les mer

100 bruer skal nå inspiseres

Det neste halvåret skal over 100 av Statens vegvesen sine brukonstruksjoner, over store deler av landet, ha hovedinspeksjon. (06.04.2021) – Den som får kontrakten, må ha bred kompetanse på bru. Blant det vi krever, er at tilbyderen tidligere har utført hovedinspeksjon på minst 20 bruer, sier senioringeniør Kristian Lauknes på bruseksjonen i Statens vegvesen. (foto over:…

Les mer

Fem personer drept i møteulykker

Fem ble drept på norske veier i mars, mot syv samme måned i fjor. Alle dødsulykkene i april var møteulykker. Så langt i år har 14 mistet livet mot 24 personer ved utgangen av mars i 2020.Troms og Finnmark er hardest rammet av dødsulykker i 2021. (06.04.2021) Dette viser de foreløpige ulykkestallene fra Statens vegvesen.…

Les mer

– Vi skal vel ikke måtte vente på at noen blir skadet før det blir gjort noe?

Det har vært to trafikkulykker de siste ukene på Øverskogen, men fylkeskommunen har ingen planer om trafikksikkerhetstiltak, melder Lierposten (24.03.2021) – Det har vært en bekymring i mange år og et absolutt behov, sier Narve Holmen som bor langs Modumveien. (bilde over fra Modumveien fv. 284 ved Øvreskogen, foto: Googlemaps) Seinest for et par uker…

Les mer

Møtefri og kortere E16 til Gardemoen

I 2022 åpner den nye møtefrie E16 fra Eggemoen i Ringerike til Olum i Jevnaker. Det gjør denne veien mye mer trafikksikker og kortere samtidig ned reiseveien til Gardermoen med flere minutt, skriver avisa Hallingdølen (23.03.2021) Seniorrådgiver i Regionrådet for Hallingdal, Knut Arne Gurigard, sier til Hallingdølen at det er all grunn til å juble…

Les mer

Livet som trafikkdirigent. – Har fleire gonger fått kaffi og kake. Og ei og anna skyljebøtte

Køyrer du bil i Sogn kan du nesten ikkje unngå å møta dei i ny og ne. Kanskje drep du dei med blikket. Men dei er eigentleg svært hyggjelege, skriver Sogn avis (23.03.2021) (Foto over: Total Trafikkhjelp AS) – Han seier han må nå halv tolv-ferja. Tom Høvik har nett stoppa ein trailer på austsida…

Les mer

Glad for økt handlefrihet, sier vegdirektøren

Vegdirektøren gleder seg over at regjeringen vil gi større handlefrihet til Statens vegvesen.  Dette er plan som vil skape dynamikk og handlingsrom for å få fram gode veiprosjekter og tiltak, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i forbindelse med fremleggelsen av Nasjonal transportplan. Regjeringen utfordrer etatene til å jobbe videre med prosjektene for å ta ned kostnadene…

Les mer

Nasjonal transportplan 2022-2033: Antall drepte i veitrafikken skal halveres innen 2030

– Det er 20 år siden nullvisjonen ble vedtatt i Norge. I Nasjonal transportplan 2022-2033 skal vi komme enda nærmere denne visjonen. Regjeringen legger nå til grunn en ambisjon om at innen 2030 skal det maksimalt være 350 drepte og hardt skadde, hvorav maksimalt 50 drepte, og ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050, sier…

Les mer

Nyhetsarkiv

Daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen, Geirr Tangstad-Holdal

Stort behov for oppgradering av sikkerhetsbristene på fylkesveiene

Totalt utgjør det offentlige veinettet 95 000 km i 2019. Av dette utgjorde fylkes- riks- og europaveiene 55 000 km,…

Les mer

Kronikk: Vi sparer penger og miljø ved å ta vare på det vi har

Det er lite snorklipping for god drift og godt vedlikehold. Det burde det være. Å ta vare på det vi…

Les mer

Hareide legger fram tidenes største Nasjonale transportplan

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) legger fredag den 19. mars fram en nasjonal transportplan som i milliarder er større enn…

Les mer

Skilting og veioppmerking på bakken har god effekt

Sykkelveivisning med skilt og sykkelsymbol og pil oppmerket i bakken gir bedre oversikt enn før, mer kontroll og bedre rutevalg…

Les mer

Vedlikehold og oppgradering av rekkverket på Østlandet

Stor ny rekkverkskontrakt for 2021 og 2022 på i Oslo og Viken, med opsjon på ytterligere to år. (10.01.2021) Rekkverkvedlikehold…

Les mer

Gir Nye Veier ansvaret for E136

Regjeringen vil i NTP 2022-2033 legge strekningen E136 inn i porteføljen til Nye Veier AS (08.03.2021) Høyres Helge Orten skriver…

Les mer

Helt ny sikrere standard på E6 i Sørfold

«Flaskehalsen» på E6 i Sørfold får en full ansiktsløftning etter flere år med utsettelser. Investeringen er trolig den største Nord-Norge…

Les mer

Tre personer omkom i februar i veitrafikken

Tre personer har omkommet på vegene i februar i år, mot ni i samme måned i fjor. (01.03.2021) Så langt viser…

Les mer

Fylkesveiene – behovet er enormt

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bruke 475 millioner kroner de fem neste årene på å forbedre og sikre fylkesveiene. (23.02.2021).…

Les mer

Kontrollerer bilen din på et mikrosekund

– Skiltskannere gjør at vi kan kontrollere flere biler med mindre ressurser, sier Kjetil Wigdel som er leder for Utekontroll…

Les mer

Veien videre for E18 Tvedestrand-Bamle

I møtet 17. februar ble kommunene og Nye Veier enige om å justere framdriften for arbeidet med reguleringsplan for ny…

Les mer

Skal bygge 700 meter bedre gangveg

Trafikksikkerheten rundt Trintom skole i Gran har vært klaget inn utallige ganger. Nå begynner arbeidene langs Søndre Ålsvegen, melder avisa…

Les mer