Trafikksikkerhet handler om å ta vare på hverandre

Nullvisjonen - en ønsket framtid hvor ingen blir drepte eller hardt skadde i trafikken

Dag
Time
Minutt
Sekund

Kjører du litt for fort - når du passerer veiarbeid?

Da setter du deg selv og andre i fare.

I verste fall kan det koste liv!

Les mer 
arbeider ser mot kamera logo ryggen i mot

Formål

TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter visjonen for null drepte og hardt skadde i veitrafikken og trygge arbeidsplasser for de som jobber ute i veitrafikken.

Trafikksikring

Visste du at møtefrie veier redusere antall drepte med opp mot 100% der slike blir etablerte?

Fakta

Fakta og statistikk over fysiske veisikringstiltak og ulykker i veitrafikken.

Arbeidsvarsling

De som jobber ute i veitrafikken skal være trygge. Alvorlige ulykker skal det være nulltoleranse for.

Aktuelle nyheter

Samferdselsminister Nygård åpner Vegsikringskonferansen 2024

10/11/2023

Den 7. og 8. februar 2024 arrangeres Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2024.

Les mer
21 personer omkom i trafikkulykker i mai. Ikke siden juli 2016 har så mange blitt drept i trafikken i løpet av en måned.

15 drepne i trafikken i oktober

01/11/2023

I oktober omkom 15 personar i trafikken. Dette er nesten tre gonger så mange som i fjor, då 6 døydde.…

Les mer

Nå er det glatt på veiene: – Det holder ikke med 1003-regelen

31/10/2023

Fersk undersøkelse viser at 3 av 5 er redde i bil på glatta. – Det holder ikke å telle 1001-1002-1003…

Les mer

Skanska og Syltern skal bygge ny E6 i Trøndelag

24/10/2023

Nye Veier har innstilt arbeidsfellesskapet Skanska Norge AS og Johs. J. Syltern AS sammen med rådgiver Rambøll, for prosjektering og…

Les mer

Nye Veier starter rassikring av riksvei 13

24/10/2023

Nye Veier har besluttet å sende ut sin aller første konkurranse for utbedring av riksvei 13. Arbeidet kan starte høsten…

Les mer

Stor økning i viltpåkjørsler: – Ta skiltene på alvor

17/10/2023

Tallet på viltpåkjørsler har økt med 15 prosent de siste to årene i Norge. Mer enn 9000 dyr er påkjørt.…

Les mer

Siste nyheter fra TSF

Pressemelding: Doble bøter, mer og uavhengig kontroll av veiarbeid

Med sommeren kommer mer veiarbeid, samtidig som trafikken øker.  På et seminar med bransjen som jobber ute på og ved veien, aarrangert av Trafikksikkerhetsforeningen, fikk TSF forslag om mer kontroll, både av UP og et uvhengig statlig kontrollorgan, samt doble bøter ved trafikkforseelser gjennom arbeidsområdene. Foto over: Robert Eik. – Vi har allerede fått dystre…

Les mer

NVF-stipend 2023 – kunngjøring

Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innenfor veg- og transportområdet. Målgruppen for stipendet er studenter, forskere og praktikere i Norge, uavhengig av medlemskap i NVF norsk avdeling. Stipendet har som formål å støtte utvikling av praksis, vitenskapelig forskningsarbeid og utdanning, inkludert videreutdanning. Stipendet har ingen geografisk avgrensning, men studier i…

Les mer

Nyhetsbrev uke 51 2022

Les hele nyhetsbrevet her

Les mer

Invitasjon til workshop om veiledning V160

Vegdirektoratet arrangerer en workshop om veiledning V160 den 16. august 2022. Du kan delta fysisk i Brynsengfaret 6A i Oslo eller digitalt på Teams. Med dette ønsker vi å få samlet innspill og kommentarer til nytt utkast av veiledning V160. Innspill og kommentarer kan sendes i forkant av workshopen til marit.eidsvaag@vegvesen.no. Bruk EMNE: Workshop V160 – Innspill …

Les mer

Nye medlemmer av Trafikksikkerhetsforeningen

TSF ønsker Ramudden AS og Veidrift As velkommen som medlem av Trafikksikkerhetsforeningen. – Fokus på veien som arbeidsplass blir viktig for oss i tiden fremover. Sammen med våre medlemmer og samarbeidspartnere vil midlertidig sikring og arbeidsvarsling få et større fokus, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Vi er derfor glade for å ha fått med…

Les mer

NVF-stipend 2022 – kunngjøring

Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innenfor veg- og transportområdet. Målgruppen for stipendet er studenter, forskere og praktikere i Norge, uavhengig av medlemskap i NVF norsk avdeling. Stipendet har som formål å støtte utvikling av praksis, vitenskapelig forskningsarbeid og utdanning, inkludert videreutdanning. Stipendet har ingen geografisk avgrensning, men studier i…

Les mer

TSF skal

Synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen mot tap av liv og hardt skadde i trafikken

TSF er medlemmer av International Road Federation og Nordisk Vegforum