Trafikksikkerhet handler om å ta vare på hverandre

Nullvisjonen - en ønsket framtid hvor ingen blir drepte eller hardt skadde i trafikken

Formål

TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter visjonen for null drepte og hardt skadde i veitrafikken.

Trafikksikring

Visste du at møtefrie veier redusere antall drepte med opp mot 90% der slike blir etablerte?

Fakta

Fakta og statistikk over fysiske veisikringstiltak og ulykker i veitrafikken.

Nyheter

Hva rører seg ute i nyhetsbildet i forbindelse med trygge og gode trafikkmiljø.

Aktuelle nyheter

Kan vi håpe på lys i mørket?

Onsdag morgen skjedde det igjen. En person ble påkjørt ved rundkjøringen i Barbu i Arendal. Nå bør noen se lyset,…

Les mer

– Skal bruke innkjøpsmakt for å oppnå ytterligere klimakutt, sier vegdirektøren

Uten en kraftig reduksjon i utslippene fra transportsektoren er det ikke mulig å nå målene i klimameldingen. [12.01.2021] Fredag la regjeringen…

Les mer

Ny handlingsplan: Anleggsplasser i transportsektoren skal bli fossilfrie

Transportinfrastrukturen skal i fremtiden bygges mest mulig fossilfritt. Regjeringen varsler i ny handlingsplan blant annet oppstart av fossilfrie pilotprosjekter og…

Les mer

Siste nyheter fra TSF

Uke 2 – videooppdatering fra TSF

Klikk to ganger på playknappen på bildet under – så starter videoen. Uka 2 videooppdatering

Les mer

Ut på tur – pakk riktig i bilen

Skal du ut på tur i helgen. Noen råd på veien hvis du skal kjøre om hvordan du pakker riktig i bilen. Hvordan du pakker bilen er viktig av praktiske årsaker, men også med tanke på din sikkerhet. En fullpakket bil kan også påvirke kjøreegenskapene. Følg TSFs tips for en trafikksikker tur. Hvor i bilen…

Les mer

Mener rekkverket på E6 i Narvik gir falsk trygghet

Daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen, TSF, Geirr Tangstad-Holdal mener lave rekkverk er en falsk trygghet langs veiene, skriver avisa Fremover 30. november 2020. Han er glad for at Fremover har skrevet om problemstillingen med svært lavt rekkverk ved Forsåvannet på E6 i Narvik. Rekkverket (autovernet) langs vannet er svært lavt. Da Fremover målte med en tommestokk…

Les mer

Foredragsholdere

TSF er godt i gang med å booke foredragsholdere, og vi oppdaterer fortløpende som bekreftelsene kommer. Ingelin Noresjø, Statssekretær, Samferdselsdepartementet Den politiske ledelsen ved Samferdselsdepartementet åpner Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2021 Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektøren Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesenVegvesenet i Nasjonal transportplan – med fokus på trafikkmiljøet Anette Aanesland, adm. direktør Anette Aanesland ,…

Les mer

Første kurset for rekkverksmontører

Trafikksikkerhetsforeningen, som også er medlemsorganisasjon for mange av entreprenørbedriftene som selger og monterer rekkverk på det norsk veinettet, mener nå at det er på tide at det etableres en utdanning innen fagfeltet. Veirekkeverkene har en svært viktig rolle for å høyne sikkerhetsnivået på norske veger. Men for at rekkverkene skal fungere, er det viktig at…

Les mer

Krav gir trafikkdirigenter tryggere arbeidshverdag

Flere brudd på arbeidstidsbestemmelser gjør at Vegvesenet nå krever at trafikkdirigenter på anleggene til Statens vegvesen skal lønnes etter Overenskomsten for asfalt og vedlikehold. – Det er viktig at seriøse firmaer innen trafikkdirigering ikke blir utkonkurrert av firmaer som bevisst benytter overenskomster med vesentlig lavere satser, sier sjefingeniør Jan Erik Lien i Statens vegvesen, Utbygging.…

Les mer

TSF skal

Synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen mot tap av liv og hardt skadde i trafikken

nvf_2

Nordisk Vegforum

TSF er medlem av Nordisk Vegforum.
NVF er et bransjesamarbeid med medlemmer
fra både offentlig og privat sektor.