Trafikksikkerhet handler om å ta vare på hverandre

Nullvisjonen - en ønsket framtid hvor ingen blir drepte eller hardt skadde i trafikken

Starter om

Dag
Time
Minutt
Sekund

Formål

TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter visjonen for null drepte og hardt skadde i veitrafikken og trygge arbeidsplasser for de som jobber ute i veitrafikken.

Trafikksikring

Visste du at møtefrie veier redusere antall drepte med opp mot 100% der slike blir etablerte?

Fakta

Fakta og statistikk over fysiske veisikringstiltak og ulykker i veitrafikken.

Arbeidsvarsling

De som jobber ute i veitrafikken skal være trygge. Alvorlige ulykker skal det være nulltoleranse for.

Aktuelle nyheter

Er du klar til skolestart?

15/08/2022

Vi har et felles ansvar for at elever skal være trygge på skolevegen. Alle voksne må bidra til at skolevegen…

Les mer

Rapport om påkjøringsulykke med personbil og vogntogfører på E18 ved Arendal 29. mai 2020

15/08/2022

Ulykken oppstod da føreren av et vogntog ble påkjørt av en personbil på nye E18 ved Arendal. Veiskulderen var ikke…

Les mer

Dobbel bot på forseelser i vegarbeidsområdet

15/08/2022

Skulle bare snike i køen – kjørte på en trafikkdirigent. Dette skjedde nylig på en vegarbeidsplass på E134. Og altfor…

Les mer

Alle har et ansvar for trafikksikkerheten

14/08/2022

Kronikk av Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. (stått på trykk i en rekke distriktsaviser tidligere). I Norge baseres trafikksikkerhetsarbeidet…

Les mer

100.000 ulykker skyldes berøringsskjermer i bil

01/08/2022

Ny undersøkelse gir skjermer i bil skylden for hundre tusen trafikkulykker. Forsikringsselskap kaller distraherte sjåfører «en ny folkesykdom» Illustrasjonsfoto over:…

Les mer

27 har omkommet på norske veier så langt i sommer.

01/08/2022

Det er ti flere enn i juni og juli samlet i fjor. Nå frykter veidirektøren august-ulykkene. I juli omkom ti…

Les mer

Siste nyheter fra TSF

Invitasjon til workshop om veiledning V160

Vegdirektoratet arrangerer en workshop om veiledning V160 den 16. august 2022. Du kan delta fysisk i Brynsengfaret 6A i Oslo eller digitalt på Teams. Med dette ønsker vi å få samlet innspill og kommentarer til nytt utkast av veiledning V160. Innspill og kommentarer kan sendes i forkant av workshopen til marit.eidsvaag@vegvesen.no. Bruk EMNE: Workshop V160 – Innspill …

Les mer

Nye medlemmer av Trafikksikkerhetsforeningen

TSF ønsker Ramudden AS og Veidrift As velkommen som medlem av Trafikksikkerhetsforeningen. – Fokus på veien som arbeidsplass blir viktig for oss i tiden fremover. Sammen med våre medlemmer og samarbeidspartnere vil midlertidig sikring og arbeidsvarsling få et større fokus, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Vi er derfor glade for å ha fått med…

Les mer

NVF-stipend 2022 – kunngjøring

Den norske avdeling av Nordisk vegforum (NVF) tilbyr stipend for studier innenfor veg- og transportområdet. Målgruppen for stipendet er studenter, forskere og praktikere i Norge, uavhengig av medlemskap i NVF norsk avdeling. Stipendet har som formål å støtte utvikling av praksis, vitenskapelig forskningsarbeid og utdanning, inkludert videreutdanning. Stipendet har ingen geografisk avgrensning, men studier i…

Les mer

Her kan du se dine tillatelser på godkjent arbeidsvarsling

Fra 16. september 2021 utvidet Statens vegvesen tjenesten med en samlet oversikt over tillatelser på arbeidsvarslingssøknader innsendt fra mai 2021. Bedre oversikt over dine tillatelser –Mange entreprenører har et stort antall arbeidsvarslingssøknader på gang samtidig, og det kan være lett å miste oversikten. Vi har derfor laget en egen oversikt på Din side hvor alle…

Les mer

Trafikksikkerhetsaksjon – #TrygtHjemSammen

Våren 2022 starter Trafikksikkerhetsforeningen og en rekke andre organisasjoner en trafikksikkerhetsaksjon for alle som jobber ute i veitrafikken. -Vi i Trafikksikkerhetsforeningen ønsker nå å sparke i gang en årlig trafikksikkerhetsaksjon med fokus på alle de som er ute i veitrafikken, både trafikantene og de som har som har veitrafikken som arbeidsplass, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig…

Les mer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022-2025

På førstkommende mandag den 15. mars 2021 møter TSF sammen med andre interesseorganisasjoner som arbeider med trafikksikkerhet til et digitalt møte om oppstart av arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2022-2025. Møtet arrangeres av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Formålet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg er å gi en samlet framstilling av hvordan…

Les mer

TSF skal

Synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen mot tap av liv og hardt skadde i trafikken

TSF er medlemmer av International Road Federation og Nordisk Vegforum