Trafikksikkerhet handler om å ta vare på hverandre

Nullvisjonen - en ønsket framtid hvor ingen blir drepte eller hardt skadde i trafikken

Formål

TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter visjonen for null drepte og hardt skadde i veitrafikken.

Trafikksikring

Visste du at møtefrie veier redusere antall drepte med opp mot 90% der slike blir etablerte?

Fakta

Fakta og statistikk over fysiske veisikringstiltak og ulykker i veitrafikken.

Nyheter

Hva rører seg ute i nyhetsbildet i forbindelse med trygge og gode trafikkmiljø.

Aktuelle nyheter

Nye Veier as

Nye Veier prioriterer ingen nye strekninger i høst

Det er første gang i selskapets snart femårige historie at det før årsskiftet ikke prioriteres nye strekninger for utbygging. –…

Les mer
Rekkverk redder liv

Er vi i ferd med å nå nullvisjonen?

I dag har Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF deltatt på forskerlunch med forskningleder Torkel Bjørnskau, TØI som presenterte en…

Les mer

Foredragsholdere

TSF er godt i gang med å booke foredragsholdere, og vi oppdaterer fortløpende som bekreftelsene kommer. Samferdselsdepartementet Den politiske ledelsen…

Les mer

Siste nyheter fra TSF

Første kurset for rekkverksmontører

Trafikksikkerhetsforeningen, som også er medlemsorganisasjon for mange av entreprenørbedriftene som selger og monterer rekkverk på det norsk veinettet, mener nå at det er på tide at det etableres en utdanning innen fagfeltet. Veirekkeverkene har en svært viktig rolle for å høyne sikkerhetsnivået på norske veger. Men for at rekkverkene skal fungere, er det viktig at…

Les mer

Krav gir trafikkdirigenter tryggere arbeidshverdag

Flere brudd på arbeidstidsbestemmelser gjør at Vegvesenet nå krever at trafikkdirigenter på anleggene til Statens vegvesen skal lønnes etter Overenskomsten for asfalt og vedlikehold. – Det er viktig at seriøse firmaer innen trafikkdirigering ikke blir utkonkurrert av firmaer som bevisst benytter overenskomster med vesentlig lavere satser, sier sjefingeniør Jan Erik Lien i Statens vegvesen, Utbygging.…

Les mer

#TryggSommer

TSF med samarbeidspartnere legger ut på sin fjerde sommerturné for å informere trafikantene om faren i sommertrafikken. Hvorfor: De fem siste årene har det i gjennomsnitt blitt drept 35 personer og 212 har blitt hardt skadd i sommertrafikken hvert år. Da vi startet opp med vår sommerkampanje i 2017 var tallene henholdsvis 52 drepte skadde. Vi…

Les mer

TSF skal

Synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen mot tap av liv og hardt skadde i trafikken

nvf_2

Nordisk Vegforum

TSF er medlem av Nordisk Vegforum.
NVF er et bransjesamarbeid med medlemmer
fra både offentlig og privat sektor.