September: Høyeste dødstall i trafikken på 10 år

19 personer døde i septembertrafikken. Ikke siden 2013 har det vært like mange drepte i den første høstmåneden.Totalt er 100 omkommet i trafikken så langt i år.

Dette viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

– Dette er femte måned på rad der vi ser høye dødstall i trafikken, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes. 100 omkomne på starten av høsten er alt for mange.

1 av 3 omkomne var motorsyklister

11 personer er døde i MC- ulykker de siste to månedene. Det er hver tredje omkomne. Mange av ulykkene er utforkjøringsulykker uten andre involverte, men det er også noen møteulykker og velt. Vegvesenet lover å følge opp dette sammen med sine samarbeidspartnere.

– Det har vært mye god innsats og samarbeid i MC-miljøet denne våren, og tallene så lenge positive ut sammenlignet med fjoråret, sier Guro Ranes. Men de siste to månedene har ulykkestallene økt kraftig. Vi er i gang med å analysere ulykkene, som vi gjør med alle dødsulykker, og vi vil ha møte i Nasjonalt MC-forum og MC-dugnaden nå mot sesongslutt.

Inn i sesongavslutningen oppfordrer Vegvesenet alle som kjører MC til å:

  • være oppmerksom på at det kan være løv, grus og etterlatenskaper fra høstonn og jordbruk på vegene
  • være oppmerksom på at når temperaturen synker kan det dannes is som er vanskelig å oppdage
  • og ellers holde rett fart og sikre handlingsrom med gode dekk

Uvanlig mange ulykker med flere omkomne

Det er flere møteulykker og flere omkomne i personbiler i år, og oftere enn vanlig skjer ulykkene på Europa- og riksveier. Mange av de omkomne er både helt unge (16 -24 år) og middelaldrende (44-64). Det er så langt færre i aldersgruppen over 65 år som har omkommet i trafikken i 2023. En mer uvanlig utvikling er de mange ulykkene med flere omkomne. Det har vært syv ulykker med flere drepte i hver, de siste tre månedene.

– De mange dødsulykkene med unge, og særlig at de omkommer flere i samme ulykke, bekymrer oss. Det blir derfor viktig å øke innsatsen mot denne aldersgruppen, for eksempel ved at flere tilbys og velger valgfag Trafikk i 10. klasse, og samarbeid med fylkeskommunene og elever på videregående skole.

Stor økning i Innlandet og Vestland

Mange er blitt drept i trafikken i Innlandet og i Vestland fylker i år. 15 drepte i Innlandet er over dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Vestland har også en markant økning fra fjoråret med 13 mot 8. Utviklingen har vært mye mer positiv i Vestfold og Telemark, der tallene er mer enn halvert fra 10 i fjor til 4 døde i trafikken i år. Viken har flest drepte med 19 i fjor mot 18 så langt i 2023. De andre fylkene har mindre endringer i ulykkestallene.

Dødsulykker i trafikken per 1.10 (tallene for *2023 er foreløpige)

Fylke2014201520162017201820192020202120222023*
Viken26102411131615181918
Oslo2342414131
Innlandet3512968108715
Vestfold og Telemark969698105104
Agder3873872457
Rogaland6213681441111
Vestland9391312847813
Møre og Romsdal3243562323
Trøndelag821385536710
Nordland4165512821011
Troms og Finnmark25106434877
SUM7547111727975666689100