Her ender foreløpig ny E39 vestover fra Kristiansand - i Mandalskrysset. Videre vestover skal det bygges ny firefelts vei. Tre entreprenører er invitert til å gi tilbud på bygging. Foto: Nils B. Rinde

Tre kan gi tilbud på E39 Mandal-Blørstad

Tre entreprenører er invitert til å gi tilbud på byggingen av ny E39 vestover fra Mandalskrysset til Blørstad i Lindesnes kommune.

De tre er:

Skanska Norge AS med Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS som rådgiver

Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS med Norconsult AS som rådgiver

Hæhre Entreprenør AS med Cowi AS som rådgiver

Foto over: Her ender foreløpig ny E39 vestover fra Kristiansand – i Mandalskrysset. Videre vestover skal det bygges ny firefelts vei. Tre entreprenører er invitert til å gi tilbud på bygging. Foto: Nils B. Rinde

Selskapets opprinnelige plan var å bygge sammenhengende fra Mandalskrysset til Herdal i Lyngdal, men strekningen ble delt i to grunnet prisvekst vinteren og våren 2022. Samtidig har det vært en vurdering at en oppdeling og redusert størrelse på kontrakten treffer entreprenørmarkedet bedre og skaper en god konkurranse.  

– Nå er vi tilfredse med å ha tre entreprenører med sine rådgivere videre til tilbudsfasen. Dette er en svært ulykkesutsatt vei med mye trafikk og dårlig fremkommelighet, som nå erstattes av en trygg og forutsigbar vei. Nå har vi tre entreprenører som i evalueringen har utmerket seg på blant annet massehåndtering, ivaretagelse av ytre miljø og reduksjon av klimagassutslipp, forklarer Nye Veiers administrerende direktør, Anette Aanesland. 

Konkurransen ble utlyst 12. desember i fjor. Det skal bygges ni kilometer firefelts vei, og nesten fire kilometer tilførselsvei. Kontraktsstørrelsen er beregnet til 2 mrd. NOK eks. mva., og tilbudsfasen ventes å vare til november.