Så snart telen er ute av bakken kan årets asfaltsesong starte. I år planlegger Statens vegvesen å legge asfalt til en verdi av ca. 1100 millioner kroner på våre riks- og europaveger. Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

Ta hensyn: Nå starter årets asfaltsesong

Statens vegvesen starter snart asfaltering av om lag 700 km riksveger over hele landet. Totalt 550.000 tonn asfalt skal legges i løpet av årets asfaltsesong.

I alt skal Statens vegvesen legge asfalt på riks- og europavegene til en verdi av ca. 1100 millioner kroner, og totalt 24 kontrakter er inngått med ulike asfaltentreprenører.

Foto over: Så snart telen er ute av bakken kan årets asfaltsesong starte. I år planlegger Statens vegvesen å legge asfalt til en verdi av ca. 1100 millioner kroner på våre riks- og europaveger.Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen

Starten på asfaltsesongen varierer ut fra lokale forhold, men starter som regel i mai når telen er ute av bakken. Enkelte steder er asfaltentreprenørene allerede ute på vegene.

Kart med oversikt over strekningene Statens vegvesen skal asfaltere i 2024.

Planlegger asfaltlegging flere år frem i tid

I tillegg til planene for i år, har Statens vegvesen lagt planer for asfaltering av riksvegene de tre neste årene.

– Vi jobber nå etter en fireårig vedlikeholdsplan. Et lengre tidsperspektiv gir oss bedre muligheter for å samordne ulike tiltak og å vurdere ulike strategier. Dette gir oss muligheten til å se hele vegen og ikke kun asfalteringen. Selv om mange synes det er flott med nylagt asfalt, hjelper det lite hvis vegen under asfalten også trenger vedlikehold, forteller Thor Asbjørn Lunaas, teamleder for asfalt i Statens vegvesen og legger til:

– Dette er vedlikehold satt i system. Vi skal se helheten. Dette vil gi oss riktig tiltak til riktig tid, noe som gir oss mer for pengene.

Asfaltplanene for de neste årene er foreløpig og gjennomføringen er blant annet avhengig av bevilgninger i statsbudsjettet og prisnivå. Unormal slitasje og skader på asfalten kan også gi endringer.

Asfalten skal varer lengre

De siste årene har Statens vegvesen stilt klima- og miljøkrav i sine asfaltkontrakter, og CO2-utslipp har blitt vektlagt ved tildeling av kontraktene. Asfaltentreprenørene i Norge har fulgt opp, og resultatet er at Norge nå er verdensledende når det gjelder klimakutt for asfalt. Statens vegvesen har redusert utslippene med 30 prosent fra 2020, og ligger an til å redusere CO2-utslippene på asfalt med 70 prosent innen 2030. 

Men ønsker du asfaltkontrakt med Statens vegvesen i årene som kommer, må du også dokumentere at asfalten har lang levetid.

– Vi har i flere pilotkontrakter lagt vekt på asfaltens egenskaper og kvalitet. Hvis vi får asfalt som varer lengre, er dette positivt både for klima og miljø og kostnadene, sier Lunaas.

Entreprenørene kan selv velge massetype og beskrive sammensetning, hvilke materialer som brukes og hvilke egenskaper asfalten får.

– Sammen med bransjen jobber vi for å forlenge asfaltens levetid. I disse kontraktene får vi god nytte av entreprenørenes kunnskap og erfaring, og resultatet er et asfaltdekke som både er slitesterkt og klimavennlig til en konkurransedyktig pris, forklarer Thor Asbjørn Lunaas.

Ta hensyn til asfaltarbeiderne

Nå som asfaltsesongen straks er i gang flere steder i landet, er det flere menn og kvinner som skal ha vegen som sin arbeidsplass. Statens vegvesen kommer med en klar oppfordring til trafikanter til å tenke på sikkerheten til asfaltarbeiderne og trafikkdirigentene som nå skal på jobb langs vegene.

– Hvert år oppstår det dessverre trafikkfarlige situasjoner som følge av at utålmodige bilister foretar farlige forbikjøringer og kjører aggressivt i anleggsområdet. Vi ber alle trafikanter om å ta det med ro og vise hensyn til de som jobber langs vegene. De er på jobb for oss alle, oppfordrer Lunaas.

Det meste av asfaltarbeidet foregår på natten når det er minst trafikk langs vegene.