Nyheter

Husk å påregistrere kjøretøyet ditt for sesongen

Hvis kjøretøyet ditt er avregistrert, må du huske å påregistrere det før du tar det i bruk Det gjør du på vegvesen.no/dinside. For å påregistrere kjøretøyet må du ha gyldig forsikring. Illustrasjonsfoto over: Statens vegvesen – Ikke glem å påregistrere motorsykkelen, bobilen eller annet kjøretøy før du tar det i bruk. Selv om skiltene er på…

Les mer

Nå skal Tolletaten også kunne teste bilister for ruskjøring

– Det er i dag urovekkende mange bilister som kjører i rus på norske veier. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og for sine medtrafikanter. Vi ønsker å styrke kontrollen med ruskjøring, og vil nå gi også Tolletaten mulighet til å ta en alkotest av bilførere som blir stoppet i tollkontroll, sier…

Les mer

Nordland på verstingtoppen – her er det størst fare for å bli skadd eller drept

De mange ulykkene og trafikkhendelsene på E6 i Nordland i vinter bør ikke overraske noen, skriver Avisa Nordland. Foto over: Lensmann Borge sendte brev til Nordland fylkeskommune i oktober 2020, hvor han er bekymrer for rekke punkter langs hele veien. – Flere steder henger stolpene som fester rekkverket i løse luften. På lange strekninger er…

Les mer

Samferdselsministeren med første spadetak for Sotrasambandet

Onsdag 22. mars markerte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård prosjektstart for Rv. 555 Sotrasambandet. – Sotrasambandet skal sikre auka framkomme, og vil være med på å styrke Øygardens rolle for både regionale og nasjonale næringsinteresse. Sotrasambandet vil også knytte Bergensregionen nærare saman, seier Nygård. Utviklinga av fastlandssambandet mellom Øygarden og Bergen vil være viktig for å sikre…

Les mer

Trøndelag fylkeskommunes med ny vegstrategi

Strategien gir føringer for hvordan fylkesvegnettet skal ivaretas og er et viktig politisk og administrativt verktøy som gir retning for prioriteringer innenfor vegområdet. Strategien er bygd opp rundt de fire temamålene trafikksikkerhet, fremkommelighet, klima og miljø, og vegeierrollen. Fylkeskommunens visjon «Vi skaper historie», FNs bærekraftsmål, nullvisjonen og føringer ifra Nasjonal transportplan er grunnmuren for strategien.  Foto over:…

Les mer

Antall skadde på elsparkesykkel er kraftig redusert

I Oslo er antall elsparkesykler til utleie rediusert fra 20.000 til 8000.

Les mer

Studie avdekker nye pendlingsvaner etter pandemien

En mobilitetsstudie fra WSP sammenligner pendlingsvaner i Oslo, Helsingfors, København og Stockholm. Felles for byene er at reiser med kollektivtransport har gått ned, mens pendlerreisene med bil og sykkel har økt. Men det finnes også flere forskjeller. Illustrasjonsfoto over: iStockPhoto/TSF At mange yrkesgrupper har mulighet til å jobbe hjemmefra eller fra hytta én eller flere…

Les mer

Nytt inntektssystem kan øke vegetterslepet i Nordland fylkeskommune 

Hvis nytt inntektssystem til fylkeskommunene blir vedtatt, vil tjenestene til nordlendingene måtte reduseres med 193,2 millioner kroner, skriver Nordland Fylkeskommune på sine sider. Foto over: illustrasjonsbilde fra Lofoten Foto: istockphoto/TSF Fylkesråd Svein Øien Eggesvik ga tydelige signaler til statssekretær Ole Gustav Narud i Kommunal- og distriktsdepartementet, da forslaget til nytt inntektssystem for fylkeskommunene ble diskutert.…

Les mer

Vestland – storsatsing på vedlikehald av fylkesvegane

– No startar storsatsinga på utbetring og vedlikehald av vegane i fylket, seier fylkesordførar Jon Askeland. Fylkestinget skal bruke 500 millionar kroner ekstra dei neste tre åra. Dei første 90 millionane skal brukast no. Foto over: 500 MILLIONAR: Fylkesvegane i Vestland skal få ekstra vedlikehald for 500 millionar kroner. Illustrasjonsfoto: Vestland fylkeskommune I vedtaket har…

Les mer

Gratis kontroll av russebiler og russebusser

Statens vegvesen tilbyr gratis kontroll av russebiler og russebusser. Kjøretøy som blir godkjent i kontrollen får oblat i frontruta. Da slipper de større tekniske kontroller langs veiene i mai. – Vi er opptatt av at russen skal ha en sikker russetid, også på veien. Vi vil derfor kontrollere flest mulig kjøretøy for å sikre at…

Les mer

Nyhetsarkiv

Fant verdens eldste runestein

En eldgammel norsk runestein vekker internasjonal oppsikt blant språkforskere og arkeologer. De opptil 2000 år gamle innskriftene er fra den…

Les mer

Statens vegvesen fortsetter å sikre E39 i nordre del av Åsane

Statens vegvesen fortsetter jobben med å montere nye rekkverk på E39 fra Vågsbotn til Klauvaneset/Nordhordlandsbrua. Tidligere har vi gjort tilsvarende…

Les mer

Statens vegvesen lanserer digital synsattest

Vil gi en enklere hverdag for kunder, optikere og øyeleger. Enklere for alle -Tidligere måtte synsattesten leveres på trafikkstasjonen. Nå…

Les mer

Årets trafikksikkerhetskommune skal kåres

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Men for mange har veien vært alt annet enn trygg.…

Les mer

Tryggere å kjøre gjennom anleggsområdet på rv. 3

Siden anleggsstart sensommeren 2022 har hastigheten gjennom anleggsområdet i forbindelse med ny rv. 3 Tunna bru vært for høy. Spesielt…

Les mer

2022 – et mørkt år for trafikksikkerheten

– Året vi nå har lagt bak oss har vært et mørkt år for trafikksikkerheten. Altfor mange kom aldri fram…

Les mer

Får 69 millioner fra Grønn plattform til miljøvennlig vegbygging

Nye Veier, sammen med 16 partnere, har fått støtte fra Grønn plattform for å utvikle mer klima- og miljøvennlige veier…

Les mer

Fire entreprenører prekvalifisert av Nye Veier på E6 Berkåk – Vindåsliene

Nye Veier har prekvalifisert fire leverandører til konkurransen om å bygge ny motorvei mellom Berkåk og Vindåsliene i Trøndelag. –…

Les mer

Kjør slik at du kommer trygt frem til jul

av Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland Midtrekkverk, og tryggere kryss har vært viktig for å få ned tallet på drepte i…

Les mer

E6-utbygging utsettes på ubestemt tid

Utbygging av E6 Roterud – Storhove forbi Lillehammer utsettes på ubestemt tid. Det er den direkte konsekvensen etter at Miljødirektoratet…

Les mer

Åpnet tryggere veg på riksveg 4

Riksveg 4 har blitt tryggere for trafikken over Lygna. Og tryggere skal den bli. 13 måneder etter anleggsstart, på den…

Les mer

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle har signert første rådgjevarkontrakt med COWI

Signeringa av kontrakten med COWI betyr at arbeidet med å førebu byggestart held fram etter at prosjektet fekk midlar for…

Les mer