#TryggSommer

TSF med samarbeidspartnere legger ut på sin femte sommerturné for å informere trafikantene om faren i sommertrafikken.

Hvorfor: De fem siste årene har det i gjennomsnitt blitt drept 35 personer og 212 har blitt hardt skadd i sommertrafikken hvert år. Da vi startet opp med vår sommerkampanje i 2017 var tallene henholdsvis 52 drepte skadde. Vi ser at det nytter og tallene går ned. Men disse tallene er fortsatt skremmende høye, og vi må reagere på veidøden.

Les mer på vår kampanjeside www.tryggsommer.no