Nyheter

Nye Veier prioriterer ingen nye strekninger i høst

Det er første gang i selskapets snart femårige historie at det før årsskiftet ikke prioriteres nye strekninger for utbygging. – Nye Veier har vanligvis prioritert nye strekninger for utbygging før jul. Ingen av våre resterende strekninger er nå modne nok for prioritering. Det kan skyldes manglende planer og usikkerhet om når planer er ferdige og…

Les mer

Er vi i ferd med å nå nullvisjonen?

I dag har Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF deltatt på forskerlunch med forskningleder Torkel Bjørnskau, TØI som presenterte en rykende fersk TØI-rapport om risikoen i veitrafikken. (19.11.2020) Risikoen for skade, ulykke og død for alle trafikantgruppene er nær halvert de siste ti årene. Skaderisikoen for unge bilførere er ned 40 prosent på 5 år…

Les mer

Foredragsholdere

TSF er godt i gang med å booke foredragsholdere, og vi oppdaterer fortløpende som bekreftelsene kommer. Samferdselsdepartementet Den politiske ledelsen ved Samferdselsdepartemtet er invitert til å åpne Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2021 Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektøren Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesenVegvesenet i Nasjonal transportplan – med fokus på trafikkmiljøet Anette Aanesland, adm. direktør Anette Aanesland…

Les mer

Feil og mangler på rekkverk medvirker til mange dødsulykker.

Lavt rekkverk og manglende vedlikehold på mange av veiene i Nordland er mer «normalen». Bildet over fra E10 på Vestvågøy i Lofoten. Foto: TSF sommeren 2020 Tre typer feil går igjen. (16.november 2020) NRK har gjennomgått rapporter om dødsulykker som involverer autovern i perioden 2005-2018. De viser hvor galt det kan gå når rekkverket ikke…

Les mer

Har lyst ut anbudskonkurranse for E39 Lønset-Hjelset

Konkurransegrunnlaget for totalentreprisen er nå lagt ut på anbud med forbehold om Stortingets godkjennelse av bompengeproposisjonen. [16.11.2020] For vegprosjekter som delvis skal finansieres med bompenger, må Stortinget vedta utbygging og finansering av prosjektet gjennom en bompengeproposisjon. For E39 Lønset-Hjelset er det ikke lagt fram en bompengesak for Stortinget ennå, men Samferdselsdepartementet har nå gitt klarsignal om…

Les mer

Forbes: Anbefaler Trollstigen og Atlanterhavsveien

Selv om de fleste internasjonale reisende ankommer Oslo, finnes Norges fineste langdistansetur fra to andre byer: Bergen og Trondheim. Selv om arbeidet med ny fergefri E39 vil redusere reisetiden for de som har det travelt, kan turister legge en fleksibel reiserute med noen av Norges mest imponerende fjellandskap, fjorder og verdensberømte veier. Strekningen fra Geiranger…

Les mer

Manglende sikkerhet på våre veier

De siste dagene har det vært fokus på mangler, feil og inspeksjon ved rekkverket. Feil og mangler på rekkverk har vært en medvirkende årsak i 76 dødsulykker på norske veier i perioden 2005 fram til 2018 i følge NRK. Riksrevisjonen kommer med sterk kritikk av Statens vegvesen for å ikke ha tilstrekkelig oversikt over tilstand…

Les mer

Her på E6 er rekkverket langt lavere enn kravet: Frykter at bil havner i vannet

Rekkverket ved Forsåvannet er mellom 52–58 centimeter høyt. Kravet er at rekkverket skal være 75 centimeter høyt, skriver avisa Fremover i dag (09.11.2020). Fremover var tirsdag og målte høyden på rekkverket, eller autovernet som folk flest kaller det, flere steder langs E6 Forsåvannet. Der vi målte var høyden fra cirka 52 centimeter til cirka 58…

Les mer

Nye og mer detaljerte E6-skisser

Nye Veier og totalentreprenøren AF-gruppen har i dag lagt ut nye og mer detaljerte kartskisser over alternative kryssløsninger for Vingrom, Øyresvika og Storhove i den nettbaserte medvirkningsportalen for prosjektet. (09.11.2020) – Det er helt nytt at det fremlegges tegninger og illustrasjoner på en så åpen, lett tilgjengelig og hyppig måte som vi gjør nå, flere…

Les mer

Lensmann tok opp rekkverk som henger og slenger med fylket

Lensmann Ronny Borge sitter igjen med en positiv følelse etter møtet om manglende sikkerhet med Nordland Fylkeskommune. Jeg har blant annet minnet om utfordring med resten av FV83o med rekkverk som henger og slenger, skriver Avisa Nordland i dag den 9. november 2020.   Tidligere i høst skrev lensmannen et brev fra politiet til veieier,…

Les mer

Nyhetsarkiv

Nye Veier as

Nye Veier prioriterer ingen nye strekninger i høst

Det er første gang i selskapets snart femårige historie at det før årsskiftet ikke prioriteres nye strekninger for utbygging. –…

Les mer
Rekkverk redder liv

Er vi i ferd med å nå nullvisjonen?

I dag har Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF deltatt på forskerlunch med forskningleder Torkel Bjørnskau, TØI som presenterte en…

Les mer

Foredragsholdere

TSF er godt i gang med å booke foredragsholdere, og vi oppdaterer fortløpende som bekreftelsene kommer. Samferdselsdepartementet Den politiske ledelsen…

Les mer
lavt rekkverk på e10 lofoten sommeren 2020

Feil og mangler på rekkverk medvirker til mange dødsulykker.

Lavt rekkverk og manglende vedlikehold på mange av veiene i Nordland er mer «normalen». Bildet over fra E10 på Vestvågøy…

Les mer
Dagens E39 Lønset-Hjelset er smal

Har lyst ut anbudskonkurranse for E39 Lønset-Hjelset

Konkurransegrunnlaget for totalentreprisen er nå lagt ut på anbud med forbehold om Stortingets godkjennelse av bompengeproposisjonen. [16.11.2020] For vegprosjekter som delvis…

Les mer
Faksimilie: Forbes 5 Awesome Road Trips In Scandinavia And The Nordics

Forbes: Anbefaler Trollstigen og Atlanterhavsveien

Selv om de fleste internasjonale reisende ankommer Oslo, finnes Norges fineste langdistansetur fra to andre byer: Bergen og Trondheim. Selv…

Les mer

Manglende sikkerhet på våre veier

De siste dagene har det vært fokus på mangler, feil og inspeksjon ved rekkverket. Feil og mangler på rekkverk har…

Les mer
Lavt rekkverk på E6. Faksimile Fremover

Her på E6 er rekkverket langt lavere enn kravet: Frykter at bil havner i vannet

Rekkverket ved Forsåvannet er mellom 52–58 centimeter høyt. Kravet er at rekkverket skal være 75 centimeter høyt, skriver avisa Fremover…

Les mer

Nye og mer detaljerte E6-skisser

Nye Veier og totalentreprenøren AF-gruppen har i dag lagt ut nye og mer detaljerte kartskisser over alternative kryssløsninger for Vingrom,…

Les mer
Faksimile fra Avisa Nordland

Lensmann tok opp rekkverk som henger og slenger med fylket

Lensmann Ronny Borge sitter igjen med en positiv følelse etter møtet om manglende sikkerhet med Nordland Fylkeskommune. Jeg har blant…

Les mer

Mange arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg – dette er årsaken

Etter historisk få arbeidsskadedødfall i 2018, var det i 2019 en økning i arbeidsrelaterte dødsfall innen bygge- og anleggsnæringen. I…

Les mer
- Nye Veier gleder seg over å ha fire godt kvalifiserte leverandører videre. Alle har betydelig erfaring og kompetanse fra veibygging som passer dette prosjektet godt, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Fire leverandører videre for bygging av ny E39 i Lyngdal

Nye Veier har valgt å invitere fire leverandører til tilbudsfasen for utbygging av ny, trafikksikker firefelts vei på strekningen E39…

Les mer