Nyheter

Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS valgt for ny E39 gjennom Lyngdal

Nye Veier har valgt å gå videre med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS til konkretiseringsfasen for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E39 gjennom Lyngdal i Agder. (07.05.2021) Arbeidsfellesskapet som har med seg Sweco Norge AS som prosjekterende rådgiver, har levert tilbud innenfor byggherrens makspris for kontraktsarbeidet pålydende 2,9 milliarder…

Les mer

Nedslitt: 6812 kilometer vei med 1233 bruer og 105.000 skilt

Forfallet på fylkesveinettet i Innlandet øker, mens pengene til investeringer og vedlikehold blir redusert. Fylkespolitikerne står overfor en gedigen oppgave til høsten når ressursene skal fordeles, melder avisa Glåmdalen (04.05.2021) Det enorme veinettet er i forfall, og vedlikeholdsetterslepet er stort. Handlingsprogrammet for fylkesveiene, som nå er sendt ut til kommunene på høring med frist 22. mai,…

Les mer

Fire omkom på veiene i april

Totalt 18 personer har omkommet i trafikken så langt i år. 03.02.2021 I april måned mistet fire personer livet på veiene – to i Innlandet, én i Viken og én i Rogaland. Det viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Markant nedgang – Tolv færre omkomne er en markant nedgang. Aldri har vi opplevd et år…

Les mer

NMCU på befaring: Manglende underskinner på utsatte områder og dårlig vedlikehold av rekkverk noen steder

NMCU Aust-Agder krets har på oppdrag av Agder MC-forum vært på vegbefaring på rv. 41 for å kartlegge behov for MC-vennlige underskinner. (26.04.2021) Strekningen som ble befart var Hynnekleiv – Birkeland. Vegbefaringen viste at vegstandarden var ganske bra men at det er er manglende underskinner på utsatte områder og dårlig vedlikehold av rekkverk noen steder.…

Les mer

Nå skal 1000 km riksvei få ny asfalt

– Gode veier med et godt veigrep er viktig både for fremkommeligheten og for trafikksikkerheten. Videre er det viktig å utbedre og ta vare på de veiene vi allerede har. Når vi nå ruller vi ut nesten 1 million tonn asfalt på riksveier over hele landet, er det i tillegg en mer klimavennlig asfalt enn…

Les mer

De lager planen for ny E39 Mandal-Lyngdal

150 personer bidrar når Nye Veier sammen med rådgivningsfirmaet Sweco planlegger ny, trafikksikker E39 fra Mandal i Lindesnes til Herdal i Lyngdal. (23.04.2021) Rådgivningsfirmaet Sweco har hentet inn spisskompetanse fra hele landet, når de nå bistår Nye Veier i detaljreguleringsarbeidet for ny, trafikksikker E39 fra Mandal i Lindesnes til Herdal i Lyngdal, Agder. Strekningen planlegges…

Les mer

Trafikkberegninger viser stor trafikkvekst forbi Lillehammer

Nye Veier mener tallene fra Nasjonal transportplan (NTP) viser at det er viktig og riktig å få på plass ny E6 forbi Lillehammer nå. (22.04.2021) – Politikerne i Lillehammer gjorde et riktig og viktig valg da de gjennom kommunedelplanen bestemte at E6 skal legges utenfor byen. Med tunnel på vestsiden og ny kort og lav…

Les mer

Hva forklarer nedgangen i antall drepte eller hardt skadde i trafikken etter 2000?

Transportøkonomisk institutt (TØI) utga i 2014 rapporten «Hva forklarer nedgangen i antall drepte eller hardt skadde i trafikken fra 2000 til 2012?». Rapporten pekte på en del faktorer som hadde bidratt til nedgangen i antall drepte eller hardt skadde, men disse faktorene kunne bare forklare litt under halvparten av nedgangen. Nedgangen i antall drepte eller…

Les mer

Trafikkutvikling i fremtiden: Vi kommer til å kjøre mer bil, men bytrafikken kan dempes

Oslo Economics og Statens vegvesen analyserer hvordan trafikken utvikler seg de neste tiårene (13.04.2021) Fører koronaen til varige virkninger på trafikken? Hvordan vil ny teknologi slå ut for reisemønstre i framtiden? Dette er noen av spørsmålene Oslo Economics stiller i en studie som er utført for Statens vegvesen. Faller alt tilbake til det normale? Koronaåret har…

Les mer

100 bruer skal nå inspiseres

Det neste halvåret skal over 100 av Statens vegvesen sine brukonstruksjoner, over store deler av landet, ha hovedinspeksjon. (06.04.2021) – Den som får kontrakten, må ha bred kompetanse på bru. Blant det vi krever, er at tilbyderen tidligere har utført hovedinspeksjon på minst 20 bruer, sier senioringeniør Kristian Lauknes på bruseksjonen i Statens vegvesen. (foto over:…

Les mer

Nyhetsarkiv

Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS valgt for ny E39 gjennom Lyngdal

Nye Veier har valgt å gå videre med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS til konkretiseringsfasen for…

Les mer

Nedslitt: 6812 kilometer vei med 1233 bruer og 105.000 skilt

Forfallet på fylkesveinettet i Innlandet øker, mens pengene til investeringer og vedlikehold blir redusert. Fylkespolitikerne står overfor en gedigen oppgave…

Les mer

Fire omkom på veiene i april

Totalt 18 personer har omkommet i trafikken så langt i år. 03.02.2021 I april måned mistet fire personer livet på…

Les mer

NMCU på befaring: Manglende underskinner på utsatte områder og dårlig vedlikehold av rekkverk noen steder

NMCU Aust-Agder krets har på oppdrag av Agder MC-forum vært på vegbefaring på rv. 41 for å kartlegge behov for…

Les mer

Nå skal 1000 km riksvei få ny asfalt

– Gode veier med et godt veigrep er viktig både for fremkommeligheten og for trafikksikkerheten. Videre er det viktig å…

Les mer
Rundt 150 personer jobber hver dag med å utvikle detaljreguleringen for ny, trafikksikker E39 fra Mandal til Lyngdal. Her er et knippe av sentrale aktører som jobber med prosjektet. Bak fra venstre: Marius Fiskevold, Mette Eng Pedersen, Anja Husa Halvorsen, Håkon Lohne (planprosessleder Nye Veier), Knut Aalde, Saman Mameghani, Frode Løset, Kjetil Sandsbråten, Christopher Gehrken Strauman, Rasmus Haugli, Dag Løvhaug, Stine Mørk Forsbak, Karl Arne Hollingsholm, Martin Mattson, Christian Mikkelsen, Bjarte Skogheim, Ketil Flagstad, Torbjørn Valnes, Zen Mushtaq og Benedicte Antoinette Kirkerud Ender. Foto: Nicki Twang.

De lager planen for ny E39 Mandal-Lyngdal

150 personer bidrar når Nye Veier sammen med rådgivningsfirmaet Sweco planlegger ny, trafikksikker E39 fra Mandal i Lindesnes til Herdal…

Les mer
Det passerer i dag i gjennomsnitt ca. 18000 kjøretøy pr. døgn på E6-brua ved Lillehammer. Trafikken på eksisterende E6 vil øke til ca. 21300 kjøretøy i 2030 og hele 24700 i 2050. (Foto fra avkjøring Lillehammer Nord).

Trafikkberegninger viser stor trafikkvekst forbi Lillehammer

Nye Veier mener tallene fra Nasjonal transportplan (NTP) viser at det er viktig og riktig å få på plass ny…

Les mer

Hva forklarer nedgangen i antall drepte eller hardt skadde i trafikken etter 2000?

Transportøkonomisk institutt (TØI) utga i 2014 rapporten «Hva forklarer nedgangen i antall drepte eller hardt skadde i trafikken fra 2000…

Les mer

Trafikkutvikling i fremtiden: Vi kommer til å kjøre mer bil, men bytrafikken kan dempes

Oslo Economics og Statens vegvesen analyserer hvordan trafikken utvikler seg de neste tiårene (13.04.2021) Fører koronaen til varige virkninger på…

Les mer
Storseisundet Bridge Storseisundbrua

100 bruer skal nå inspiseres

Det neste halvåret skal over 100 av Statens vegvesen sine brukonstruksjoner, over store deler av landet, ha hovedinspeksjon. (06.04.2021) – Den…

Les mer

Fem personer drept i møteulykker

Fem ble drept på norske veier i mars, mot syv samme måned i fjor. Alle dødsulykkene i april var møteulykker.…

Les mer
Modumveien fv 284

– Vi skal vel ikke måtte vente på at noen blir skadet før det blir gjort noe?

Det har vært to trafikkulykker de siste ukene på Øverskogen, men fylkeskommunen har ingen planer om trafikksikkerhetstiltak, melder Lierposten (24.03.2021)…

Les mer