Nyheter

Mange møteulykker i januar

Seks personer omkom i januartrafikken. Fire i møteulykker. Dette er fire flere omkomne enn i januar fjor, men på nivå med årene før pandemien. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall for januar. – Det er relativt få alvorlige ulykker i januar, men forholdsvis mange møteulykker. Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen maner til…

Les mer

Arbeider med løsninger for bruene som er stengt eller har redusert belastning

Statens vegvesen arbeider for fullt med å få løst utfordringene knyttet til bruene som fortsatt er stengt etter kollapsen til Tretten bru. Det samme gjelder bruene som har fått midlertidig fastsatt lastkvalifisering. Dette arbeidet har pågått siden det ble oppsummert for den enkelte bru etter spesialinspeksjoner og kontrollberegninger. Tidsbegrenset bæreevneklassifisering Alle bruene som er åpnet…

Les mer

Ønsker sammenhengene utbygging av trafikksikker E39

Næringsforeningene i Stavanger-regionen, Kristiansands-regionen og Lister har samlet ordførerne mellom Stavanger og Kristiansand, samt fylkeskommunene, og signert en felleserklæring for utbygging av E-39 mellom Kristiansand og Stavanger. – Dette er en historisk enighet, sier Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, melder næringsforeningen på sine nettsider. Alle partene som har skrevet under på dokumentet, står…

Les mer

Statens vegvesen kontrollerte over 45 000 lette kjøretøy langs vegene i 2022

Over halvparten av de lette kjøretøyene som ble stoppet i kontroll i 2022, fikk både bruksforbud og mangellapper eller gebyr. Ved utgangen av desember 2022 hadde Statens vegvesen stoppet 45 772 lette kjøretøy i kontroller langs veien. Av disse fikk 7404 bruksforbud, 897 ble anmeldt for grove feil og mangler, mens i alt 27 628 fikk…

Les mer

Under to mil av riksveiene utbedres med gul midtstripe i år

I 2023 planlegger regjeringen å oppgradere 16,8 kilometer riksvei med utvidet bredde og gul midtstripe. – Det er en dråpe i havet når det er over 1000 kilometer med for smale riksveier i dag, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF. Av totalt 10 676 kilometer riksveier, er det rundt 1100 kilometer som i dag er smalere…

Les mer

Fant verdens eldste runestein

En eldgammel norsk runestein vekker internasjonal oppsikt blant språkforskere og arkeologer. De opptil 2000 år gamle innskriftene er fra den aller eldste tiden i runeskriftens gåtefulle historie. Runesteinen ble funnet under utgravinger i planleggingen av Ringeriksporteføljen. – Dette er rett og slett veldig spennende å være med på. I sommer forstod vi på våre samarbeidspartnere…

Les mer

Statens vegvesen fortsetter å sikre E39 i nordre del av Åsane

Statens vegvesen fortsetter jobben med å montere nye rekkverk på E39 fra Vågsbotn til Klauvaneset/Nordhordlandsbrua. Tidligere har vi gjort tilsvarende arbeid ved Hylkje, og senere skal vi gjøre det ved Vikaleitet. Nå er det den 1,5 kilometer lange strekningen fra kryss Breisteinvegen til kryss Hylkjevegen det handler om. Beboere er allerede varslet Følgende SMS er…

Les mer

Statens vegvesen lanserer digital synsattest

Vil gi en enklere hverdag for kunder, optikere og øyeleger. Enklere for alle -Tidligere måtte synsattesten leveres på trafikkstasjonen. Nå kan alle landets optikere og øyeleger levere digitale synsattester fra pc eller smarttelefon til Statens vegvesen. Den nye løsningen vil gjøre det enklere for aller parter – optikere, øyeleger, kunder og Statens vegvesen, sier divisjonsdirektør…

Les mer

Årets trafikksikkerhetskommune skal kåres

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Men for mange har veien vært alt annet enn trygg. Ulykkesbildet vi har hatt i 2022 er svært bekymringsfullt, og er en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet. Da trenger vi alle med på laget. Kommunene har en…

Les mer

Tryggere å kjøre gjennom anleggsområdet på rv. 3

Siden anleggsstart sensommeren 2022 har hastigheten gjennom anleggsområdet i forbindelse med ny rv. 3 Tunna bru vært for høy. Spesielt tungtransporten har kjørt vesentlig fortere enn skiltet hastighet på stedet tillater. Gjennom anleggsområdet er det strekninger med både 50 km/t og 70 km/ t. -Hastigheten er skiltet ned grunnet mye av- og påkjøring av anleggstrafikk…

Les mer

Nyhetsarkiv

Mange møteulykker i januar

Seks personer omkom i januartrafikken. Fire i møteulykker. Dette er fire flere omkomne enn i januar fjor, men på nivå…

Les mer

Arbeider med løsninger for bruene som er stengt eller har redusert belastning

Statens vegvesen arbeider for fullt med å få løst utfordringene knyttet til bruene som fortsatt er stengt etter kollapsen til…

Les mer

Ønsker sammenhengene utbygging av trafikksikker E39

Næringsforeningene i Stavanger-regionen, Kristiansands-regionen og Lister har samlet ordførerne mellom Stavanger og Kristiansand, samt fylkeskommunene, og signert en felleserklæring for…

Les mer
Foto: Hedda Vikan Seljeseth/Statens vegvesen

Statens vegvesen kontrollerte over 45 000 lette kjøretøy langs vegene i 2022

Over halvparten av de lette kjøretøyene som ble stoppet i kontroll i 2022, fikk både bruksforbud og mangellapper eller gebyr.…

Les mer

Under to mil av riksveiene utbedres med gul midtstripe i år

I 2023 planlegger regjeringen å oppgradere 16,8 kilometer riksvei med utvidet bredde og gul midtstripe. – Det er en dråpe…

Les mer

Fant verdens eldste runestein

En eldgammel norsk runestein vekker internasjonal oppsikt blant språkforskere og arkeologer. De opptil 2000 år gamle innskriftene er fra den…

Les mer

Statens vegvesen fortsetter å sikre E39 i nordre del av Åsane

Statens vegvesen fortsetter jobben med å montere nye rekkverk på E39 fra Vågsbotn til Klauvaneset/Nordhordlandsbrua. Tidligere har vi gjort tilsvarende…

Les mer

Statens vegvesen lanserer digital synsattest

Vil gi en enklere hverdag for kunder, optikere og øyeleger. Enklere for alle -Tidligere måtte synsattesten leveres på trafikkstasjonen. Nå…

Les mer

Årets trafikksikkerhetskommune skal kåres

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Men for mange har veien vært alt annet enn trygg.…

Les mer

Tryggere å kjøre gjennom anleggsområdet på rv. 3

Siden anleggsstart sensommeren 2022 har hastigheten gjennom anleggsområdet i forbindelse med ny rv. 3 Tunna bru vært for høy. Spesielt…

Les mer

2022 – et mørkt år for trafikksikkerheten

– Året vi nå har lagt bak oss har vært et mørkt år for trafikksikkerheten. Altfor mange kom aldri fram…

Les mer

Får 69 millioner fra Grønn plattform til miljøvennlig vegbygging

Nye Veier, sammen med 16 partnere, har fått støtte fra Grønn plattform for å utvikle mer klima- og miljøvennlige veier…

Les mer