21 personer omkom i trafikkulykker i mai. Ikke siden juli 2016 har så mange blitt drept i trafikken i løpet av en måned.

Fem drept i trafikkulykker på norske veier.

En person døde i trafikken i februar. Så langt i år er fem drept i trafikkulykker på norske veier.

Dette viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen.

For 10 år siden døde 14 personer i februar

Februar er en måned med svært varierende dødstall i trafikken. For 10 år siden var det 14 drepte på veiene i februar, og året etter var det syv, men aldri har det vært like få som i år.

– Det er en oppløftende start på året for oss som jobber med trafikksikkerhet, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Én drept i februar, er fortsatt én for mye. Og fem drept i årets to første måneder, er fortsatt fem for mange. Men ser vi bort fra 2022, med pandemi på starten av året, har det aldri vært færre trafikkdrepte når vi skriver 1. mars, sier hun.

Krevende vinter – flinke førere

Det er alt for tidlig å konkludere med hva som har bidratt til færre ulykker i år, men Ranes sier at mye og krevende vintervær kan være noe av forklaringen.

– Trafikantene har vært gode til å tilpasse farten etter forholdene denne vinteren, og har tatt det med ro eller holdt seg hjemme når været har vært som verst. Min bønn til trafikantene er derfor å fortsette sånn, sier Guro Ranes.  

– Tilpass farten til forholdene, kjør rusfritt, bruk bilbelte og hold oppmerksomheten på veien; å kjøre er det eneste du skal gjøre.

Dette viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen.

For 10 år siden døde 14 personer i februar

Februar er en måned med svært varierende dødstall i trafikken. For 10 år siden var det 14 drepte på veiene i februar, og året etter var det syv, men aldri har det vært like få som i år.

– Det er en oppløftende start på året for oss som jobber med trafikksikkerhet, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Én drept i februar, er fortsatt én for mye. Og fem drept i årets to første måneder, er fortsatt fem for mange. Men ser vi bort fra 2022, med pandemi på starten av året, har det aldri vært færre trafikkdrepte når vi skriver 1. mars, sier hun.

Krevende vinter – flinke førere

Det er alt for tidlig å konkludere med hva som har bidratt til færre ulykker i år, men Ranes sier at mye og krevende vintervær kan være noe av forklaringen.

– Trafikantene har vært gode til å tilpasse farten etter forholdene denne vinteren, og har tatt det med ro eller holdt seg hjemme når været har vært som verst. Min bønn til trafikantene er derfor å fortsette sånn, sier Guro Ranes.  

– Tilpass farten til forholdene, kjør rusfritt, bruk bilbelte og hold oppmerksomheten på veien; å kjøre er det eneste du skal gjøre.