Nyheter

Riksrevisjonen med kritikk av Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet

Kostnadene til drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier har økt betydelig, men veiene har verken blitt tryggere, mer fremkommelige eller mer miljøvennlige. Riksrevisjonen mener dette er kritikkverdig. Riksrevisjonen har undersøkt drift og vedlikehold av landets 56 000 kilometer med riks- og fylkesveier. Det er et uttalt mål at veisektoren skal få mer for pengene, så…

Les mer

13 døde på veiene i mai

13 personer mistet livet på veiene i mai. Så langt i år har 40 mennesker omkommet i trafikken i Norge. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. Illustrasjonsbilde over: istockphoto Like mange unge dør nå som for 10 år siden Etter flere år med nedgang i antall unge mennesker som dør på veiene, ser vi i…

Les mer

10 km møtefri vei på E8 Sørbotn–Laukslett er nå tildelt

Arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS har vunnet anbudskonkurransen for hovedkontrakt K06 på E8 Sørbotn–Laukslett. Illustrasjon over: Bru over Ramfjord, sett fra Laukslettsiden mot Sørbotn. Illustrasjon: Statens vegvesen Tre tilbydere leverte inn tilbud I tillegg til arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS, mottok Statens vegvesen tilbud fra NCC Norge…

Les mer

200 prosjekter skal stanse forfall på riksveiene

I dag presenterte Vegvesenet en ny prioritering av store, framtidige utbyggingsprosjekt på riksveinettet. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland la fram listen over store, framtidige utbyggingsprosjekt på riksveinettet på en pressekonferanse mandag formiddag. Vegvesenet la også fram en liste med 200 prosjekt i hele Norge som skal «bidra til å stoppe forfallet og gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på…

Les mer

Regjeringa vil bruke 1,2 milliardar kroner meir på vedlikehald av riksvegar

Regjeringa foreslår styrking av drift og vedlikehald på riksvegar med 1,2 milliardar kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2023. Dette kjem i tillegg til styrkinga med ein milliard i statsbudsjettet for 2023. – Denne regjeringa fører ein ansvarleg vegpolitikk. Styrkinga vi no foreslår vil bidra til ei rekordhøg satsing på drift og vedlikehald, og viser at…

Les mer

Fra 1. oktober blir det strengere sikkerhetskrav for buss

– Det skal være trygt å kjøre buss på norske veier, både for passasjerer og for sjåfør. Vi har dessverre i løpet av de siste årene sett en rekke alvorlige frontkollisjoner hvor bussjåfører har blitt hardt skadet eller drept. Derfor innfører vi fra 1. oktober krav om at alle nye busser som brukes i løyvepliktig…

Les mer

Rapport om ulukker på E39 motorvegen mellom Sandnes og Stavanger

Statens vegvesen bestemte hausten 2022 at ein skulle sjå nærare på omfanget av trafikkulukker og -uhell på E39 motorvegen mellom Sandnes og Stavanger. No er rapporten klar. Foto over: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen – Folk opplevde at talet på ulukker hadde auka, og me meinte det var grunnlag for å undersøka om dette stemte, fortel…

Les mer

11 døde i trafikken i april – 6 av dem i Innlandet

11 mistet livet i trafikken i april, fire flere enn i samme måned i fjor. 28 mennesker har omkommet på norske veier så langt i år. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. – Seks omkomne i Innlandet er et høyt antall trafikkdrepte på en måned i ett fylke, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens…

Les mer

Det går mot OPS-kontrakt for prosjektet E10 Hålogalandsveien

Statens vegvesen og selskapet Hålogalandsvegen AS har intensjon om å inngå OPS-kontrakt for E10 Hålogalandsvegen. – I en meget krevende økonomisk tid har vi sammen forhandlet frem et godt tilbud på å få finansiert, prosjektert, bygget og driftet OPS-prosjektet E10/rv.85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt. Målet er å kunne signere kontrakt i juni, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, i…

Les mer

Forsinkelse i E6 Ranheim – Værnes

Nye Veiers prosjekt E6 Ranheim-Værnes er forsinket, kanskje med så mye som to år. – Dette vil påvirke mange, blant annet trafikanter og naboer til prosjektet, og det beklager vi, sier utbyggingsdirektør, Espen Almlid. Nye Veier inngikk i 2018 en samhandlingsavtale med Acciona om både detaljregulering og utbygging av strekningen Ranheim – Værnes. Etter omtrent…

Les mer

Nyhetsarkiv

Møte med statsråden

Tirsdag den 13. februar møtte Kjetil Nesset, styrets leder og Geirr Tangstad-Holdal, statsråd Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Tommy Skjervold.

Les mer

Åtte drepte i vegtrafikken

I løpet av januar måned 2018 omkom åtte personer i vegtrafikken. Les mer på Vegnettet

Les mer

Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2018

Den nasjonale Vegsikringskonferansen legges i år til Lillehammer den 5. og 6. september.

Les mer

Nasjonal transportplan 2018 – 2029

RammeFor å få et mer moderne transportsystem som håndterer fremtidens transportbehov i lys av de tre hovedmålene legger regjeringen til…

Les mer

Tryggere trafikkmiljø i regjeringsplatt-formen

Trafikksikkerhetsforeningen er glad for at Regjeringen vil fortsette arbeidet med å innfri nullvisjonen. Les pressemelding hos NTB

Les mer

TSF vil ha nasjonal dugnad

Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at det i juni og juli omkom 20 personer på norske veier. http://www.bygg.no/article/1321164

Les mer

Statsbudsjettet 2018

Samferdsel – Statsbudsjettet 2018Det foreslås å bevilge 37,7 mrd. kroner til veiformål i statsbudsjettet for 2018 (inkl. Nye Veier og…

Les mer

Sommertrafikken

Det er bra at mange års kamp mot trafikkdøden gir resultater. Nettopp derfor må innsatsen styrkes ytterligere. 29 drepte mennesker…

Les mer

God vinterferie

Til helgen er det vinterferiestart mange steder. Her er TSFs råd til de av våre trafikanter som skal ut i…

Les mer

Daglig leder

Den 1. februar 2017 ble Geirr Tangstad-Holdal ansatt som daglig leder i TSF.

Les mer

Stiftelsesmøte til TSF

Den 17. august 2016 ble Trafikksikkerhetsforeningen stiftet i Åndalsnes.En egen forening for de som er opptatt av trafikksikring og trygge…

Les mer