Nyheter

Åtte mistet livet i trafikken i april

Åtte personer døde i trafikken i april. I årets fire første måneder har 29 liv gått tapt i trafikken. I april døde tre i Buskerud, og én person i hvert av fylkene Akershus, Agder, Møre og Romsdal, Vestland og Innlandet. Det viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Mange dør i møteulykker – Dette er ikke…

Les mer

Ta hensyn: Nå starter årets asfaltsesong

Statens vegvesen starter snart asfaltering av om lag 700 km riksveger over hele landet. Totalt 550.000 tonn asfalt skal legges i løpet av årets asfaltsesong. I alt skal Statens vegvesen legge asfalt på riks- og europavegene til en verdi av ca. 1100 millioner kroner, og totalt 24 kontrakter er inngått med ulike asfaltentreprenører. Foto over:…

Les mer

Hele 14 personer omkom i trafikken i mars

14 personer mistet livet i trafikken i mars. Det er elleve flere enn i fjor, og det høyeste antallet omkomne denne måneden de siste ti årene. Det viser foreløpige tall fra Statens vegvesen. Foto over: Hittil i år har 22 personer omkommet i trafikken. Det er ni flere enn i samme periode i fjor. Foto: Statens…

Les mer

Vegvesenet effektiviserer kontroll av arbeidsvarsling

Ved hjelp av nettbrett vil kontrollører fra Statens vegvesen raskere sørge for at entreprenør gjennomfører varsling og sikring av veiarbeid i samsvar med krav. Sikker og effektiv gjennomføring av veiarbeid Dersom det er avvik fra godkjente arbeidsvarslingsplaner og hvordan arbeidsvarsling gjennomføres i praksis, vil kontrollører ved hjelp av nettbrett ta bilder og notere avvik i…

Les mer

Stort potensial for utslippsfrie anleggsplasser

Tre nye rapporter viser hvordan norske infrastrukturprosjekter kan redusere sine klimafotavtrykk, og bidra til at det produseres nok strøm for fremtidens anleggsbransje. I dag, 25. april publiseres tre nye rapporter fra Nye Veiers kunnskapsprogram for utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren. Kunnskapsprogrammet har fått støtte fra Samferdselsdepartementet, og er gjennomført i samarbeid med Bane NOR og Statens…

Les mer

Fem drept i trafikkulykker på norske veier.

En person døde i trafikken i februar. Så langt i år er fem drept i trafikkulykker på norske veier. Dette viser foreløpige ulykkestall fra Statens vegvesen. For 10 år siden døde 14 personer i februar Februar er en måned med svært varierende dødstall i trafikken. For 10 år siden var det 14 drepte på veiene…

Les mer

Antall daglige reiser har økt

Den nasjonale reisevaneundersøkelse 2023 viser at antall daglige reiser har økt sammenlignet med 2022, men er ikke helt på samme nivå som før pandemien. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2023 viser blant annet antall daglige reiser, hvordan folk reiste og formålet med reisene i hele landet. Foto over: Reisevaneundersøkelsene gir verdifull informasjon om nordmenns reisevaner og understreker viktigheten…

Les mer

Tre kan gi tilbud på E39 Mandal-Blørstad

Tre entreprenører er invitert til å gi tilbud på byggingen av ny E39 vestover fra Mandalskrysset til Blørstad i Lindesnes kommune. De tre er: Skanska Norge AS med Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS som rådgiver Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS med Norconsult AS som rådgiver Hæhre Entreprenør AS med Cowi AS som…

Les mer

118 døde på veiene i 2023

I 2023 mistet 118 livet på norske veier. Nå vil vegdirektøren ha med trafikantene på et felles krafttak mot trafikkdøden. – Vi har lagt bak oss et vanskelig år for trafikksikkerheten. 118 omkomne er 118 for mange, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland om Statens vegvesens foreløpige tall for 2023. Foto over: 2023 ble et krevende…

Les mer

Evaluering av omorganisering av vegsektoren ved introduksjon av Nye Veier AS

På oppdrag for Samferdselsdepartementet har Menon Economics gjennomført en evaluering avomorganiseringen av vegsektoren ved introduksjonen av Nye Veier. Oppdraget er formulert som følger: å vurdere om dagens organisering av vegsektoren på statlig nivå samlet sett bidrar til effektiv ressursutnyttelse, politisk styring og ivaretakelse av de overordnede målene i Nasjonal transportplan (NTP). Oppdraget er videre spisset…

Les mer

Nyhetsarkiv

Mottatt over 100 innspill om E6 forbi Lillehammer

Etter at Nye Veier og totalentreprenøren AF Gruppen i august i år ba innbyggerne om innspill om utbyggingen av E6…

Les mer

Nye Veier ser stort potensial i ny veistandard

Nye Veier AS har arbeidet målrettet for økt fleksibilitet innen norsk veiutbygging. – Vi er glade for at Samferdselsdepartementet innfører…

Les mer

Regjeringa: Smart firefelts veg gir større fleksibilitet

– Vi er opptekne av å lytte til fagfolk. Derfor følger vi anbefalinga til Statens vegvesen om å innføre moglegheita…

Les mer

Vegvesenet skjerper klima- og miljøkrav

Statens vegvesen stiller nå krav til at alle prosjekter over 200 millioner kroner skal sertifiseres gjennom CEEQUAL. Vegvesenet har vedtatt…

Les mer

I november mistet seks personer livet i veitrafikken

I november mistet to kvinner og seks menn livet på veien. Alderen på de omkomne varierer mellom 18 og 89…

Les mer
Nye Veier as

Nye Veier prioriterer ingen nye strekninger i høst

Det er første gang i selskapets snart femårige historie at det før årsskiftet ikke prioriteres nye strekninger for utbygging. –…

Les mer
Rekkverk redder liv

Er vi i ferd med å nå nullvisjonen?

I dag har Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF deltatt på forskerlunch med forskningleder Torkel Bjørnskau, TØI som presenterte en…

Les mer
lavt rekkverk på e10 lofoten sommeren 2020

Feil og mangler på rekkverk medvirker til mange dødsulykker.

Lavt rekkverk og manglende vedlikehold på mange av veiene i Nordland er mer «normalen». Bildet over fra E10 på Vestvågøy…

Les mer
Dagens E39 Lønset-Hjelset er smal

Har lyst ut anbudskonkurranse for E39 Lønset-Hjelset

Konkurransegrunnlaget for totalentreprisen er nå lagt ut på anbud med forbehold om Stortingets godkjennelse av bompengeproposisjonen. [16.11.2020] For vegprosjekter som delvis…

Les mer
Faksimilie: Forbes 5 Awesome Road Trips In Scandinavia And The Nordics

Forbes: Anbefaler Trollstigen og Atlanterhavsveien

Selv om de fleste internasjonale reisende ankommer Oslo, finnes Norges fineste langdistansetur fra to andre byer: Bergen og Trondheim. Selv…

Les mer
Daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen, Geirr Tangstad-Holdal

Manglende sikkerhet på våre veier

De siste dagene har det vært fokus på mangler, feil og inspeksjon ved rekkverket. Feil og mangler på rekkverk har…

Les mer
Lavt rekkverk på E6. Faksimile Fremover

Her på E6 er rekkverket langt lavere enn kravet: Frykter at bil havner i vannet

Rekkverket ved Forsåvannet er mellom 52–58 centimeter høyt. Kravet er at rekkverket skal være 75 centimeter høyt, skriver avisa Fremover…

Les mer