Fire omkom på veiene i april

Totalt 18 personer har omkommet i trafikken så langt i år. 03.02.2021

I april måned mistet fire personer livet på veiene – to i Innlandet, én i Viken og én i Rogaland. Det viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.

Markant nedgang

– Tolv færre omkomne er en markant nedgang. Aldri har vi opplevd et år med lavere dødstall ved utgangen av april, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Utviklingen er imidlertid ikke den samme for hardt skadde.

– Selv om dødstallene har gått ned, har vi dessverre ikke sett den samme positive utviklingen for antallet hardt skadde i trafikken. Her ligger vi etter i forhold til ambisjonen vi har satt oss.

Viken og Troms og Finnmark hardest rammet

Viken og Troms og Finnmark er hardest rammet så langt, med fire omkomne i begge fylker. I Oslo, Agder og Nordland har det ikke vært dødsulykker.

Innlandet har hatt tre dødsulykker, i Vestfold og Telemark og Trøndelag har det vært to, mens vestlandsfylkene Møre og Romsdal, Rogaland og Vestland har hatt én dødsulykke hver.

Korona og hardt skadde

Det er mindre trafikk på veiene nå enn før pandemien, men det er fortsatt usikkert hvordan lavere trafikktall påvirker ulykkesstatistikken.  

– Vi vet foreløpig ikke nok om sammenhengen mellom lavere trafikktall og ulykkene på veiene i koronaåret. Ser man utelukkende på drepte, virker sammenhengen åpenbar, men vi ser ikke den samme positive utviklingen på antallet hardt skadde. Derfor er det for tidlig å konkludere, fastslår Ranes.

– Det koster samfunnet mye at mennesker, på kort eller lang sikt, blir utelukket fra produktivt liv. Og de personlige konsekvensene er enorme. Derfor er det gode samarbeidet med andre etater og organisasjoner i arbeidet for nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken så viktig. Det er sammen, trafikantene inkludert, at vi kan oppnå fortsatt nedgang i de alvorlige trafikkulykkene.