Nyheter

Samferdselsminister Nygård åpner Vegsikringskonferansen 2024

Den 7. og 8. februar 2024 arrangeres Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2024.

Les mer

15 drepne i trafikken i oktober

I oktober omkom 15 personar i trafikken. Dette er nesten tre gonger så mange som i fjor, då 6 døydde. Det er over ti år sidan vi sist hadde så mange trafikkdrepne i oktober.   Så langt i år er 111 drepne i trafikken. Det er 16 fleire enn på same tid i fjor. Dette…

Les mer

Nå er det glatt på veiene: – Det holder ikke med 1003-regelen

Fersk undersøkelse viser at 3 av 5 er redde i bil på glatta. – Det holder ikke å telle 1001-1002-1003 nå.  Det sier daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen Geirr Tangstad-Holdal.  På Øst- og Sørlandet kom snøen overraskende på mange bilister denne uka.  – Du kan godt øke den til 1005 og hvis du kjører tyngre kjøretøy…

Les mer

Skanska og Syltern skal bygge ny E6 i Trøndelag

Nye Veier har innstilt arbeidsfellesskapet Skanska Norge AS og Johs. J. Syltern AS sammen med rådgiver Rambøll, for prosjektering og bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i sørlige del av Trøndelag.  I de neste månedene skal totalentreprenøren og rådgiveren gjøre nødvendige forberedelser til start på byggingen. Samtidig skal de sikre gode løsninger for…

Les mer

Nye Veier starter rassikring av riksvei 13

Nye Veier har besluttet å sende ut sin aller første konkurranse for utbedring av riksvei 13. Arbeidet kan starte høsten neste år. Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise for prosjektering og bygging av ca 1200 meter ny riksvei 13, inkludert ny gang- og sykkelvei og skredsikring. Arbeidet skal gjennomføres mellom Djupevik og Kviturtunnelen i Ullensvang kommune i Vestland.…

Les mer

Stor økning i viltpåkjørsler: – Ta skiltene på alvor

Tallet på viltpåkjørsler har økt med 15 prosent de siste to årene i Norge. Mer enn 9000 dyr er påkjørt. – Høsten er høysesong for slike kollisjoner og det er noen viktige forberedelser du bør gjøre nå. Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge om tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). – Hvis…

Les mer

Programkomité: Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2024

Arbeidet med programmet til den kommende nasjonale Vegsikringskonferansen den 7. og 8. februar 2024 starter nå. Vårt mål er å lage en møteplass på tvers av rådgivere, produsenter, entreprenører, byggherrer, sentrale- og lokale politikere og trafikk- og bilorganisasjoner slik at vi sammen kan løfte trafikksikkerheten videre mot målet i nullvisjonen. TSF har derfor som målsetting at Vegsikringskonferansen skal bli…

Les mer

Statsbudsjett 2024: et budsjett preget av manglende satsinger og et løftebrudd på vedlikehold

Fredag 6. oktober presenterte regjeringen statsbudsjettet for 2024. EBA hadde klare forventninger til regjeringen om igangsettelse av samfunnsnyttige offentlige byggeprosjekter og at de opprettholdt satsingen på vedlikehold innenfor samferdsel. Regjeringen leverer heller ikke tilstrekkelige grep innenfor klima- og miljø.   – Vi forventet en tydelig satsing på boligbygging, energieffektivisering og samfunnsnyttige offentlige byggeprosjekter i budsjettet…

Les mer

Statsbudsjettet 2024: Plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveier

Vedtak nr. 755, 2. juni 2023 «Stortinget ber regjeringen utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveier og på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene, og komme tilbake med forslag til Stortinget som del av Nasjonal transportplan.» Foto over: Faksimile fra avisa Sør-Trøndelag Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket er representantforslag fra…

Les mer

Forslag til statsbudsjettet 2024: Veiformål

Til veiformål er det i alt foreslått å bevilge 43 074,5 mill. kr. Det er foreslått 36 546,4 mill. kr til Statens vegvesen og 6 507,7 mill. kr til Nye Veier AS. I den foreslåtte bevilgningen til Statens vegvesen inngår også midler til å utbedre skader etter ekstremvære Hans.Det er sett av 100 mill. kr…

Les mer

Nyhetsarkiv

Statens vegvesen trenger større frihet til planlegging og finansiering

Debattinnlegg av Ingrid Dahl Hovland, Veidirektør, Statens vegvesen Konkurranse om veibygging er viktig og lønnsomt for samfunnet. Resultatene vil bli…

Les mer

Møteulykker og utforkjøringer dominerer

9 drept i utforkjøringer og møteulykker i augustNi personer omkom i trafikken i august, der det er møteulykker og utforkjøringsulykker…

Les mer

Nye Veier ferdig med 43 kilometer møtefri 4-feltsvei i Innlandet

Mandag 26. oktober kommer statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide til Rudshøgda for å markere åpningen av E6…

Les mer

Kun 11,6 km møtefri vei vil bli åpnet i 2021

Når vi vet hvor viktig det er med trygge trafikkmiljø for å redde mennesker fra tragiskeulykker, så er åpningen av…

Les mer

80 milliardar kroner til betre samferdsel over heile landet

– Regjeringas samferdselspolitikk bind land og folk tettare saman. Vi byggjer veg og bane i eit høgt tempo. Det bidrar…

Les mer

Statsbudsjettet 2021: 80 milliarder kroner til samferdsel

Trafikksikkerhet Regjeringens innsats for økt trafikksikkerhet gjenspeiles i et bredt spekter av tiltak. Utbygging, utbedring og drift av veiene samt…

Les mer

Vegvesenet vil i gang med 46 store veiprosjekt

Vegvesenet presenterer en plan med 50 milliarder kr i kostnadskutt – som gir rom for flere store utbygginger i neste…

Les mer

Nye Veier AS 
har spilt inn 20 strekninger til NTP 2022 – 2033

Annette Aanesland, adm.direktør i Nye Veier AS. Foto: Nye Veier AS/Jacob Buchard Nye Veier AS: Mer for pengene – helhetlig…

Les mer

Oppfølging av tiltakene i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

Oppfølgning av Nasjonale tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei 2018-2019Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge skal være basert på en visjon om at det…

Les mer

TSFs anbefalinger til Nasjonal Transportplan 2022-2033

Trafikksikkerhetsforeningen arbeider for at de beste løsningene blir valgt basert på kunnskap og erfaring, og at fysisk trafikksikring får det…

Les mer

Krever sikkerhetstiltak på fylkesveiene

-Fylkesveiene må ikke bli redusert til et annenrangs veinett, med store sikkerhetsbrister og skaderisiko sammenlignet med riksveiene, sier Geirr Tangstad-Holdal,…

Les mer

Ny dansk rapport: Dårlig vedlikehold gir dårlig trafikksikkerhet

Helt ny forskning fra danske DTU viser at det er en direkte sammenheng mellom manglende vedlikehold av de danske kommunale veiene og…

Les mer