Nyheter

Husk å påregistrere kjøretøyet ditt for sesongen

Hvis kjøretøyet ditt er avregistrert, må du huske å påregistrere det før du tar det i bruk Det gjør du på vegvesen.no/dinside. For å påregistrere kjøretøyet må du ha gyldig forsikring. Illustrasjonsfoto over: Statens vegvesen – Ikke glem å påregistrere motorsykkelen, bobilen eller annet kjøretøy før du tar det i bruk. Selv om skiltene er på…

Les mer

Nå skal Tolletaten også kunne teste bilister for ruskjøring

– Det er i dag urovekkende mange bilister som kjører i rus på norske veier. Disse utgjør en stor risiko både for seg selv og for sine medtrafikanter. Vi ønsker å styrke kontrollen med ruskjøring, og vil nå gi også Tolletaten mulighet til å ta en alkotest av bilførere som blir stoppet i tollkontroll, sier…

Les mer

Nordland på verstingtoppen – her er det størst fare for å bli skadd eller drept

De mange ulykkene og trafikkhendelsene på E6 i Nordland i vinter bør ikke overraske noen, skriver Avisa Nordland. Foto over: Lensmann Borge sendte brev til Nordland fylkeskommune i oktober 2020, hvor han er bekymrer for rekke punkter langs hele veien. – Flere steder henger stolpene som fester rekkverket i løse luften. På lange strekninger er…

Les mer

Samferdselsministeren med første spadetak for Sotrasambandet

Onsdag 22. mars markerte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård prosjektstart for Rv. 555 Sotrasambandet. – Sotrasambandet skal sikre auka framkomme, og vil være med på å styrke Øygardens rolle for både regionale og nasjonale næringsinteresse. Sotrasambandet vil også knytte Bergensregionen nærare saman, seier Nygård. Utviklinga av fastlandssambandet mellom Øygarden og Bergen vil være viktig for å sikre…

Les mer

Trøndelag fylkeskommunes med ny vegstrategi

Strategien gir føringer for hvordan fylkesvegnettet skal ivaretas og er et viktig politisk og administrativt verktøy som gir retning for prioriteringer innenfor vegområdet. Strategien er bygd opp rundt de fire temamålene trafikksikkerhet, fremkommelighet, klima og miljø, og vegeierrollen. Fylkeskommunens visjon «Vi skaper historie», FNs bærekraftsmål, nullvisjonen og føringer ifra Nasjonal transportplan er grunnmuren for strategien.  Foto over:…

Les mer

Antall skadde på elsparkesykkel er kraftig redusert

I Oslo er antall elsparkesykler til utleie rediusert fra 20.000 til 8000.

Les mer

Studie avdekker nye pendlingsvaner etter pandemien

En mobilitetsstudie fra WSP sammenligner pendlingsvaner i Oslo, Helsingfors, København og Stockholm. Felles for byene er at reiser med kollektivtransport har gått ned, mens pendlerreisene med bil og sykkel har økt. Men det finnes også flere forskjeller. Illustrasjonsfoto over: iStockPhoto/TSF At mange yrkesgrupper har mulighet til å jobbe hjemmefra eller fra hytta én eller flere…

Les mer

Nytt inntektssystem kan øke vegetterslepet i Nordland fylkeskommune 

Hvis nytt inntektssystem til fylkeskommunene blir vedtatt, vil tjenestene til nordlendingene måtte reduseres med 193,2 millioner kroner, skriver Nordland Fylkeskommune på sine sider. Foto over: illustrasjonsbilde fra Lofoten Foto: istockphoto/TSF Fylkesråd Svein Øien Eggesvik ga tydelige signaler til statssekretær Ole Gustav Narud i Kommunal- og distriktsdepartementet, da forslaget til nytt inntektssystem for fylkeskommunene ble diskutert.…

Les mer

Vestland – storsatsing på vedlikehald av fylkesvegane

– No startar storsatsinga på utbetring og vedlikehald av vegane i fylket, seier fylkesordførar Jon Askeland. Fylkestinget skal bruke 500 millionar kroner ekstra dei neste tre åra. Dei første 90 millionane skal brukast no. Foto over: 500 MILLIONAR: Fylkesvegane i Vestland skal få ekstra vedlikehald for 500 millionar kroner. Illustrasjonsfoto: Vestland fylkeskommune I vedtaket har…

Les mer

Gratis kontroll av russebiler og russebusser

Statens vegvesen tilbyr gratis kontroll av russebiler og russebusser. Kjøretøy som blir godkjent i kontrollen får oblat i frontruta. Da slipper de større tekniske kontroller langs veiene i mai. – Vi er opptatt av at russen skal ha en sikker russetid, også på veien. Vi vil derfor kontrollere flest mulig kjøretøy for å sikre at…

Les mer

Nyhetsarkiv

TSF tiltak i perioden 2018 – 2021

Tiltak 1: TSF vil gjennomføre en årlig Vegsikringskonferanse. Konferansen skal sette søkelys på sikre og trygge trafikkmiljø for alle våre…

Les mer

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet er Statens vegvesens gjennomføringsplan for første seksårsperiode av Nasjonal transportplan (2018 til 2029) og danner grunnlaget for de årlige…

Les mer

Møte med statsråden

Tirsdag den 13. februar møtte Kjetil Nesset, styrets leder og Geirr Tangstad-Holdal, statsråd Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Tommy Skjervold.

Les mer

Åtte drepte i vegtrafikken

I løpet av januar måned 2018 omkom åtte personer i vegtrafikken. Les mer på Vegnettet

Les mer

Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2018

Den nasjonale Vegsikringskonferansen legges i år til Lillehammer den 5. og 6. september.

Les mer

Nasjonal transportplan 2018 – 2029

RammeFor å få et mer moderne transportsystem som håndterer fremtidens transportbehov i lys av de tre hovedmålene legger regjeringen til…

Les mer

Tryggere trafikkmiljø i regjeringsplatt-formen

Trafikksikkerhetsforeningen er glad for at Regjeringen vil fortsette arbeidet med å innfri nullvisjonen. Les pressemelding hos NTB

Les mer

TSF vil ha nasjonal dugnad

Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at det i juni og juli omkom 20 personer på norske veier. http://www.bygg.no/article/1321164

Les mer

Statsbudsjettet 2018

Samferdsel – Statsbudsjettet 2018Det foreslås å bevilge 37,7 mrd. kroner til veiformål i statsbudsjettet for 2018 (inkl. Nye Veier og…

Les mer

Sommertrafikken

Det er bra at mange års kamp mot trafikkdøden gir resultater. Nettopp derfor må innsatsen styrkes ytterligere. 29 drepte mennesker…

Les mer

God vinterferie

Til helgen er det vinterferiestart mange steder. Her er TSFs råd til de av våre trafikanter som skal ut i…

Les mer

Daglig leder

Den 1. februar 2017 ble Geirr Tangstad-Holdal ansatt som daglig leder i TSF.

Les mer