Nyheter

Samferdselsminister Nygård åpner Vegsikringskonferansen 2024

Den 7. og 8. februar 2024 arrangeres Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2024.

Les mer

15 drepne i trafikken i oktober

I oktober omkom 15 personar i trafikken. Dette er nesten tre gonger så mange som i fjor, då 6 døydde. Det er over ti år sidan vi sist hadde så mange trafikkdrepne i oktober.   Så langt i år er 111 drepne i trafikken. Det er 16 fleire enn på same tid i fjor. Dette…

Les mer

Nå er det glatt på veiene: – Det holder ikke med 1003-regelen

Fersk undersøkelse viser at 3 av 5 er redde i bil på glatta. – Det holder ikke å telle 1001-1002-1003 nå.  Det sier daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen Geirr Tangstad-Holdal.  På Øst- og Sørlandet kom snøen overraskende på mange bilister denne uka.  – Du kan godt øke den til 1005 og hvis du kjører tyngre kjøretøy…

Les mer

Skanska og Syltern skal bygge ny E6 i Trøndelag

Nye Veier har innstilt arbeidsfellesskapet Skanska Norge AS og Johs. J. Syltern AS sammen med rådgiver Rambøll, for prosjektering og bygging av ny E6 mellom Berkåk og Vindåsliene i sørlige del av Trøndelag.  I de neste månedene skal totalentreprenøren og rådgiveren gjøre nødvendige forberedelser til start på byggingen. Samtidig skal de sikre gode løsninger for…

Les mer

Nye Veier starter rassikring av riksvei 13

Nye Veier har besluttet å sende ut sin aller første konkurranse for utbedring av riksvei 13. Arbeidet kan starte høsten neste år. Kontraktsarbeidet omfatter totalentreprise for prosjektering og bygging av ca 1200 meter ny riksvei 13, inkludert ny gang- og sykkelvei og skredsikring. Arbeidet skal gjennomføres mellom Djupevik og Kviturtunnelen i Ullensvang kommune i Vestland.…

Les mer

Stor økning i viltpåkjørsler: – Ta skiltene på alvor

Tallet på viltpåkjørsler har økt med 15 prosent de siste to årene i Norge. Mer enn 9000 dyr er påkjørt. – Høsten er høysesong for slike kollisjoner og det er noen viktige forberedelser du bør gjøre nå. Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge om tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). – Hvis…

Les mer

Programkomité: Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2024

Arbeidet med programmet til den kommende nasjonale Vegsikringskonferansen den 7. og 8. februar 2024 starter nå. Vårt mål er å lage en møteplass på tvers av rådgivere, produsenter, entreprenører, byggherrer, sentrale- og lokale politikere og trafikk- og bilorganisasjoner slik at vi sammen kan løfte trafikksikkerheten videre mot målet i nullvisjonen. TSF har derfor som målsetting at Vegsikringskonferansen skal bli…

Les mer

Statsbudsjett 2024: et budsjett preget av manglende satsinger og et løftebrudd på vedlikehold

Fredag 6. oktober presenterte regjeringen statsbudsjettet for 2024. EBA hadde klare forventninger til regjeringen om igangsettelse av samfunnsnyttige offentlige byggeprosjekter og at de opprettholdt satsingen på vedlikehold innenfor samferdsel. Regjeringen leverer heller ikke tilstrekkelige grep innenfor klima- og miljø.   – Vi forventet en tydelig satsing på boligbygging, energieffektivisering og samfunnsnyttige offentlige byggeprosjekter i budsjettet…

Les mer

Statsbudsjettet 2024: Plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riks- og fylkesveier

Vedtak nr. 755, 2. juni 2023 «Stortinget ber regjeringen utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveier og på fylkesveier i samarbeid med fylkeskommunene, og komme tilbake med forslag til Stortinget som del av Nasjonal transportplan.» Foto over: Faksimile fra avisa Sør-Trøndelag Dokumentene som ligger til grunn for vedtaket er representantforslag fra…

Les mer

Forslag til statsbudsjettet 2024: Veiformål

Til veiformål er det i alt foreslått å bevilge 43 074,5 mill. kr. Det er foreslått 36 546,4 mill. kr til Statens vegvesen og 6 507,7 mill. kr til Nye Veier AS. I den foreslåtte bevilgningen til Statens vegvesen inngår også midler til å utbedre skader etter ekstremvære Hans.Det er sett av 100 mill. kr…

Les mer

Nyhetsarkiv

Ny og bedre vegbelysning

Langs flere riksveger i Møre og Romsdal blir den gamle vegbelysningen nå byttet ut. [16.12.2020] – Vi bytter ut den gamle…

Les mer

Vegvesenet legger ut attraktivt vegprosjekt på Hadeland

En uke etter at Stortinget vedtok finansieringen av ny Rv. 4 på Hadeland, sendte Vegvesenet Rv. 4 Roa-Gran ut i…

Les mer

Vegvesenet: Kan kutte halv milliard med smart firefelt på Rv.4

Statens vegvesen mener det er mulig å kutte kostnadene på ny riksveg 4 fra Gjøvik til Mjøsbrua med en halv…

Les mer

Troms og Finnmark fylkeskommune: Ekstraordinær satsing på fylkesveier i NTP

Bilde: Fylkestinget ble ledet og administrert fra Vadsø, mens representantene deltok digitalt via Teams. Foto: Trond Magne Henriksen Samferdsel er…

Les mer

Nå kommer det krav fra Vegvesenet om opplæring før montering av rekkverk

Fra og med 31. mars 2021 vil Statens vegvesen stille krav i konkurransegrunnlaget at entreprenør som monterer rekkverk på riksveier…

Les mer

Reduserer bruken av veisalt med inntil 25 prosent

Mesta tar nå i bruk et nytt digitalt verktøy i sju pilotprosjekter der målsettingen er å kutte saltbruken i driftskontraktene.…

Les mer

Nytt E6-forslag forbi Støren

Nye Veier har jobbet frem en ny mulig trasé for E6 forbi Støren. Denne løsningen har flere positive sider, og…

Les mer

Starter detaljregulering for ny E39 Mandal-Lyngdal

Arbeidet med detaljregulering av ny E39 mellom Mandal og Herdal i Lyngdal har startet. Strekningen inngår i den helhetlige utbyggingen…

Les mer

Foreslår promillegrense og aldersgrense for elsparkesykler

Nytt regelverk for elsparkesykler går nå ut på høring. Promillegrense, 12 års aldersgrense, hjelm for unge og gebyr for flere…

Les mer
- Mange av veiene til og fra sjømatbedrifter langs kysten er fylkesveier i dårlig stand, spesielt vinterstid. Vi håper at denne tilskuddsordningen vil være til god hjelp i årene som kommer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Tor Livius Midtbø/SD

Disse fylkesveiene får statlig økonomisk drahjelp

– Det er behov for å bidra til å utbedre fylkesveier som er viktige for sjømatnæringen, selv om dette er…

Les mer

Lover belysning på hele E16

Det blir belysning hele veien på ny E16 gjennom Jevnaker. Men lyset blir svakere på nattetid. Ny E16 vil belyses…

Les mer

Mottatt over 100 innspill om E6 forbi Lillehammer

Etter at Nye Veier og totalentreprenøren AF Gruppen i august i år ba innbyggerne om innspill om utbyggingen av E6…

Les mer