Modumveien fv 284

– Vi skal vel ikke måtte vente på at noen blir skadet før det blir gjort noe?

Det har vært to trafikkulykker de siste ukene på Øverskogen, men fylkeskommunen har ingen planer om trafikksikkerhetstiltak, melder Lierposten (24.03.2021)

– Det har vært en bekymring i mange år og et absolutt behov, sier Narve Holmen som bor langs Modumveien. (bilde over fra Modumveien fv. 284 ved Øvreskogen, foto: Googlemaps)

Seinest for et par uker siden var det en utforkjøring rett ved eiendommen hans. 

– Heldigvis gikk det bra, men det er enkelte strekninger langs veien som trenger sikring. Vi skal vel ikke måtte vente på at noen blir skadet før det blir gjort noe, sier han. 

Autovern: Narve Holmen ønsker autovern for å hindre utforkjøringer i Modumveien.

Bratt skråning

Dette er ikke første gang han ber om en utbedring av trafikksikkerhetstiltak. I 2017 inviterte han ordfører, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Lier VVA på befaring. Det førte blant annet til at Modumveien fikk nytt asfaltdekke i fjor, og at Røineveien skal asfalteres i år. Men andre tiltak har uteblitt.

Bedre sikt

Han undrer seg over at fylkeskommunen, som er ansvarlig for veien, ikke ser behovet for autovern når det er satt opp på flere andre strekninger. 

Holmen bor ved Holmenvika, og her er det også et område han mener enkelt kan forbedres.

Blant annet ved at det hogges litt skog for å gjøre veien mer oversiktlig. 

– Når vi som bruker veien tar forholdsregler med tanke på fart og føre er det ikke så mye som trengs, men det er viktige tiltak som vil forbedre tryggheten for dem som bruker veien. Vi kommer langt med en kilometer autovern og en dag med en hogstmaskin, sier han.

– Det er mye dårlig autovern langs veien og det er absolutt behov for oppgradering, sier Langfeldt til Lierposten. Foto: Googlemaps

– Mye dårlig autovern

Sist uke var det også en ulykke i Røineveien, en fylkesvei som går opp fra Modumveien ved Granum. To biler kjørte i hverandre grunnet glatt føre. Personen i den ene bilen var tilsynelatende uskadd, mens personen i den andre bilen ble sjekket av ambulansen på stedet. 

Begynnelsen av veien har fartsgrense 80 km/t, men det går over i 50 når bebyggelsen begynner. Veien er imidlertid smal og uoversiktlig. 

Fylkeskommunen har sagt at veien skal asfalteres i sommer

Morgan Langfeldt bor langs veien og kom til stedet rett etter ulykken. Han sier de som bor på Øverskogen kjenner veien godt og vet hvordan det er tryggest å kjøre der, men at det er utfordringer. 

– Det er mye dårlig autovern langs veien og det er absolutt behov for oppgradering. Veien er noen steder så smal at det ikke er mulig å passere, og det kunne vært gjort noen enklere grep for å gjøre veien bredere i forbindelse med asfalteringen som er planlagt, sier Langfeldt. 

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal, som var med på befaringen i 2017, er enig. 

Les hele saken på Lierposten.no (+)