Fem personer drept i møteulykker

Fem ble drept på norske veier i mars, mot syv samme måned i fjor. Alle dødsulykkene i april var møteulykker. Så langt i år har 14 mistet livet mot 24 personer ved utgangen av mars i 2020.Troms og Finnmark er hardest rammet av dødsulykker i 2021. (06.04.2021)

Dette viser de foreløpige ulykkestallene fra Statens vegvesen.

–          Ser man kvartalet under ett, er det en markant nedgang i dødsofre på veien, med ti færre enn på samme tid i fjor. Ved starten av påsken er det gledelig å se denne nedgangen, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes. Men når vi ser på typen ulykker, så er det for mange møteulykker. Det at 10 av 14 døde i møteulykker er mye.

Tallene skiller seg ut

Det er normalt flere omkomne i møteulykker i årets første tre måneder enn for året som helhet, men 71 % er høyere enn tidligere år. Gjennomsnittet for januar-mars i perioden 2014-2020 er på 54 %, så tallene fra 2021 skiller seg ut.

De 10 omkomne døde i 8 møteulykker, med to ulykker i Troms og Finnmark der det omkom to personer i hver av dem. I 7 av de 8 møteulykkene er det registrert helt eller delvis snø eller isbelagt veg.

– Selv om ulykkene ikke er dybdeanalysert enda, og vi ikke kjenner årsakene til at ulykkene skjedde, er det sannsynlig at føreforholdene kan ha hatt betydning i flere av ulykkene. Dette underbygger oppfordringen om å tilpasse farten etter forholdene, og aldri kjøre over fartsgrensa, fortsetter Guro Ranes, og understreker at dette er spesielt viktig der det fortsatt er vinterføre.

Like mange kvinner som menn

Det er Troms og Finnmark og Viken som er fylkene som er hardest rammet med henholdsvis fire og tre drepte. Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Trøndelag har to drepte i hvert fylke, mens Innlandet og Vestland begge har en død i trafikken.

Det har ikke vært en eneste dødsulykke hverken i Nordland, Rogaland, Oslo eller Agder.

Tradisjonelt er det flest menn som dør i trafikken. Etter første kvartal er antallet jevnt fordelt på kjønnene. Det er syv kvinner og syv menn som så langt er omkommet på veiene i år.

MC sesongen starter flere steder i landet

April markerer starten på MC-sesongen flere steder i landet. Så langt i år er ingen omkommet på MC, men de senere årene har risikoen for å bli drept eller hardt skadd ikke gått ned slik som vi har sett for personbil. Antallet dødsulykker har derimot økt siden 2011, og i hele fjor døde 20 av 93 i MC-ulykker.

Med den dårlige statistikken i mente henstiller Statens vegvesen både bilførere og motorsyklister til å være spesielt oppmerksomme i tiden fremover.

–          Kjører du motorsykkel må du gjøre deg godt synlig for andre. En motorsykkel er lett å overse, og bilister må derfor være ekstra oppmerksomme, sier Guro Ranes. Vi vet at uoppmerksomhet er en medvirkende faktor i mange ulykker.

–          Hun oppfordrer derfor de reisende til å ha oppmerksomheten på veien, holde fartsgrensen og å kjøre rusfritt. Da er alle med og sikrer en trygg påskeferieavvikling på veiene, avslutter hun.