NMCU på befaring: Manglende underskinner på utsatte områder og dårlig vedlikehold av rekkverk noen steder

NMCU Aust-Agder krets har på oppdrag av Agder MC-forum vært på vegbefaring på rv. 41 for å kartlegge behov for MC-vennlige underskinner. (26.04.2021)

Strekningen som ble befart var Hynnekleiv – Birkeland. Vegbefaringen viste at vegstandarden var ganske bra men at det er er manglende underskinner på utsatte områder og dårlig vedlikehold av rekkverk noen steder. Foto over: NMCU

Fylkessekretær i NMCU Aust-Agder krets, Olav T. Vehus, sier:
– Vegstrekningen vi snakker om kan være litt krevende, spesielt for trafikanter som ikke er kjent. Underskinner, eller helst helstøpt betongrekkverk, bør monteres i yttersvinger for å sikre motorsyklister, såvel som syklister og andre trafikanter.

Og han legger til:

– Vedlikeholdet av rekkverk er viktig for alle trafikanter og manglene bør utbedres så raskt som mulig.

Les hele rapporten her