', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Trafikksikkerhet handler om å ta vare på hverandre


Nullvisjonen - en ønsket framtid hvor ingen blir 
drepte eller hardt skadde i trafikken

Trafikkdirigentene får en tryggere hverdag

Krav fra Statens vegvesen gir trafikkdirigenter en tryggere arbeidshverdag

#TryggSommer

TSF og våre samarbeidspartnere starter den 10. juni på vår sommerturné 2020

9 drept i utforkjøringer og møteulykker i august

Ni personer omkom i trafikken i august, der det er møteulykker og utforkjøringsulykker som dominerer bildet. 69 personer har så langt omkommet på norske veier i år. Dette viser Statens vegvesen foreløpige ulykkestall.

Online kurs

5. og 6. mai 2020 vil TSF tilby onlinekurs for rekkverksmontører, byggeherrer og planleggere. Mer info kommer

Første kurset for rekkverksmontører

I dag den 5. februar arrangerte Trafikksikkerhetsforeningen det første kurset i Norge for rekkverksmontører med 50 personer påmeldt. Det vil bli arrangert flere kurs i inneværende år. Dato og sted kommer.

Trafikksikkerhetsforeningen setter igang med kurs og utdanning av rekkverksmontører i Norge.

Ti drepte i september.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige tall for september.

Så langt i år har 73 omkommet på norske veier, noe som er seks færre enn i løpet av de ni første månedene i fjor.


Turné sommeren 2019

Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) legger ut på turné i Norge for å få ned ulykkestallene.

Her kan du se TSFs reiserute i 2019.

Ny rapport: Motorvei mer lønnsomt enn antatt - liv kunne vært spart

Færre dødsulykker. Mer plass til transport. Kortere reisetid. Plusspoengene står i kø i ny rapport om E6 gjennom Østfold.

Formål

TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter visjonen for null drepte og hardt skadde i veitrafikken.

Trafikksikring

Visste du at møtefrie veier redusere antall drepte med opp mot 90% der slike blir etablerte?

Fakta

Her vil vi samle fakta og statistikk over fysiske veisikringstiltak og ulykker i veitrafikken.

Nyheter

TSF ble stiftet den 17. august 2016. TSF er en forening for virksomheter og foreninger som er opptatt av et trygt og godt veimiljø for alle trafikantgruppene.

Nordisk Vegforum

TSF er medlem av Nordisk Vegforum. 
NVF er et bransjesamarbeid med medlemmer 
fra både offentlig og privat sektor.

TSF skal

- synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen mot tap av liv og hardt skadde i trafikken