', 'auto'); ga('send', 'pageview');

NULLVISJONEN

- en ønsket framtid hvor ingen blir drept eller hardt skadde i trafikken.

Kan ikke godt slike tragiske tall

Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) reiste rundt i sommertrafikken i 2017 for å få ned ulykkestallene.

TSF har vært ute på tur på Sørlandet, i Østfold, og nordover E6 via Gudbrandsdalen til Lofoten og i retur via rv. 3 Østerdalen for å informere om farene i sommertrafikken.

Ny rapport: Motorvei mer lønnsomt enn antatt - liv kunne vært spart

Færre dødsulykker. Mer plass til transport. Kortere reisetid. Plusspoengene står i kø i ny rapport om E6 gjennom Østfold.

Formål

TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter visjonen for null drepte og hardt skadde i veitrafikken.

Trafikksikring

Visste du at møtefrie veier redusere antall drepte med opp mot 90% der slike blir etablerte?

Fakta

Her vil vi samle fakta og statistikk over fysiske veisikringstiltak og ulykker i veitrafikken.

Nyheter

TSF ble stiftet den 17. august 2016. TSF er en forening for virksomheter og foreninger som er opptatt av et trygt og godt veimiljø for alle trafikantgruppene.

TSF skal

- synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen mot tap av liv og hardt skadde i trafikken