', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Trafikksikkerhet handler om å ta vare på hverandre

Nullvisjonen: En ønsket  
framtid hvor ingen blir hardt skadde eller drepte i trafikken.

Turné sommeren 2019

Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) legger ut på turné i Norge for å få ned ulykkestallene.

Her kan du se TSFs reiserute i 2019.


Ny rapport: Motorvei mer lønnsomt enn antatt - liv kunne vært spart

Færre dødsulykker. Mer plass til transport. Kortere reisetid. Plusspoengene står i kø i ny rapport om E6 gjennom Østfold.

Kan ikke godt slike tragiske tall

Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) reiste rundt i sommertrafikken i 2017 for å få ned ulykkestallene.


Formål

TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter visjonen for null drepte og hardt skadde i veitrafikken.

Trafikksikring

Visste du at møtefrie veier redusere antall drepte med opp mot 90% der slike blir etablerte?

Fakta

Her vil vi samle fakta og statistikk over fysiske veisikringstiltak og ulykker i veitrafikken.

Nyheter

TSF ble stiftet den 17. august 2016. TSF er en forening for virksomheter og foreninger som er opptatt av et trygt og godt veimiljø for alle trafikantgruppene.

TSF skal

- synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen mot tap av liv og hardt skadde i trafikken