', 'auto'); ga('send', 'pageview');

Om oss

Bakgrunn

Våre ambisjoner er å etablere en forening med et bredt fokus på fysisk sikre trafikkmiljø. TSF skal ha fokus på alle bransjer som jobber med fysiske sikkerhetstiltak langs våre veier, både for de som ferdes på eller langs veien og de som arbeider på og ved veien.

TSF skal arbeide for at de beste løsningene blir valgt basert på kunnskap og erfaring, og at fysisk veisikring får det fokuset som er nødvendig for å bli tatt tilstrekkelig på alvor.

  • TSF er en forening med fokus på trafikksikkerhet og har hovedfokus på fysisk sikre og trygge trafikkmiljø.
  • TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen.
  • TSF er opptatt av alle trafikantgruppene, og på de som arbeider ute med sikringstiltak.

Geirr Tangstad-Holdal

Daglig leder

Fra 1. februar 2017 er Geirr Tangstad-Holdal ansatt som daglig leder av TSF. Tangstad-Holdal kommer fra stillingen som adm. leder i foreningen Nei til
Frontkollisjoner.

Kjetil Nesset

Styrets leder

Kjetil Nesset ble valgt til styrets leder da TSF ble stiftet den 17. august 2016. Kjetil Nesset er adm. direktør i Vik Ørsta AS.

Styret

Styrets leder:
                              Kjetil Nesset fra Vik Ørsta AS
Styremedlemmer:                        

                               Marcus Brevik, Arvid Gjerde AS                          
                               Erik Borgersen, Trygg Vei AS 
                               Bengt Hansen, Nordnorsk Veisikring
                               Fredrik Zachariassen, Veisikring AS
                               Øystein Lægreid, Ata Hill & Smith.