Bli medlem av TSF

Som medlem i Trafikksikkerhetsforeningen får du

Et nettverk av bransje- og foreningskollegaer fra hele landet

Medlemspriser på aktuelle kurs og konferanser

Tilgang på rådgivning

Mulighet til å bidra i utviklingen av bransjens rammevilkår

TSF´s virksomhet

Vårt fremste mål er nullvisjonen i veitrafikken.

Ivareta våre medlemmers interesse

TSF skal ivareta våre medlemmers interesse ovenfor veimyndighetene, både de politiske og faglige veimyndighetene og øvrige parter i trafikksikringsbransjen.

TSF er allerede et høringsorgan i forbindelse med Nasjonal transportplan, Nasjonal tiltaktsplan for trafikksikkerhet på veien og deltar aktiv på høringer i Stortinget.

TSF ønsker klare og like regler over hele landet. Fagkompetanse og like leveransevilkår er noen av de viktigste områdene Trafikksikkerhetsforeningen skal jobbe mot.

TSF skal ha fokus på trafikantene som bruker trafikksystemene og de som jobber med og i dem

Skriv til oss for å bli medlem

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.