Pressemelding: Doble bøter, mer og uavhengig kontroll av veiarbeid

Med sommeren kommer mer veiarbeid, samtidig som trafikken øker. 

På et seminar med bransjen som jobber ute på og ved veien, aarrangert av Trafikksikkerhetsforeningen, fikk TSF forslag om mer kontroll, både av UP og et uvhengig statlig kontrollorgan, samt doble bøter ved trafikkforseelser gjennom arbeidsområdene.

Foto over: Robert Eik.

– Vi har allerede fått dystre meldinger om grisekjøring forbi veiarbeidssteder fra våre medlemmer og av andre i bransjen. Vi håper at UP vil prioritere flere kontroller av farten gjennom arbeidstedene, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF – Trafikksikkerhetsforeningen.

– Vi er også opptatt av sikkerheten til trafikantene, derfor vil vi følge opp forslag om uavhengig kontrollorgan av hvordan sikringen, skilting og arbeidvilkårene er på arbeidstedene ute i veitrafikken, fortsetter Tangstad-Holdal. Vi tenker oss en modell der kontrollen av arbeidsvarsling og arbeid på veien blir flyttet til et uavhengig statlig organ, som f.eks under Vegtilsynet.

Våre medlemmer som jobber i bransjen etterlyser mer kontroll av bransjen – slik at sikkerheten blir tatt på alvor og får den annerkjennelsen den behøver.

Mange trafikanter irriterer seg over nedsatt hastighet og ventetid, og lar frustrasjonen gå ut over de som jobber langs veien. Det kan sette veiarbeidernes liv i stor fare. Nullvisjonen er et høythengende og krevende mål. Doble bøter, prikker og fengselsstraffer i veiarbeidsområder er en lavthengende frukt som mange mener at vi bør innføre nå.

– Husk at de som jobber langs veien, er noens pappa eller mamma, kjæreste, sønn eller datter, sier Geirr Tangstad-Holdal.

Han minner også om en annen ting som veiarbeiderne føler på daglig: – Hvordan du kjører forbi veiarbeidet, kan avgjøre hvorvidt de kommer hjem i god behold etter arbeidsdagen eller ikke.

– Husk på det neste gang du irriterer deg over at du må kjøre litt saktere, vente på grønt lyst, eller på at trafikkdirigenten gir klarsignal til å kjøre, sier Tangstad-Holdal.

Utålmodige sjåfører gir ulykker

Statistikken viser at Tangstad-Holdal har et dystert poeng. Hvert år skjer det alvorlige hendelser i veiarbeidsområder, også med personskader. Senest i fjor ble en veiarbeider drept i en slik ulykke.

– I Vegvesenets register ser vi at flere av hendelsene skyldes utålmodige sjåfører. Det bør være unødvendig, sier han og legger til: – Vi er alle enige om samtlige i Norge skal ha en trygg arbeidsplass. Da må vi alle bidra, inkludert du og jeg når vi kjører bil.

Mange synder med farten

Mens 42 prosent av bilistene blir irriterte når de må stoppe på grunn av veiarbeid, er en annen «uvane» langt verre:

Hele tre av fire kjører ofte fortere enn hastigheten som er tillatt når de passerer veiarbeid, ifølge en undersøkelse Kantar har gjennomført for Trafikksikkerhetsforeningen.

Det er alvorlig. For fart er ikke bare farlig hvis du treffer noe eller noen. Fart gjør også at det blir vanskeligere å stoppe i tide.

I Trafikksikkerhetshåndboken vises det til forskning om opptil dobbelt så stor ulykkesrisiko i veiarbeidsområder som ellers i veitrafikken. Kjøremønster, sikt og selve arbeidet er viktige faktorer.

Norge har en vedtatt nullvisjon for drepte og alvorlig skadde i veitrafikken.