Trafikksikkerhetsaksjon – #TrygtHjemSammen

Våren 2022 starter Trafikksikkerhetsforeningen og en rekke andre organisasjoner en trafikksikkerhetsaksjon for alle som jobber ute i veitrafikken.

-Vi i Trafikksikkerhetsforeningen ønsker nå å sparke i gang en årlig trafikksikkerhetsaksjon med fokus på alle de som er ute i veitrafikken, både trafikantene og de som har som har veitrafikken som arbeidsplass, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen.

🧡 Trafikksikkerhet handler om å ta vare på hverandre.

🚴 Som trafikant skal du ha trygge trafikkmiljø og forståelige veisystem som ivaretar din sikkerhet.

👷 Som arbeidstaker skal sikkerheten være ivaretatt.

Trygt hjem sammen!

Det er et håp å få med oss alle bedriftene som har arbeidstakere ute i veitrafikken, både innen anlegg og veientreprenører, samt våre byggherrer som Vegvesen, Nye Veier AS, fylkeskommuner, kommuner og andre organisasjoner som organiserer bygg og anleggsbransjen for å rette fokus på en trygghetskultur som må gjennomsyre alt fra planlegging til selve arbeid som foregår ute i trafikkmiljøet, fortsetter Tangstad-Holdal.

– Vi ønsker å rette søkelyset på arbeidsmiljøet og sikkerheten til alle som jobber ute i trafikken, med en årlig trafikksikkerhetsaksjon for trygge arbeidsplasser på veien, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Foto: Erik Burås – STUDIO B13

Arbeidstilsynet og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) kartlegger ulykker og dødsulykker i bygge- og anleggsnæringen. Rapporten, som utgis årlig, skal identifisere problemområder og måle endring over tid, og er et av myndighetenes bidrag til et samarbeid for sikkerhet i bygg- og anleggsnæringen (se fakta i bunnen).  

Flest arbeidsskadedødsfall i bygge- og anleggsvirksomhet

Historisk sett er bygge- og anleggsvirksomhet den næringen med flest arbeidsskadedødsfall per år. Det er også den næringen med flest registrerte arbeidsskadedødsfall i 2020, med åtte registrerte dødsfall, mot ni i 2019. Gjennomsnittlig har det omkommet syv personer per år i næringen i siste femårsperiode.

To arbeidstakere i næringen omkom i fallulykker, to i trafikkulykker, én ble truffet av fallende gjenstand, én ble skadet av maskin, én veltet med dumper og én kjørte ut med ATV. Fire av ulykkene involverte kjøretøy i bevegelse. Tre av de omkomne i næringen var utenlandske arbeidstakere.

I tillegg til de åtte offisielle arbeidsskadedødsfallene var det i 2020 ett arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg hvor arbeidstaker var ansatt i et bemanningsforetak. Dette dødsfallet inngår i statistikken for næringen forretningsmessig tjenesteyting.

Syv arbeidsskadedødsfall i transport og lagring

Transport og lagring var den næringen med nest flest arbeidsskadedødsfall i 2020, med totalt syv arbeidsskadedødsfall. To av de omkomne var utenlandske statsborgere. Til sammenligning var det fem dødsfall i næringen i både 2018 og 2019. Gjennomsnittet for de siste fem årene er også fem arbeidsskadedødsfall per år. Fem av de syv omkom i trafikkulykker, mens to arbeidstakere omkom i klemulykker. Én av trafikkulykkene medførte to arbeidsskadedødsfall.

Figur fra Arbeidstilsynet: Utvikling i arbeidsskadedødsfall per år 2016-2020

Meld deg på her for mer informasjon om trafikksikkerhetskampanjen #TryggArbeidsplass 2022