Invitasjon til workshop om veiledning V160

Vegdirektoratet arrangerer en workshop om veiledning V160 den 16. august 2022. Du kan delta fysisk i Brynsengfaret 6A i Oslo eller digitalt på Teams.

Med dette ønsker vi å få samlet innspill og kommentarer til nytt utkast av veiledning V160. Innspill og kommentarer kan sendes i forkant av workshopen til marit.eidsvaag@vegvesen.no. Bruk EMNE: Workshop V160 – Innspill 

Denne nyhetssaken vil bli oppdatert med nytt utkast av veiledning V160 siste uka i juli.

Registrering

Deltagelser kan registreres ved å sende epost til marit.eidsvaag@vegvesen.no. Det må spesifiseres om du ønsker å delta fysisk (begrenset antall plasser) eller digitalt. Bruk EMNE: Workshop V160 – deltagelse

Om V160

Veiledning V160 er en veiledning til vegnormal N101, Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr. Veiledningen gir veiledning, anbefalinger og grunnlag for valg, prosjektering, montering, inspeksjoner, vedlikehold og reparasjoner av rekkverk, endeavslutninger og støtputer, samt annet vegsikringsutstyr.

Veiledning V160 er et hjelpemiddel for produsenter og planleggere (veg- og bruingeniører, landskapsarkitekter, arkitekter), TS-revisorer og TS-inspektører, byggeledelse og entreprenører ved planlegging, montering og vedlikehold av vegsikringsutstyr. Veiledningen gir også et godt grunnlag for faglige vurderinger og gjennomtenkte løsninger.

Last ned: Gjeldende versjon av V160 (PDF)