Vedlikehold og oppgradering av rekkverket på Østlandet

Stor ny rekkverkskontrakt for 2021 og 2022 på i Oslo og Viken, med opsjon på ytterligere to år. (10.01.2021)

Rekkverkvedlikehold i Oslo og Viken, 2021-2022 (opsjon 2023-2024). Statens vegvesen ønsker å inngå en kontrakt for vedlikehold og utskifting av rekkverk over lengre strekninger og nyoppsetting av en noe rekkverk. Det er europa- og riksveier i Oslo og Viken.

Geografisk gjelder kontrakten disse områdene:

  • Gamle Buskerud til og med Hønefoss
  • Gamle Akershus fram til Gjelleråsen, Gjerdrum og til grensen til Innlandet mot øst
  • Gamle Østfold fram til grensen til Sverige

Kontrakten gjelder altså fra kontraktsignering og ut 2022, med opsjon på for to års forlengelse.

Det skal også monteres MC-rekkverk på enkelte strekninger. Foto: TSF

Arbeidene omfatter både rekkverk i stål, betong og vaier. Entreprenøren må regne med å montere flere nye katastrofeåpninger/driftsåpninger i midtdeler på enkelte strekninger. Noen steder skal nytt MC-rekkverk med skinne settes opp. Noe utskifting av brurekkverk kan bli aktuelt.

Omfanget er anslått til mellom 50 og 60 millioner kroner pr. år.

Entreprenøren skal selv vurdere nødvendige ressurser og antall arbeidslag for å kunne nå den planlagte omsetningen for kontrakten, og oppgavene skal løses raskt og effektivt på en klimavennlig måte. Vegvesenet skriver: «Gode planer, logistikk og tilstrekkelige ressurser med kompetanse og erfaring er helt avgjørende.»

Rekkverksarbeidene blir for det meste på høytrafikkert veinett, og mestparten av dette må skje på natten.

Frist for å gi tilbud er 8. april.