Hareide legger fram tidenes største Nasjonale transportplan

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) legger fredag den 19. mars fram en nasjonal transportplan som i milliarder er større enn noen gang. (17.03.2021)

På kontoret har samferdselsmi­nister en en plakat. Der står det: «Kjære Gud, la det bli fredag, mandager kommer likevel.»

– Og jeg ser spesielt fram til denne fredagen, naturlig nok, sier Hareide til NTB.

Etter statsråd fredag 19. mars legger Hareide nemlig fram Na­sjonal transportplan 2022–2033. En plan som det er knyttet stor spenning til, i både positiv og ne­gativ betydning.

–Vi vet at det er mange som har jobbet veldig hardt, og som dette betyr veldig mye for. Vi vil at både de som er enige med oss, og de som er uenige med oss, skal få lov til å være forberedt, sier Hareide.

– Derfor syns jeg det er riktig å gi datoen når vi nå vet at det blir på fredag.

Milliardrekord

Lekkasjene fra planen begynte å dryppe allerede i begynnelsen av mars:

• ja til dobbeltspor på Ringe­ riksbanen mellom Sandvika og Hønefoss

• veiprosjekter på Vestlandet på mer enn 60 milliarder kroner

• forlenget bybane i Bergen

• 4 milliarder kroner til utbe­dring av E6 i Nord­-Troms

• 3 milliarder kroner til ny fly­ plass i Bodø

• 1,8 milliarder kroner til ny storflyplass i Rana

• 896 millioner kroner til ny tunnel på riksvei 13 i Suldal i Ro­galand

• 500 millioner til trafikksik­ kerhet for barn

Hareide vil ikke avsløre den totale rammen for planen. Men det er en større pengesum enn i noen tidligere plan.

– Det er en ambisiøs plan. Det er en plan som i milliarder er større enn noen gang. Og det er en realistisk plan, sier Hareide.

Hele landet

Samferdselsministeren er åpen om at noen kommer til å bli skuf­fet.

Det er lagt opp til en mindre økning år for år enn i forrige NTP. Og regjeringen har satt kritisk søkelys på flere krevende prosjekter.

– Det er prosjekter som kom­ mer til å være savnet på Vestlan­ det, Østlandet og i Nord­-Norge. Men det er også prosjekter som vi har prioritert på Vestlandet, Østlandet og i Nord­Norge. Vi har prioritert prosjekter over hele Norge, sier Hareide til NTB.

– Når jeg presenterer dette på fredag, så tror jeg folk kommer til å si at vi har sett hele Norge. Det er ikke én region som har vunnet eller tapt, sier han.