87 omkomne i 2021

16 drepte i trafikken i september

Dødstallene for septembertrafikken er høye, og vi har «tatt igjen» fjoråret. 16 døde på veiene i september i år mot 2 i fjor. 5 døde i MC-ulykker. (07.10.2021)

Så langt i år er 70 personer drept i trafikken i Norge. 4 flere enn i tilsvarende periode i fjor.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige gjennomgang av dødsulykkene.

Mange MC ulykker

Det var fem menn i alderen 25–46 år som døde i MC-ulykker i september i år, og fire av dem døde i utforkjøringer.

– Motorsyklister er sårbare og spesielt utsatt for alvorlige ulykker, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

– Etter en MC-sesong med færre drepte enn tidligere år ved inngangen til september, har vi hatt nesten like mange slike ulykker i september som i resten av året. Allikevel er det fortsatt færre drepte på MC i år enn på samme tid i fjor. Så langt i år er 12 personer døde i MC-ulykker i Norge, mot fjorårets 16 på samme tidspunkt.

– Vi går inn i mørketiden med glatte veier, mye regn og snart frost og snø mange steder. Sikkerhetsmarginene er mindre enn ellers, og dette må trafikantene ta hensyn til. Det tenker jeg særlig er viktig å merke seg for de som fortsatt kjører motorsykkel utover høsten, sier Ranes.

Møteulykker og utforkjøringer dominerer

Det var 15 menn og en kvinne som døde i trafikken i september, og de fleste ulykkene var utforkjørings- og møteulykker.

En tredel (5) av alle ulykkene i september skjedde i Viken fylke, og alle de som døde var menn.

Agder, Innlandet, Rogaland og Trøndelag hadde to trafikkdrepte, mens det var én i hvert av fylkene Nordland, Vestland og Troms og Finnmark.

Ingen døde i september i Oslo, Møre og Romsdal eller Vestfold og Telemark.

For mer bakgrunnsinformasjon om ulykker: Se vårt ulykkesregister med nasjonale, fylkes- og kommunale tall (TRINE)

Ulykkesregisteret TRINE inneholder ikke personopplysninger eller sensitiv informasjon og statistikk over vegtrafikkulykker med personskade. Det gir mulighet til å sette opp egne tabeller for det du ønsker å vite mer om. TRINE inneholder data fra 1990–2020 og oppdateres hvert år i månedsskiftet mai/juni med forrige års ulykkesdata fra Statistisk sentralbyrå (SSB).