Nye Veier signerte E39-kontrakt til 2,9 milliarder kroner

Mandag signerte Nye Veier kontrakt med arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og rogalandsbaserte Stangeland Maskin AS for utbygging av ny firefelts vei på strekningen E39 gjennom Lyngdal i Agder. I dag startet anleggsarbeidene. (20.10.2021)

Prosjektet har en kontraktsverdi på 2,9 milliarder kroner eksklusive mva. Den om lag 11 kilometer lange strekningen går fra Herdal til Røyskår, og dimensjoneres for fartsgrense 110 km/t.

– Den nye firefeltsveien er viktig bidrag for å øke trafikksikkerheten, til å knytte Agder sammen som felles bo- og arbeidsmarked, redusere reisetiden og forbedre fremkommeligheten. Ny vei blir et viktig bidrag for å opprettholde god vekst og utvikling i Agderregionen, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Arbeidsfellesskap
Implenia Norge AS har morselskap i Sveits, mens Stangeland Maskin AS har hovedsete i Rogaland. Optimaliserings- og klargjøringsfasen mellom Nye Veier og arbeidsfellesskapet er vellykket gjennomført og ligger til grunn for signering.

Anleggsarbeidene starter opp umiddelbart med avskoging og forberedende arbeider. Prosjektet skal være ferdig til overtakelse sommeren 2025.

Med byggestart i Lyngdal har Nye Veier tre E39-prosjekter i produksjon i Agder. Først ut var den 20 kilometer lange strekningen fra Grauthelleren vest for Kristiansand sentrum til Døle bru på kommunegrensen til Lindesnes. Dette prosjektet med firefelts vei ble startet i oktober 2018, og planlagt åpning høsten 2022. Veien er dimensjonert for 110 km/t.

Prosjektet Mandal øst – Mandal by består av sju kilometer firefelts E39 (110 km/t), og seks kilometer tofelts tilførselsvei med midtrekkverk til sentrumsnært Mandal (90 km/t). Dette prosjektet åpner i desember, seks måneder foran skjema.

I tillegg pågår detaljregulering for den 26 kilometer lange strekningen fra Mandal i Lindesnes til Herdal i Lyngdal, hvor det planlegges med byggestart vinteren 2023. Denne knytter prosjektet som nå har anleggsstart i Lyngdal sammen med de andre prosjektene østover. Dermed har man sammenhengende firefeltsvei fra sentrumsnært Kristiansand by til vest i Lyngdal ved foten av Kvinesheia. Med ny E39 halveres reisetiden mellom Kristiansand og Lyngdal, fra dagens 60 minutter til 30 minutter.

Helhetlig utbygging
– Nye Veier er opptatt av helhetlig utbygging. Samlet erstatter vi en lengre ulykkeutsatt strekning mellom Kristiansand og Stavanger med ny, trafikksikker vei. Trafikk løftes samtidig bort fra dagens hovedvei, som ved snøfall opplever store driftsforstyrrelser, påpeker administrerende direktør Anette Aanesland.


Om prosjektet
E39 Herdal-Røyskår i Lyngdal, Agder
Byggherre: Nye Veier
Totalentreprenør: Arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS og Stangeland Maskin AS
Kontraktens verdi: 2,9 mrd. norske kroner eksl. mva
Strekning: Omtrent 11 kilometer lang.
Prosjektet starter i øst med planfritt kryss i Herdal. Her skal ny, trafikksikker E39 kobles sammen med eksisterende E39.
Det legges til rette for pendlerparkering og ramper for kollektivtransport.
Strekningen fortsetter vestover til planlagt kryssløsning ved Røyskår, hvor ny vei kobles sammen med eksisterende E39.
E39 er planlagt som firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.
Anlegget vil domineres av to lange tunneler og flere bruer.
Veien etableres i krevende, kupert terreng, samt krysning av elva Lygna i høy bru.