12 døde på veiene i juli

Så langt i år er 44 omkommet på veiene. Dette viser de foreløpige ulykkestallene fra Statens vegvesen.(19.08.2021)

Tre av de trafikkdrepte døde i utforkjøring på sykkel, der en av ulykkene var med elsparkesykkel. I fjor døde ingen på sykkel i juli, mens det de siste årene har vært et gjennomsnitt på to.

I juli døde også to personbilførere, en på moped, en i varebil, en tungbilsjåfør, en på traktor og en fotgjenger. Det var tre unge kvinner og ni menn som døde i ulykkene i juli.

Utforkjøringer og frontkollisjoner dominerer

Utforkjøringer og møteulykker var årsak i til de fleste ulykkene, fem singel/utforkjøring og fire var møteulykker (ifølge SSB).

Ulykker på veien i år

Hittil i år er det registrert 44 døde på norske veier etter årets syv første måneder. I 2020 døde 55 i samme periode.

– Aldri har det vært færre drepte på norske veier ved utgangen av juli, sier Nils Karbø. Norge er verdens tryggeste land for trafikanter, men vi oppfordrer alle nå i de siste sommerukene om å respektere fartsgrensene, og tilpasse farten etter forholdene.

I tillegg kommer alle de som blir hardt skadd. Tallene for disse kommer først i neste måned. I fjor ble hele 627 personer hardt skadd i veitrafikken.