Nye Veier får ti nye strekninger i sin portefølje

Nye Veier får tilført ti nye strekninger, og dobler dermed sin utbyggingsportefølje i antall kilometer. Det er svært gledelig for utbyggingsselskapet som fyller fem år i år.

Bilde:

Det er trangt om plassen på Rv. 13 i Ullensvang kommune. Rv. 13 fra Skare til Sogndal er ett av de ti prosjektene som Nye Veier fikk overført til sin portefølje denne uken.

Da ny Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2033 ble presentert i vår, kom det frem at regjeringen ønsker å overføre 12 prosjekt til Nye Veier. Denne uken ble det formelt at disse ti prosjektene overføres fra Statens vegvesen til Nye Veier:

– E6 Otta–Dombås
– E6 Åsen–Steinkjer
– E6 Selli–Asp
– E6 Sørelva–Borkamo
– E6 Nordkjosbotn–Hatteng
– E6 Olderdalen–Langslett
– E136 Dombås–Vestnes
– Rv. 4 Hunndalen–Mjøsbrua
– Rv. 13 Skare–Sogndal
– Rv. 25 Hamar (E6)–Løten

I tillegg overføres strekningen E6 Nedgård-Ulsberg til Nye Veier. Dette er en forlenging av E6 Melhus-Ulsberg, som selskapet allerede jobber med.

Nye Veier har tidligere inngått avtale med Samferdselsdepartementet om fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 mellom Skaret og Hønefoss.

– For et selskap som kun har eksistert i fem år, er denne veksten i utbyggingsporteføljen svært gledelig, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Å få tilført nye prosjekt er viktig for Nye Veiers modell der porteføljeprioritering står sentralt. Stortinget har gitt Nye Veier mandat til å prioritere rekkefølgen på prosjektene ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Mer trafikksikker vei for pengene
Med signert avtale med Samferdselsdepartementet, er det formelle på plass. Nå starter arbeidet med å overføre prosjektene fra Statens vegvesen til Nye Veier. Deretter vil Nye Veier begynne å planlegge prosjektene og se på muligheter for å optimalisere. 

– Vårt oppdrag er å bygge mest mulig trafikksikker vei for pengene. Da må vi jobbe raskere, billigere og smartere. Det har vi vist at vi klarer, noe Samferdselsdepartementet anerkjenner ved å gi oss disse nye prosjektene, sier Aanesland.