Kurs 1. halvår 2021

Kompentanse => sikkerhet (09.02.2021) I tråd med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018–2021 kjører TSF online-kurs for montering av vei- og brorekkverk også i 2021. Kursplanen for 1. halvår 2021 er nå lagt ut på våre sider. Vi kjører fire forskjellige moduler – les mer på våre kurssider. Åpent for påmelding på www.trafikksikkerhetsforeningen.no/kurs

Read More

50 prosent av utforkjøringene skjer til venstre for føreren

I Vegvesenets statistikk deler de utforkjøringsulykkene opp i 9 undergrupper: Utkjøring på høyre side på rett veg 22,7 % Utkjøring på venstre side på rett veg 15,9 % Utkjøring på venstre side i høyrekurve 13,8 % Utkjøring på høyre side i høyrekurve 6,5 % Utkjøring på venstre side i venstrekurve 25,0% Utkjøring på høyre side…

Read More

Ut på tur – pakk riktig i bilen

Skal du på tur en helg eller i påsken, så får du her noen råd på veien om hvordan du pakker riktig i bilen. Hvordan du pakker bilen er viktig av praktiske årsaker, men også med tanke på din sikkerhet. En fullpakket bil kan også påvirke kjøreegenskapene. Følg TSFs tips for en trafikksikker tur. Hvor…

Read More

Mener rekkverket på E6 i Narvik gir falsk trygghet

Daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen, TSF, Geirr Tangstad-Holdal mener lave rekkverk er en falsk trygghet langs veiene, skriver avisa Fremover 30. november 2020. Han er glad for at Fremover har skrevet om problemstillingen med svært lavt rekkverk ved Forsåvannet på E6 i Narvik. Rekkverket (autovernet) langs vannet er svært lavt. Da Fremover målte med en tommestokk…

Read More

Konferansier og foredragsholdere

Erik Wold, Konferansier Tom Kalsås, Statssekretær, Samferdselsdepartementet Erna Solberg, tidligere statsminster og leder i Høyre Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen Anette Aanesland, administrerende direktør, Nye Veier AS Bjørn Laksforsmoe, Divisjonsdirektør Drift og vedlikehold Statens Vegvesen Marianne Bergmann Røren, konserndirektør i Mesta Ari Soilammi, viseadministrerende direktør og markedssjef Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) Guro Ranes, Avd.direktør…

Read More

Første kurset for rekkverksmontører

Trafikksikkerhetsforeningen, som også er medlemsorganisasjon for mange av entreprenørbedriftene som selger og monterer rekkverk på det norsk veinettet, mener nå at det er på tide at det etableres en utdanning innen fagfeltet. Veirekkeverkene har en svært viktig rolle for å høyne sikkerhetsnivået på norske veger. Men for at rekkverkene skal fungere, er det viktig at…

Read More

Krav gir trafikkdirigenter tryggere arbeidshverdag

total trafikkhjelp as

Flere brudd på arbeidstidsbestemmelser gjør at Vegvesenet nå krever at trafikkdirigenter på anleggene til Statens vegvesen skal lønnes etter Overenskomsten for asfalt og vedlikehold. – Det er viktig at seriøse firmaer innen trafikkdirigering ikke blir utkonkurrert av firmaer som bevisst benytter overenskomster med vesentlig lavere satser, sier sjefingeniør Jan Erik Lien i Statens vegvesen, Utbygging.…

Read More

#TryggSommer

TSF med samarbeidspartnere legger ut på sin femte sommerturné for å informere trafikantene om faren i sommertrafikken. Hvorfor: De fem siste årene har det i gjennomsnitt blitt drept 35 personer og 212 har blitt hardt skadd i sommertrafikken hvert år. Da vi startet opp med vår sommerkampanje i 2017 var tallene henholdsvis 52 drepte skadde. Vi…

Read More