Ut på tur – pakk riktig i bilen

Skal du ut på tur i helgen. Noen råd på veien hvis du skal kjøre om hvordan du pakker riktig i bilen. Hvordan du pakker bilen er viktig av praktiske årsaker, men også med tanke på din sikkerhet. En fullpakket bil kan også påvirke kjøreegenskapene. Følg TSFs tips for en trafikksikker tur. Hvor i bilen…

Les mer

Mener rekkverket på E6 i Narvik gir falsk trygghet

Daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen, TSF, Geirr Tangstad-Holdal mener lave rekkverk er en falsk trygghet langs veiene, skriver avisa Fremover 30. november 2020. Han er glad for at Fremover har skrevet om problemstillingen med svært lavt rekkverk ved Forsåvannet på E6 i Narvik. Rekkverket (autovernet) langs vannet er svært lavt. Da Fremover målte med en tommestokk…

Les mer

Foredragsholdere

Samferdselsdepartementet Den politiske ledelsen ved Samferdselsdepartementet åpner Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2023 Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektøren Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen (invitert) Anette Aanesland administrerende direktør, Nye Veier AS Anette Aanesland, administrerende direktør, Nye Veier AS (bekreftet) Navn kommer xxxxx Navn kommer xxxxxxx Navn kommer – Trafikksikkerhet Statens vegvesen Navn kommer……. xxxxxxxxxx Navn kommer……. xxxxxxx…

Les mer

Første kurset for rekkverksmontører

Trafikksikkerhetsforeningen, som også er medlemsorganisasjon for mange av entreprenørbedriftene som selger og monterer rekkverk på det norsk veinettet, mener nå at det er på tide at det etableres en utdanning innen fagfeltet. Veirekkeverkene har en svært viktig rolle for å høyne sikkerhetsnivået på norske veger. Men for at rekkverkene skal fungere, er det viktig at…

Les mer
total trafikkhjelp as

Krav gir trafikkdirigenter tryggere arbeidshverdag

Flere brudd på arbeidstidsbestemmelser gjør at Vegvesenet nå krever at trafikkdirigenter på anleggene til Statens vegvesen skal lønnes etter Overenskomsten for asfalt og vedlikehold. – Det er viktig at seriøse firmaer innen trafikkdirigering ikke blir utkonkurrert av firmaer som bevisst benytter overenskomster med vesentlig lavere satser, sier sjefingeniør Jan Erik Lien i Statens vegvesen, Utbygging.…

Les mer

#TryggSommer

TSF med samarbeidspartnere legger ut på sin femte sommerturné for å informere trafikantene om faren i sommertrafikken. Hvorfor: De fem siste årene har det i gjennomsnitt blitt drept 35 personer og 212 har blitt hardt skadd i sommertrafikken hvert år. Da vi startet opp med vår sommerkampanje i 2017 var tallene henholdsvis 52 drepte skadde. Vi…

Les mer