#TryggSommer

TSF med samarbeidspartnere legger ut på sin femte sommerturné for å informere trafikantene om faren i sommertrafikken. Hvorfor: De fem siste årene har det i gjennomsnitt blitt drept 35 personer og 212 har blitt hardt skadd i sommertrafikken hvert år. Da vi startet opp med vår sommerkampanje i 2017 var tallene henholdsvis 52 drepte skadde. Vi…

Les mer