Kurs 1. halvår 2021

Kompentanse => sikkerhet (09.02.2021)

I tråd med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018–2021 kjører TSF online-kurs for montering av vei- og brorekkverk også i 2021.

Kursplanen for 1. halvår 2021 er nå lagt ut på våre sider.

Vi kjører fire forskjellige moduler – les mer på våre kurssider.

Åpent for påmelding på www.trafikksikkerhetsforeningen.no/kurs