Når vi vet hvor viktig det er med trygge trafikkmiljø for å redde mennesker fra tragiskeulykker, så er åpningen av kun 11.6 km møtefri vei svært skuffende sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Foto: Erik Burås – STUDIO B13 Det er i 2021 planlagt å åpne 7,7 km firefelts vei og 3,9 km to- og…

Les mer

– Regjeringas samferdselspolitikk bind land og folk tettare saman. Vi byggjer veg og bane i eit høgt tempo. Det bidrar til å skape arbeidsplassar i heile landet. Det er viktig i ei tid der vi skal ta Noreg ut av koronakrisa. Med satsinga på både nye prosjekt og vedlikehald av det vi allereie har, gjer…

Les mer

Trafikksikkerhet Regjeringens innsats for økt trafikksikkerhet gjenspeiles i et bredt spekter av tiltak. Utbygging, utbedring og drift av veiene samt reduksjon av vedlikeholdsetterslepet gjør veiene tryggere. I tillegg kommer bevilgningene til trafikant- og kjøretøytilsyn. De målrettede programområdemidlene til trafikksikkerhetstiltak vil i hovedsak gå til tiltak for å forhindre de alvorligste ulykkene som møteulykker og utforkjøringsulykker:…

Les mer