Kun 11,6 km møtefri vei vil bli åpnet i 2021

Når vi vet hvor viktig det er med trygge trafikkmiljø for å redde mennesker fra tragiskeulykker, så er åpningen av kun 11.6 km møtefri vei svært skuffende sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. Foto: Erik Burås – STUDIO B13 Det er i 2021 planlagt å åpne 7,7 km firefelts vei og 3,9 km to- og…

Read More

80 milliardar kroner til betre samferdsel over heile landet

– Regjeringas samferdselspolitikk bind land og folk tettare saman. Vi byggjer veg og bane i eit høgt tempo. Det bidrar til å skape arbeidsplassar i heile landet. Det er viktig i ei tid der vi skal ta Noreg ut av koronakrisa. Med satsinga på både nye prosjekt og vedlikehald av det vi allereie har, gjer…

Read More

Statsbudsjettet 2021: 80 milliarder kroner til samferdsel

Trafikksikkerhet Regjeringens innsats for økt trafikksikkerhet gjenspeiles i et bredt spekter av tiltak. Utbygging, utbedring og drift av veiene samt reduksjon av vedlikeholdsetterslepet gjør veiene tryggere. I tillegg kommer bevilgningene til trafikant- og kjøretøytilsyn. De målrettede programområdemidlene til trafikksikkerhetstiltak vil i hovedsak gå til tiltak for å forhindre de alvorligste ulykkene som møteulykker og utforkjøringsulykker:…

Read More