Konferansier og foredragsholdere

Erik Wold, Konferansier

Erik Wold, Konferansier Foto: Anne Valeur

Jon-Ivar Nygård, Samferdselsminister, Samferdselsdepartementet

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård Foto: Samferdselsdepartementet

Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen

Ingrid Dahl Hovland, Vegdikretør Statens vegvesen

Anette Aanesland, administrerende direktør, Nye Veier AS

Anette Aanesland administrerende direktør, Nye Veier AS

Guro Ranes, Avd.direktør Trafikksikkerhet – Statens vegvesen

Guro Ranes, Avd.direktør Trafikksikkerhet – Statens vegvesen

Johan Granlund,

Johan Granlund,

Tony Gunnarsson, Riksforbundet M Sverige

Tony Gunnarsson, Riksforbundet M Sverige

Henrik Syse, Norsk filosof. Forsker I ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor II ved Oslo Nye Høyskole

Henrik Syse, Norsk filosof. Forsker I ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og professor II ved Oslo Nye Høyskole

Christian Berthelsen, Senior dataanalytiker, Statens vegvesen

Christian Berthelsen, Senior dataanalytiker, Statens vegvesen