Konferansier og foredragsholdere

Erik Wold, Konferansier

Erik Wold, Konferansier Foto: Anne Valeur

Tom Kalsås, Statssekretær, Samferdselsdepartementet

Statssekretær Tom Kalsås. Foto: Samferdselsdepartementet

Erna Solberg, tidligere statsminster og leder i Høyre

Erna Solberg, tidligere statsminster og leder i Høyre.

Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen

Ingrid Dahl Hovland, Vegdikretør Statens vegvesen

Anette Aanesland, administrerende direktør, Nye Veier AS

Anette Aanesland administrerende direktør, Nye Veier AS

Bjørn Laksforsmoe, Divisjonsdirektør Drift og vedlikehold Statens Vegvesen

Bjørn Laksforsmoe, Divisjonsdirektør Statens Vegvesen

Marianne Bergmann Røren, konserndirektør i Mesta

Marianne Bergmann Røren, konserndirektør i Mesta

Ari Soilammi, viseadministrerende direktør og markedssjef Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Ari Soilammi Viseadministrerende direktør og markedssjef i RIF

Guro Ranes, Avd.direktør Trafikksikkerhet – Statens vegvesen

Guro Ranes, Avd.direktør Trafikksikkerhet – Statens vegvesen

Marit Brandtsegg, Divisjonsdirektør myndighet og regelverk, Statens vegvesen

Marit Brandtsegg, Divisjonsdirektør Myndighet og regelverk. Foto: Knut Opeide

Dr. Eva M. Eichinger-Vill, UNECE Expert

Dr. Eva M. Eichinger-Vill, UNECE Expert

Håkon Hauan, adm.dir, EPD Norge

Håkon Hauan, adm.dir, EPD Norge

Turid Åsen, daglig leder VBT – Vegforum for byer og tettsteder

Turid Åsen, daglig leder Vegforum for byer og tettsteder (VBT) 

Arne Stadheim, Bransjedirektør sikkerhet- og beredskap, NHO

Arne Stadheim
Bransjedirektør sikkerhet- og beredskap, NHO

Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen

Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen

Bernd Frühwald, CEO i Saferoad Group

Bernd Frühwald, CEO i Saferoad Group

Gunhild Birgitte Sætren, Førsteamanuensis Sikkerhetspsykologi, Nord universitet

Gunhild Birgitte Sætren, Førsteamanuensis Sikkerhetspsykologi, Nord universitet

Jan Harry Svendsen, Produkteier MC NAF

Jan Harry Svendsen, Produkteier MC NAF

Lars-Inge Haslie, senior rådgiver, Statens vegvesen

Lars-Inge Haslie, senior rådgiver, Statens vegvesen

Endre Kristiansen Norsk Motorcykkel Union, Daglig leder

Endre Kristiansen, Norsk Motorcykkel Unio, Daglig leder

Frode Smevoll, Administrerende direktør Euroskilt

Frode Smevoll, Administrerende direktør Euroskilt AS

Tobias Edberg, Gruppchef Sweco Sverige AB

Tobias Edberg, Gruppchef Sweco Sverige AB

Tobias Edberg, Ingenjör, Sweco Civil, Gruppchef för enhet med beläggnings- och vägdimensioneringskompetens. Laserscanning Mobil Mapping MMS av vägar, flygplatser och infrastrukturanläggningar. Beläggningsprojektering och maskinstyrningsmodeller för asfaltsfräsning. Drift och underhållssystem för infrastrukturanläggningar.

Kjersti Leiren Boag, Prosjektleder METR – Elektroniske trafikkreguleringer, Statens vegvesen Myndighet og regelverk

Kjersti Leiren Boag, Prosjektleder METR –Elektroniske trafikkreguleringer, Statens vegvesen Myndighet og regelverk

Marianne Gjerde, sivilingeniør, Arvid Gjerde AS

Marianne Gjerde, sivilingeniør, Arvid Gjerde AS

John Hauger, seksjonsleder fylkesvegavdelingen – plan og trafikk, Møre og Romsdal fylkeskommune

John Hauger, seksjonsleder
fylkesvegavdelingen – plan og trafikk
Møre og Romsdal fylkeskommune