Foredragsholdere

Samferdselsdepartementet

Den politiske ledelsen ved Samferdselsdepartementet åpner Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2023

politiske ledelsen, Samferdselsdepartementet

Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektøren

Ingrid Dahl Hovland, Vegdikretør Statens vegvesen

Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens vegvesen (invitert)

Anette Aanesland administrerende direktør, Nye Veier AS

Anettee Aanesland, administrerende direktør, Nye Veier AS

Anette Aanesland, administrerende direktør, Nye Veier AS (bekreftet)

Navn kommer

xxxxx

Navn kommer

xxxxxxx

Navn kommer – Trafikksikkerhet Statens vegvesen

Navn kommer…….

xxxxxxxxxx

Navn kommer…….

xxxxxxx

Navn kommer…….

xxxxxxx

Navn kommer…….

xxxxxxx

Navn kommer…….

xxxxxxx

Navn kommer…….

Navn kommer…….