Riksrevisjonen med kritikk av Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet

Kostnadene til drift og vedlikehold av riks- og fylkesveier har økt betydelig, men veiene har verken blitt tryggere, mer fremkommelige eller mer miljøvennlige. Riksrevisjonen mener dette er kritikkverdig. Riksrevisjonen har undersøkt drift og vedlikehold av landets 56 000 kilometer med riks- og fylkesveier. Det er et uttalt mål at veisektoren skal få mer for pengene, så…

Read More

13 døde på veiene i mai

13 personer mistet livet på veiene i mai. Så langt i år har 40 mennesker omkommet i trafikken i Norge. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. Illustrasjonsbilde over: istockphoto Like mange unge dør nå som for 10 år siden Etter flere år med nedgang i antall unge mennesker som dør på veiene, ser vi i…

Read More

10 km møtefri vei på E8 Sørbotn–Laukslett er nå tildelt

Bru over Ramfjord, sett fra Laukslettsiden mot Sørbotn. Illustrasjon: Statens vegvesen

Arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS har vunnet anbudskonkurransen for hovedkontrakt K06 på E8 Sørbotn–Laukslett. Illustrasjon over: Bru over Ramfjord, sett fra Laukslettsiden mot Sørbotn. Illustrasjon: Statens vegvesen Tre tilbydere leverte inn tilbud I tillegg til arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS og Metrostav Norge AS, mottok Statens vegvesen tilbud fra NCC Norge…

Read More

200 prosjekter skal stanse forfall på riksveiene

I dag presenterte Vegvesenet en ny prioritering av store, framtidige utbyggingsprosjekt på riksveinettet. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland la fram listen over store, framtidige utbyggingsprosjekt på riksveinettet på en pressekonferanse mandag formiddag. Vegvesenet la også fram en liste med 200 prosjekt i hele Norge som skal «bidra til å stoppe forfallet og gi bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på…

Read More

Regjeringa vil bruke 1,2 milliardar kroner meir på vedlikehald av riksvegar

Regjeringa foreslår styrking av drift og vedlikehald på riksvegar med 1,2 milliardar kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2023. Dette kjem i tillegg til styrkinga med ein milliard i statsbudsjettet for 2023. – Denne regjeringa fører ein ansvarleg vegpolitikk. Styrkinga vi no foreslår vil bidra til ei rekordhøg satsing på drift og vedlikehald, og viser at…

Read More

Fra 1. oktober blir det strengere sikkerhetskrav for buss

– Det skal være trygt å kjøre buss på norske veier, både for passasjerer og for sjåfør. Vi har dessverre i løpet av de siste årene sett en rekke alvorlige frontkollisjoner hvor bussjåfører har blitt hardt skadet eller drept. Derfor innfører vi fra 1. oktober krav om at alle nye busser som brukes i løyvepliktig…

Read More

Rapport om ulukker på E39 motorvegen mellom Sandnes og Stavanger

Statens vegvesen bestemte hausten 2022 at ein skulle sjå nærare på omfanget av trafikkulukker og -uhell på E39 motorvegen mellom Sandnes og Stavanger. No er rapporten klar. Foto over: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen – Folk opplevde at talet på ulukker hadde auka, og me meinte det var grunnlag for å undersøka om dette stemte, fortel…

Read More

11 døde i trafikken i april – 6 av dem i Innlandet

11 mistet livet i trafikken i april, fire flere enn i samme måned i fjor. 28 mennesker har omkommet på norske veier så langt i år. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. – Seks omkomne i Innlandet er et høyt antall trafikkdrepte på en måned i ett fylke, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens…

Read More

Det går mot OPS-kontrakt for prosjektet E10 Hålogalandsveien

Statens vegvesen og selskapet Hålogalandsvegen AS har intensjon om å inngå OPS-kontrakt for E10 Hålogalandsvegen. – I en meget krevende økonomisk tid har vi sammen forhandlet frem et godt tilbud på å få finansiert, prosjektert, bygget og driftet OPS-prosjektet E10/rv.85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt. Målet er å kunne signere kontrakt i juni, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, i…

Read More

Forsinkelse i E6 Ranheim – Værnes

Nye Veiers prosjekt E6 Ranheim-Værnes er forsinket, kanskje med så mye som to år. – Dette vil påvirke mange, blant annet trafikanter og naboer til prosjektet, og det beklager vi, sier utbyggingsdirektør, Espen Almlid. Nye Veier inngikk i 2018 en samhandlingsavtale med Acciona om både detaljregulering og utbygging av strekningen Ranheim – Værnes. Etter omtrent…

Read More