Regjeringen vil i NTP 2022-2033 legge strekningen E136 inn i porteføljen til Nye Veier AS (08.03.2021) Høyres Helge Orten skriver i en pressemelding at Nye Veier vil få ansvaret med å bygge ut strekningen E136 Dombås-Vestnes. De skriver i pressemeldingen at det foreslås å utbedre strekningen for bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet. Tiltakene inkluderer breddeutvidelse,…

Les mer

«Flaskehalsen» på E6 i Sørfold får en full ansiktsløftning etter flere år med utsettelser. Investeringen er trolig den største Nord-Norge har sett, melder nrk.no (03.03.2021) – Ordfører blir i ekstase Sørfold-ordfører Gisle Erik Hansen (Sp) blir i ekstase når han får høre hva som er i ferd med å skje. I mange år har E6…

Les mer

Tre personer har omkommet på vegene i februar i år, mot ni i samme måned i fjor. (01.03.2021) Så langt viser statistikken ni trafikkdrepte hittil i år, mot 17 på samme tidspunkt i 2020. – Selv om hvert eneste dødsfall på vegene er en tragedie, er det likevel god grunn til å glede seg over denne…

Les mer

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bruke 475 millioner kroner de fem neste årene på å forbedre og sikre fylkesveiene. (23.02.2021). Fra og med i år og de fem kommende årene, skal fylkeskommunen bruke nærmere 500 millioner kroner på å gjøre veiene i fylket vårt både bedre og sikrere. Det vedtok politikerne ons- dag. Fylkesveier og…

Les mer

– Skiltskannere gjør at vi kan kontrollere flere biler med mindre ressurser, sier Kjetil Wigdel som er leder for Utekontroll i Statens vegvesen. (22.01.2021) Mannskaper fra Statens vegvesen står daglig langs vegene våre for å luke ut biler med feil eller mangler. Mange biler blir kontrollert uten at du som kjører merker noen ting. –…

Les mer

I møtet 17. februar ble kommunene og Nye Veier enige om å justere framdriften for arbeidet med reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble. I stedet for før sommeren legges det opp til at de seks berørte kommunene skal behandle reguleringsplanen innen utgangen av september. (19.02.2021) Enighet om justert framdrift Framdriftsplanen videre er at Nye Veier 12.…

Les mer

Trafikksikkerheten rundt Trintom skole i Gran har vært klaget inn utallige ganger. Nå begynner arbeidene langs Søndre Ålsvegen, melder avisa Hadeland (19.02.2021) Dårlig belysning Trafikksikkerheten rundt Trintom skole har vært oppe til diskusjon flere ganger. Blant annet er foreldre bekymret for sikker- heten til barna i krysset Øgards- bakka og Hovsvegen, og overgangen til Trintom…

Les mer

På strekninga Naustdalsstranda til Kjølsdalen er eit større arbeid i gang for utbyting av gamalt rekkverk, melder Fjordabladet (19.02.2021) Foto: faksimile Fjordabladet Prosjektleiar for Drift og vedlikehald i Statens vegvesen, Jan Bremer Remø, opplyser at arbeidet vil ta om lag seks veker, og arbeidet i Naustdalsstranda som tok til i veke 6, vil bli av-…

Les mer

I år er det 20 år siden nullvisjonen ble behandlet i Stortinget og kom inn i Nasjonal transportplan 2002–2011. [18.02.2021] – Dette var et klart signal om at vi skulle intensivere innsatsen med å redde liv i trafikken, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Siden den gang har vi høstet frukter av dette møysommelige arbeidet, der vi…

Les mer

Kronikk av Per Morten Lund, direktør i Statens vegvesen. (18.02.2021) De siste 20 årene er 6.000 personer reddet fra død eller alvorlig skade i trafikken. Det kan vi ikke minst takke Nullvisjonen for. I disse dager er det 20 år siden Nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken ble vedtatt. Nullvisjonen er en visjon om at…

Les mer