50 prosent av utforkjøringene skjer til venstre for føreren

I Vegvesenets statistikk deler de utforkjøringsulykkene opp i 9 undergrupper:

  • Utkjøring på høyre side på rett veg 22,7 %
  • Utkjøring på venstre side på rett veg 15,9 %
  • Utkjøring på venstre side i høyrekurve 13,8 %
  • Utkjøring på høyre side i høyrekurve 6,5 %
  • Utkjøring på venstre side i venstrekurve 25,0%
  • Utkjøring på høyre side i venstrekurve 6,5%
  • Utkjøring ved avsving i kryss 3,2%
  • Påkjøring av trafikkøy, midtdeler etc. 2,4 %
  • Utforkjøring , uklart forløp 3,8 %

(Kilde: Vegdirektoratet 9. september 2009)

Rundt 50% av alle utforkjøringene skjer altså til venstre for føreren. Disse ville med andre ord blitt forhindret ved etablering av møtefri og sikre veier, separert med fysisk livreddende midrekkverk mellom kjøreretningene.