Nyheter

Er du klar til skolestart?

Vi har et felles ansvar for at elever skal være trygge på skolevegen. Alle voksne må bidra til at skolevegen er trygg. Oppfordringen kommer fra Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) før skolestart for nær 40 000 grunnskoleelever i fylket neste uke. Foto over: Alle trafikanter bør være spesielt oppmerksomme på strekninger som er skolevegerInnlandet fylkeskommune. Foto Innlandet…

Les mer

Rapport om påkjøringsulykke med personbil og vogntogfører på E18 ved Arendal 29. mai 2020

Ulykken oppstod da føreren av et vogntog ble påkjørt av en personbil på nye E18 ved Arendal. Veiskulderen var ikke tilstrekkelig bred til at vogntoget i sin helhet kunne plasseres utenfor veibanen. Føreren gikk ut av kjøretøyet for å feste lastestroppen bak på semitraileren. Dette medførte at han ble stående ute i veibanen på vogntogets…

Les mer

Dobbel bot på forseelser i vegarbeidsområdet

Skulle bare snike i køen – kjørte på en trafikkdirigent. Dette skjedde nylig på en vegarbeidsplass på E134. Og altfor ofte blir vegarbeiderne utsatt for farer. Midlertidig sikring og arbeidsvarsling gjøres for at du som trafikant skal komme deg trygt forbi vegarbeidsområdet. Det samme ønsker vi at de som jobber ute i vegtrafikken skal gjøre,…

Les mer

Alle har et ansvar for trafikksikkerheten

Kronikk av Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF. (stått på trykk i en rekke distriktsaviser tidligere). I Norge baseres trafikksikkerhetsarbeidet på nullvisjonen. Målet er med andre ord ganske enkelt: I veitrafikken skal det ikke skje ulykker der personer blir hardt skadde eller mister livet.  Foto over: – Vi har alle et ansvar for sikkerheten i…

Les mer

100.000 ulykker skyldes berøringsskjermer i bil

Ny undersøkelse gir skjermer i bil skylden for hundre tusen trafikkulykker. Forsikringsselskap kaller distraherte sjåfører «en ny folkesykdom» Illustrasjonsfoto over: iStockPhoto Gjensidige og Trafikksikkerhetsforeningen har via Ipsos gjennomført en undersøkelse med 3500 bilister.  I undersøkelsen svarer en av tre at den interaktive skjermen i bilen har ført til «farlige eller ubehagelige situasjoner i trafikken». I halvparten av disse «ubehagelege…

Les mer

27 har omkommet på norske veier så langt i sommer.

Det er ti flere enn i juni og juli samlet i fjor. Nå frykter veidirektøren august-ulykkene. I juli omkom ti personer i trafikken, som er en mer enn i fjor. Samtlige var menn. Dette viser Statens vegvesens foreløpige tall. Foto over: Arbeidet med å analysere årets trafikksikkerhetsulykker pågår. Kunnskapen fra dette deles med alle aktører…

Les mer

En liten feil kan utslette to familier

Sommeren er tiden på året der det skjer flest alvorlige trafikkulykker. Sett din egen og andres sikkerhet først når du beveger deg ut i trafikken er oppfordringen fra Trafikksikkerhetsforeningen (TSF) i en pressemelding. Sommeren er høysesong for dødsulykker i trafikken. De 10 siste årene (2012-2021) har i snitt 38 personer mistet livet, 219 hardt skadd…

Les mer

Mindre sommertrafikk i 2022 – men flere ulykker

– Vi ser en klar nedgang i trafikken på typiske feriestrekninger i uke 28 (midt i juli) fra 2021 til 2022. Så langt i juli er seks personer omkommet i julitrafikken. Dette er på samme nivå som i fjor, sier avdelingsdirektør Tone Margrethe Oppedal i Statens vegvesen i en pressemelding, som understreker at hvert dødsfall…

Les mer

Ønsker full rapport og analyse av tilstanden til alle rekkverk på riksveiene i Norge

Statens Vegvesen vil finne ut hvordan det står til med rekkverkene langs 7900 km vei. I en ny kontrakt skal etaten få full rapport og analyse av tilstanden til alle rekkverk på alle riksveier i Norge. Antatt pris: 19,5 millioner kroner, melder veier24.no. Foto over: Bildet fra E10 i Vågan kommune, sommeren 2022 ved fergeleie…

Les mer

Vegvesenet åpner ny møtefri E16 med midtrekkverk

Statens vegvesen, Skanska og PNC er enige om sluttoppgjøret for ny E16 i Jevnaker og inn i Ringerike. Vegvesenet holder seg innenfor styringsramma på 3,18 milliarder kroner. Foto over: Statens vegvesen har bygd ny E16 i Jevnaker og inn i Ringerike på budsjett. 7. juli åpner samferdselsminister Jon-Ivar Nygård Randselva bru for trafikk. Brua er…

Les mer

Nyhetsarkiv

Økt trafikk på veiene i 2021

2021 startet med betydelig mindre trafikk enn normalt i januar og februar. Men for året sett under ett endte det…

Les mer

Byggestart for møtefri E6 Kvithammar-Åsen

I går var det offisiell byggestart for E6 Kvithammar-Åsen, og det ble markert med et smell! Det var ordfører i…

Les mer

Fylkeskommunenes skilsmisse – en dårlig nyhet for fylkesveiene

Det er nå klart at de aller fleste av «de nye» fylkeskommunene har startet opp arbeidet med sin skilsmisse. Innlandet,…

Les mer

Dybdeanalyser av dødsulykker i vegtrafikken 2020

I perioden 2005 – 2020 har ulykkesanalysegruppene analysert 2474 dødsulykker på veg med i alt 2689 omkomne personer. Ulykkesbildet domineres…

Les mer

Frykter bilistene må leve med dårlige veier

Oppløsning av storfylker kan gi dårligere vedlikehold av norske veier frykter NAF. Det trengs 100 milliarder for å ruste opp…

Les mer
Bildet her er en skjermkopi fra informasjonsvideoen til Statens Vegvesen, der vi ser innover mot Gullesfjordbotn.

Via Borealis trekker seg fra OPS prosjektet E10 Hålogalandsvegen

Tilbydersammenslutningen Via Borealis har ut fra egne vurderinger trukket seg fra videre deltakelse i konkurransen om å få bygge og…

Les mer
Jublet for sammenkopling av Trysfjordbrua

Jublet for sammenkopling av Trysfjordbrua

Nye Veiers utbygging av ny, trafikksikker E39 har pågått med uforminsket styrke gjennom hele pandemien. En stor milepæl ble nådd…

Les mer
HER KJØRTE EN LASTEBIL AV VEIEN PÅ NØYAKTIG SAMME STED SOM EN ANNEN LASTEBIL KJØRTE UT OG VELTET UKEN FØR. FOTO: POLITIET

To vogntog veltet samme sted: Avviser sikringstiltak

I januar kjørte to lastebiler av fylkesvei 700 og veltet. Fylkeskommunen vil ikke gjøre tiltak på stedet, selv om svingen…

Les mer

31 personer døde på jobb i 2021

30 menn og én kvinne omkom på jobb i fjor. – Antall arbeidsskadedødsfall de siste fem årene har vært på…

Les mer

Etterslepet på offentlig infrastruktur – 3200 milliarder kroner

Etterslepet i vedlikehold bare øker og øker – det er kommunene og fylkeskommunene som sliter mest. Statlig infrastruktur og bygg…

Les mer

Forventer normal vinterferietrafikk

Vinterferien står for døra. I fjor var vinterferietrafikken lavere enn vanlig på grunn av koronarestriksjoner. I år forventer Vegvesenet normal…

Les mer

Presenterer anbefalt veilinje for ny E39 Lyngdal vest – Kvinesdal

I dag presenterer Nye Veier for Kvinesdal kommune forslag til planprogram og finsilingsrapport for ny E39 fra Røiskår i Lyngdal…

Les mer