Se stortingsdebatten på Vegsikringskonferansen 2023

Prioriteringer i ny NTP og vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier

Innlegg med debatt ledet av Erik Wold

Siv Mossleth (Sp) Stortinget
Frank Sve (Frp), Stortinget
Kirsti Leirtrø (AP) Stortinget
Trond Helleland (H) Stortinget
Mona Fagerås (SV) Stortinget

Se hele debatten her