Bilder fra Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2023

Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg
Hilde Hvidsten, Statens vegvesen
Arbeidsvarsling /midlertidig sikring
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg, Marius Hanssen Raddum, Norconsult