Ønsker sammenhengene utbygging av trafikksikker E39

Næringsforeningene i Stavanger-regionen, Kristiansands-regionen og Lister har samlet ordførerne mellom Stavanger og Kristiansand, samt fylkeskommunene, og signert en felleserklæring for utbygging av E-39 mellom Kristiansand og Stavanger. – Dette er en historisk enighet, sier Harald Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, melder næringsforeningen på sine nettsider.

Harald Minge (tv), administrerende direktør  i Næringsforeningen i Stavanger-regionen og Jan Oddvar Skisland (i midten), ordfører i Kristiansand. var to av dem som signerte på felleserklæringen fredag i Kvinesdal. Foto: Næringsforeningen.

Alle partene som har skrevet under på dokumentet, står sammen for å sikre utbygging av en trafikksikker, miljøvennlig, effektiv og fremtidsrettet E39 mellom Kristiansand og Stavanger.

Det betyr at de vil arbeide for at hele strekningen skal bygges ut som 4-felts motorvei, økt fremdrift og utbyggingstempo, tilstrekkelig finansiering og prioritere E39 Kristiansand-Stavanger i sine innspill til Nasjonal Transportplan (NTP). De er også enige om at alle deler av veien er like viktige, og at E39 Kristiansand-Stavanger er det viktigste veiprosjektet i regionen.

– Etter mange års dragkamp er vi nå klare for å kjempe sammen. Det er bare å ta av seg hatten og smile for alle som nå tenker større enn seg selv og sin kommune og tenker helhet. Skal vi få fullt utnytte effekten av ny E39 trenger vi helhetlig utbygging. Dette er et stjerneeksempel på at alle tenker på helheten. Nå trenger vi bare nasjonal prioritering, sier Harald Minge, sjef i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Fakta:
Nye Veier har ansvar for utbygging av E39 mellom Kristiansand i Agder til Ålgård i Rogaland. Dagens E39-strekning er om lag 200 kilometer. Ny E39 blir trafikksikker, firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil i tillegg til reduksjon i antall ulykker gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.