Mange møteulykker i januar

Seks personer omkom i januartrafikken. Fire i møteulykker. Dette er fire flere omkomne enn i januar fjor, men på nivå med årene før pandemien.

Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall for januar.

– Det er relativt få alvorlige ulykker i januar, men forholdsvis mange møteulykker. Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen maner til aktsomhet blant alle trafikanter på krevende vinterveier, og lover at Vegvesenet skal fortsette å gjøre forholdene best mulig for trafikantene.

Få drepte sammenlignet med tidligere år

Januar 2023 er en «normalmåned» i trafikksikkerhetssammenheng. De siste ti årene har tallene vekslet mellom 13 og 2 omkomne i årets første måned.

– Selv om seks drepte er seks for mye, ser vi at dødstallene ligger på samme lave nivå som årene før pandemien. Det er ingen sovepute. Men etter et krevende 2022, er det godt å se at vi igjen er på rett vei mot Nullvisjonen uten drepte og hardt skadde i trafikken, sier Ranes.

Flest omkomne i Rogaland

Blant fylkene er det Rogaland, med to døde, som har flest omkomne den første måneden av 2023. Troms og Finnmark, Møre og Romsdal, Trøndelag og Viken har én omkommet i trafikken hver.

Ingen er døde på veiene i de andre fylkene så langt i år.

I tillegg til de fire møteulykkene med tungbil, var det en fotgjengerulykke og en ulykke der en ung mann kjørte av veien i Rogaland.

Året startet med krevende føre og flinke trafikanter

Til tross for at januar har budt på vanskelige kjøreforhold med utallige temperaturskifter og glatte veier i flere deler av landet, er det ikke flere dødsulykker enn vanlig.

– Jeg vil berømme bilførerne for at de stort sett kjører etter forholdene og har oppmerksomheten på veien, sier Ranes.

– Dette er atferd som redder liv, sier hun og oppfordrer fotgjengerne til å huske at selv om dagene blir lysere, må vi ha refleksen med oss i noen måneder til.