70 tiltak får penger til trygge skoleveier og nærmiljøer

– Trygge skoleveier og nærmiljøer er en forutsetning for at barna skal kunne ferdes trygt i trafikken. Det er et mål for oss at flere barn skal sykle eller gå til skolen og fritidsaktiviteter, i stedet for å bli kjørt med bil. Jeg er glad for at vi kan stimulere til dette gjennom denne ordningen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Foto over: istockphoto

Tilskuddsordningen til tryggere skoleveier og nærmiljøer ble opprettet i 2022, og er en ordning hvor alle landets kommuner søke om tilskudd. Formålet med tilskuddsordningen er å bedre trafikksikkerheten for barn og unge gjennom å stimulere til lokalt arbeid for tryggere skoleveier og nærmiljøer.

– Langsiktig arbeid med å redusere trafikkulykker har gitt spesielt gode resultater når det gjelder barn og unge. I 1969 ble 103 barn drept i trafikkulykker. I 2019 var det for første gang ingen barn som ble drept i trafikken. I fjor omkom imidlertid to barn i trafikken, noe som viser at arbeidet fortsatt må ha prioritet, sier Nygård.

Hjertesoner, sykkelparkering og fartsreduserende tiltak

Statens vegvesen har nå fordelt til sammen 22,1 millioner kroner til 70 trafikksikkerhetstiltak i 2023. Tilskudd er fordelt mellom 53 kommuner over hele landet.

Kommuner i alle deler av landet er tildelt tilskudd, til både større og mindre tiltak. Blant annet er 2 millioner kroner til oppmerking og belysning til hjertesoneskoler i Oslo kommune, 1,7 millioner kroner til gatelys i Elverum kommune i Innlandet, 750 000 kroner til sykkelparkering i Gjesdal kommune i Rogaland og 30 000 kroner til fartsreduserende tiltak i Molde kommune i Møre og Romsdal.

Les mer om tildelingen og fordelingen av tilskuddsmidler på vegvesen.no.