Utstyrer veiarbeidere med kroppskamera

Veiarbeidere kan til tider ha et tøft og stressende arbeidsmiljø, og være utsatt for aggressive trafikanter. For økt sikkerhet utstyrer Svevia ansatte og kjøretøy med kameraer, i et pilotprosjekt.

En gruppe som er ekstra usatt for trusler og vold er trafikkvakter. En annen er de som utfører drift- og vedlikeholdsoppgaver på veinett sentralt i byer.

– Systemet testes av trafikkdirigenter i Göteborg og driftsansatte i Stockholm sentrum. Det er for tidlig å si noe bestemt om resultatet, men så langt ser det bra ut. Flere opplever en økt trygghet. Forsøket fortsetter, sier Andreas Bäckström, virksomhetsutvikler i Svevia.

Det er fra før bevist at kroppskameraer er voldsforebyggende. Ifølge en britisk studie ble antallet hendelser nesten halvert da ansatte på togstasjoner ble utstyrt med kroppskamera.

– Vi vil øke våre medarbeideres trygghet og på sikt skape en allmenn bevissthet i samfunnet om at også veiarbeidere har kroppskamera på seg. En slik bevissthet skal forebygge lovbrudd og bidra til at allmennheten viser en mer respektfull oppførsel, sier Bäckström.

Han poengterer at formålet ikke er å dokumentere trusler og vold.

– Da har det gått for altfor langt. Formålet er å avskrekke og forebygge, omtrent som med fartsmålingskameraer.

Prosjektet drives med støtte fra den svenske byggbranschens utviklingsfond (SBUF). I tillegg til Svevia har prosjektets referansegruppe representanter for flere bedrifter i bransjen.

Tommelen opp for alle nye tiltak som er med på å gjøre sikkerheten til de som jobber ute på veien tryggere, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i TSF.

Samme utfordringene i Norge

I Norge har vi samme problematikk som i Sverige, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen. Sammen med våre faglige vegmyndigheter og medlemmer ser vi på alle tiltak som er med på å gjøre jobbhverdagen til våre arbeidere ute på og ved vegen tryggere. Samtidig som vi har fokus på sikkerheten til trafikantene som passerer arbeidsområdene.

Så på sikt er det ikke utenkelig at veidirigenter og veidriftere får kamera på seg selv og kjøretøy som standardutstyr om ikke lenge, avslutter Tangstad-Holdal