Klart for åpning av strekningen Jådåren-Østvik på fylkesveg 17

Onsdag 14. september kl. 1200 er det klart åpning av strekningen Jådåren-Østvik på fylkesveg 17.  Foto over: Ny veg: Etter to år med arbeid åpnes den siste delen av ny fylkesveg 17 onsdag 14. september 2022 (Dronefoto: Trøndelag fylkeskommune). Strekningen Jådåren-Østvik er den siste delstrekningen av hovedprosjektet fylkesveg 17-720 Dyrstad-Sprova-Malm. Etter åpningen 14. september er dermed hele…

Read More

Kostnadsøkning gir mindre til fylkeskommunalt vegvedlikehold

Som følge av økte kostnader på sentrale innsatsfaktorer blir asfaltering av flere strekninger utsatt til 2023, melder Innlandet fylkeskommune. Illustrasjonsfoto over: Fylkesvei 255 iStockPhoto De siste månedene har det vært kostnadsøkninger på flere sentrale innsatsfaktorer, slik som drivstoff, strøm og andre typer materialer, i drift og vedlikehold av veger. – Kostnadsøkningene har kommet til syne…

Read More

Krever statlig økonomisk krafttak for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene

Det nasjonale etterslepet på veivedlikeholdet på fylkesveiene ligger på om lag 60-80 milliarder kroner. I Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) er etterslepet beregnet til i størrelsesorden 8-10 milliarder kroner i Troms og om lag 4 milliarder i Finnmark. Leserinnlegg: Bengt Magne Luneng, Marlene Bråthen, Kurt Michalsen og Irene Lange Nordahl, Senterpartiet i Troms og Finnmark. Foto:…

Read More

Vei med rekkverk holder på å rase ut

En av de dårligeste veiene jeg har sett, sier Leirtrø (AP). Foto: Faksimile avisa Sør-Trøndelag.

– Det er bare et tidsspørsmål før veien raser ut. Med de høydeforskjellene som er på veien her, begynner det å bli spektakulært, sier Kirsti Leirtrø (Ap), som sitter i transportkomiteen på Stortinget, i følge avisa Sør-Trøndelag lørdag den 31. oktober. Torsdag var hun på befaring på fylkesvei 470 opp Sundlibakkan fra Fannrem, sammen med…

Read More