Krever statlig økonomisk krafttak for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene

Det nasjonale etterslepet på veivedlikeholdet på fylkesveiene ligger på om lag 60-80 milliarder kroner. I Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) er etterslepet beregnet til i størrelsesorden 8-10 milliarder kroner i Troms og om lag 4 milliarder i Finnmark. Leserinnlegg: Bengt Magne Luneng, Marlene Bråthen, Kurt Michalsen og Irene Lange Nordahl, Senterpartiet i Troms og Finnmark. Foto:…

Les mer
En av de dårligeste veiene jeg har sett, sier Leirtrø (AP). Foto: Faksimile avisa Sør-Trøndelag.

Vei med rekkverk holder på å rase ut

– Det er bare et tidsspørsmål før veien raser ut. Med de høydeforskjellene som er på veien her, begynner det å bli spektakulært, sier Kirsti Leirtrø (Ap), som sitter i transportkomiteen på Stortinget, i følge avisa Sør-Trøndelag lørdag den 31. oktober. Torsdag var hun på befaring på fylkesvei 470 opp Sundlibakkan fra Fannrem, sammen med…

Les mer