Nyheter

Helt ny sikrere standard på E6 i Sørfold

«Flaskehalsen» på E6 i Sørfold får en full ansiktsløftning etter flere år med utsettelser. Investeringen er trolig den største Nord-Norge har sett, melder nrk.no (03.03.2021) – Ordfører blir i ekstase Sørfold-ordfører Gisle Erik Hansen (Sp) blir i ekstase når han får høre hva som er i ferd med å skje. I mange år har E6…

Les mer

Tre personer omkom i februar i veitrafikken

Tre personer har omkommet på vegene i februar i år, mot ni i samme måned i fjor. (01.03.2021) Så langt viser statistikken ni trafikkdrepte hittil i år, mot 17 på samme tidspunkt i 2020. – Selv om hvert eneste dødsfall på vegene er en tragedie, er det likevel god grunn til å glede seg over denne…

Les mer

Fylkesveiene – behovet er enormt

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal bruke 475 millioner kroner de fem neste årene på å forbedre og sikre fylkesveiene. (23.02.2021). Fra og med i år og de fem kommende årene, skal fylkeskommunen bruke nærmere 500 millioner kroner på å gjøre veiene i fylket vårt både bedre og sikrere. Det vedtok politikerne ons- dag. Fylkesveier og…

Les mer

Kontrollerer bilen din på et mikrosekund

– Skiltskannere gjør at vi kan kontrollere flere biler med mindre ressurser, sier Kjetil Wigdel som er leder for Utekontroll i Statens vegvesen. (22.01.2021) Mannskaper fra Statens vegvesen står daglig langs vegene våre for å luke ut biler med feil eller mangler. Mange biler blir kontrollert uten at du som kjører merker noen ting. –…

Les mer

Veien videre for E18 Tvedestrand-Bamle

I møtet 17. februar ble kommunene og Nye Veier enige om å justere framdriften for arbeidet med reguleringsplan for ny E18 Tvedestrand-Bamble. I stedet for før sommeren legges det opp til at de seks berørte kommunene skal behandle reguleringsplanen innen utgangen av september. (19.02.2021) Enighet om justert framdrift Framdriftsplanen videre er at Nye Veier 12.…

Les mer

Skal bygge 700 meter bedre gangveg

Trafikksikkerheten rundt Trintom skole i Gran har vært klaget inn utallige ganger. Nå begynner arbeidene langs Søndre Ålsvegen, melder avisa Hadeland (19.02.2021) Dårlig belysning Trafikksikkerheten rundt Trintom skole har vært oppe til diskusjon flere ganger. Blant annet er foreldre bekymret for sikker- heten til barna i krysset Øgards- bakka og Hovsvegen, og overgangen til Trintom…

Les mer

Større utbyting av rekkverk på riksveg 15

På strekninga Naustdalsstranda til Kjølsdalen er eit større arbeid i gang for utbyting av gamalt rekkverk, melder Fjordabladet (19.02.2021) Foto: faksimile Fjordabladet Prosjektleiar for Drift og vedlikehald i Statens vegvesen, Jan Bremer Remø, opplyser at arbeidet vil ta om lag seks veker, og arbeidet i Naustdalsstranda som tok til i veke 6, vil bli av-…

Les mer

Nullvisjonen er 20 år

I år er det 20 år siden nullvisjonen ble behandlet i Stortinget og kom inn i Nasjonal transportplan 2002–2011. [18.02.2021] – Dette var et klart signal om at vi skulle intensivere innsatsen med å redde liv i trafikken, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Siden den gang har vi høstet frukter av dette møysommelige arbeidet, der vi…

Les mer

Nullvisjon redder liv – igjen og igjen

Kronikk av Per Morten Lund, direktør i Statens vegvesen. (18.02.2021) De siste 20 årene er 6.000 personer reddet fra død eller alvorlig skade i trafikken. Det kan vi ikke minst takke Nullvisjonen for. I disse dager er det 20 år siden Nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken ble vedtatt. Nullvisjonen er en visjon om at…

Les mer

Havarikommisjonen: Tilrår at Statens vegvesen styrker innsatsen for å forbetra vinterdrifta på utsette punkt og strekningar

Tre personar omkom momentant og éin person blei alvorleg skada då ein personbil frontkolliderte med ein betongbil på E6 mellom Grønbakken og Kongsvoll i Oppdal kommune 25. oktober 2019. Det var snøvêr og krevjande føreforhold då ulukka skjedde. (15.02.2021) Statens havarikommisjon tilrår at Statens vegvesen styrker innsatsen for å forbetra vinterdrifta på utsette punkt og…

Les mer

Nyhetsarkiv

Ny rapport om ulykker i bygg og anlegg

Publisert 28.11.2019 Antall arbeidsskadedødsfall i 2018 er det laveste antallet som er registrert i næringen bygge- og anleggsvirksomhet de siste…

Les mer

70 prosent omkom i møteulykker

I september og oktober i år har 16 av 23 personer mistet livet i en møteulykke på veier som ikke…

Les mer

Underrapportering av trafikkskadde

Kraftig underrapportering av trafikkskaddeBare 17 % av trafikkskader som behandles av lege eller sykehus kommer med i vår offisielle statistikk…

Les mer

Dette får vi for pengene i 2020

Det framgår av en gjennomgang Samferdselsdepartementet har gjort i Statsbudsjettet for 2020 Status: Ved utgangen av 2018 var det 650…

Les mer

Statsbudsjettet 2020

Regjeringa foreslår å løyve 75,4 mrd. kr til Samferdselsdpartementet. Korrigert for ansvarsendringar inneber budsjettforslaget ein auke på vel 4 mrd.…

Les mer

Veien som endrer innlandet

Utbyggingen av E6 fra Kolomoen til Otta og E16 fra Kløfta til Kongsvinger fører til økt trafikksikkerhet, forutsigbar fremkommelighet og…

Les mer

10 omkom i veitrafikken i september 2019

Dette viser Statens vegvesens foreløpige tall for september. Så langt i år har 73 omkommet på norske veier, noe som er…

Les mer

Turné sommeren 2019

Det er bra at mange års kamp mot trafikkdøden gir resultater. Nettopp derfor må innsatsen styrkes ytterligere. Målet for trafikken…

Les mer

Ny rapport: 4-feltsvei mer lønnsomt enn antatt – liv kunne vært spart

Færre dødsulykker.  Mer plass til transport.  Kortere reisetid.  Plusspoengene står i kø i ny rapport om E6 gjennom Østfold. Burde…

Les mer

NTP: Vegvesenet kan kutte prosjektkostnader med 100 milliarder kroner

Statens vegvesen tror det er mulig å kutte kostnader med 100 milliarder kroner på 120 prosjekt som i dag har…

Les mer

NTP: Nye Veier AS anbefaler en omfattende økning i selskapets utbyggingsportefølje

Det er mulig å kutte kostnader på flere prosjekter, mener Statens vegvesen. Illustrasjonsfoto: Kjell Wold. Regjeringen har signalisert ønske om…

Les mer

45% omkom i frontkollisjoner

I 2017 var møteulykkenes andel av de trafikkdrepte hele 45 prosent, mens singelulykkenes andel av de omkomne varl 27 prosent.…

Les mer