Stor økning i viltpåkjørsler: – Ta skiltene på alvor

Tallet på viltpåkjørsler har økt med 15 prosent de siste to årene i Norge. Mer enn 9000 dyr er påkjørt. – Høsten er høysesong for slike kollisjoner og det er noen viktige forberedelser du bør gjøre nå.

Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge om tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Hvis du kjører i områder hvor det er skiltet om vilt må du ta det på alvor. Skiltingen er basert på kunnskap om hvor dyrene befinner seg. Det er gjort sammen med viltnemda og lokale, sier han.

Mange hjortedyr akkurat nå 
I en fersk undersøkelse fra Frende sier halvparten av de 1007 spurte at de er redde for å møte på vilt eller andre dyr når de kjører eller sitter på i bil. Like mange sier at de har møtt vilt på veien. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat.

– Akkurat nå er det hjortedyr som er mest i bevegelse. Dyrene kommer ofte brått på og med stor fart ut i veibanen, sier daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen, Geirr Tangstad-Holdal.

– Du bør være ekstra oppmerksom når du er ute på veien når det er grålysning om morgenen eller i skumringen på kvelden, sier han.

Senk farten i utsatte områder 
– Det krever mer av deg som sjåfør når du kjører på strekninger der det kan være vilt i veien. Senk farten og følg godt med i terrenget på siden, sier Roger Ytre-Hauge.

– Du må søke med blikket i sideterrenget og se etter spor eller tegn på at det kan være dyr i området, sier Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Trafikksikkerhetsforeningen Foto: TSF/Mari Helmer

Tangstad-Holdal i Trafikksikkerhetsforeningen er enig.

– Du må søke med blikket i sideterrenget og se etter spor eller tegn på at det kan være dyr i området. Du må være klar til å bråbremse om nødvendig, sier han.

– Litt lavere fart kan være forskjellen på om du klarer å stoppe og ikke. Eller om det blir en svært alvorlig ulykke eller en mindre alvorlig smell. De fleste kjører på fartsgrensen, men hvis du er i et område med mye vilt tjener du mye på å ligge noen kilometer under. Det kan utgjøre veldig mange meter i reaksjons- og bremselengde, sier Roger Ytre-Hauge.

Bruk langlysene hyppig 
Dyrene kan stå i veibanen, eller komme plutselig ut i veien. Du må være på vakt.

– Du får ikke tid å reagere. Noen bøyer av og løper på siden av veien før de plutselig krysser. Det kan også være en familie på tur over veien, sier fagsjefen.

Hyppig bruk av langlys er et annet nyttig tips.

– Bruk dem mest mulig. Selvsagt ikke når du har biler som kommer mot deg, men få dem på når du er alene og motgående trafikk har sust fordi, sier Roger Ytre-Hauge.

Meld fra – hver gang! 
Hvis du først havner i en viltulykke må du melde fra, selv om du tror det gikk bra med dyret.

– Dyret skal ikke lide, og du har plikt til å si ifra til politiet. Du kan få redusert utbetaling på forsikringen og bonustap på bilen din hvis du ikke rapporterer det som har skjedd. Viltnemnda må også vite nøyaktig hvor det skjedde. Så enten må du markere stedet med noe eller så kan du sikre koordinatene for eksempel med et screenshot på mobilen som viser akkurat hvor du var, sier Ytre-Hauge.

Her har flest møtt på vilt på veien 
Og hvor mange i hvert fylke som er redde for å treffe på vilt eller andre dyr på veien (i parentes). 

 1. Nordland – 79 prosent har møtt (58 prosent er redde for å treffe på vilt eller andre dyr)  
 2. Vestfold og Telemark – 61 prosent (42)  
 3. Møre og Romsdal – 58 prosent (65)  
 4. Innlandet – 58 prosent (64)  
 5. Troms og Finnmark – 57 prosent (65)  
 6. Viken – 52 prosent (49)  
 7. Trøndelag – 49 prosent (54)  
 8. Oslo – 48 prosent (42)  
 9. Vestland – 46 prosent (47)  
 10. Rogaland – 45 prosent (50)  
 11. Agder – 44 prosent (44)  
  (Kilde: Frendeundersøkelsen)  

Dette gjør du ved viltulykke 

 • Ta på refleksvest og sikre skadestedet. 
 • Ring politiet på 02800. Er det personskade? Ring 113.  
 • Marker stedet der du mener dyret forlot veien. Du kan også ta et screenshot av hvor på kartet du er med mobilen og sende dette til viltnemnda.  
 • Du skal ikke følge etter skadet vilt. Viltet kan angripe, og sporene dine kan ødelegge for søkshunden. 
 • Avliv aldri større dyr. Den avgjørelsen tas av viltnemnda eller politiet. 
  (Kilde: NAF)