Programkomité: Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2024

Arbeidet med programmet til den kommende nasjonale Vegsikringskonferansen den 7. og 8. februar 2024 starter nå.

Vårt mål er å lage en møteplass på tvers av rådgivere, produsenter, entreprenører, byggherrer, sentrale- og lokale politikere og trafikk- og bilorganisasjoner slik at vi sammen kan løfte trafikksikkerheten videre mot målet i nullvisjonen. TSF har derfor som målsetting at Vegsikringskonferansen skal bli en viktig møteplass for alle som brenner for trafikksikkerhet og trygge trafikkmiljø spesielt.

Følgende deltakere er klare og vil delta i programkomitéen:

  • Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder TSF
  • 1 personer fra TSF Permanent sikring
  • Erlend Hammern TSF/Ramudden AS (Arbeidsvarsling/sikkert vegarbeid)
  • Benedicte Petersen, Statens Vegvesen
  • Tone Strandli, Nye Veier AS 
  • Espen Strandvik Haugvik, Innlandet fylkeskommune
  • Turid Åsen, Vegforum for byer og tettsteder
  • Karete Løkting Ellingbø, Norconsult AS

Nytt forslag til nasjonal transportplan legges fram våren 2024, og vil være et naturlig tema under den kommende Vegsikringskonferansen.

Programkomitéen jobber fram et forslag til program – og styret tar den endelige avgjørelsen til programmet for Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2024.