Nyheter

TikTok-doktoren kommer til Vegsikringskonferansen 2023

Nysgjerrig på hvem som ble tildelt Læringsmiljøprisen 2022 ved Nord universitet? Følg @gunhili på TikTok, skriver Nord Universitet på sine sider. Foto/tekst: Inger E. Eftevand Orvin / Nord Universitet Foto over: Førsteamanuensis ved Handelshøgskolen Nord, Gunhild Sætren. Foto: Nord Universitet/Inger E. Eftevand Orvin Bak denne brukeren skjuler det seg nemlig en doktor. Dr. Gunhild Sætren. Førsteamenuensis ved…

Les mer

Økning i dødsulykkene – 14 døde i november

14 døde i trafikken i november i år. Det er dobbelt så mange som gjennomsnittet de siste tre årene. Vi må tilbake til 2018 for lignende tall. Så langt i år er 111 drept på norske veier. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall. Foto over: Fire av de døde i november var fotgjengere. Bilførere bør…

Les mer

900 millioner i kutt til Nye Veier

SV ønsket å kutte halvparten av bevilgningene til Nye Veier. Med et kutt på tre milliarder ville dette betydd stopp og utsettelse for mange møtefrie vegsprosjekter av fire feltsutbygginger. Det blir ikke kutt for E39, men bare for fellesprosjektet E16/ Ringeriksbanen melder Avisa Agder. Foto over: Fra kommunegrensen mellom Kristiansand og Lindesnes, hvor prosjektet ble…

Les mer

Ny møtefri 4 felt strekning på E39 åpnet

Nye Veier åpnet torsdag 24. november for trafikk på den 19 kilometer lange strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Anleggsstart for prosjektet var oktober 2018. Etter fire års byggetid er prosjektet ferdig helt som planlagt. Trafikkpåsetting skjer før den offisielle åpningen som er 9. desember. Foto over: Prosjektsjef Harald J. Solvik overleverte blomster til de…

Les mer

Skal vedlikeholde 1100 bruer i Hedmark, Oppland og Buskerud

Statens vegvesen søker en eller to entreprenører til å vedlikeholde 1100 bruer i Innlandet og Buskerud. Foto over: 37 meter lange Ulstad bru (bildet) på riksveg 15 Lom er blant de 1100 bruene i vedlikeholdskontrakten. Brua ble bygget i 1935. Foto: Statens vegvesen – Vi kan ha inntil to entreprenører på grunn av at det…

Les mer

Støtputebil hindret alvorlig ulykke

Natt til fredag den 11. november var det en trafikkulykke i et arbeidsområde i Agder. Medlem av Trafikksikkerhetsforeningen, V&T entreprenør AS sikret arbeidsområdet og veiarbeiderne med en støtputebil. Det kunne blitt en tragisk trafikkulykke om ikke vegarbeidsområdet var sikret! Foto over: Støtputebilen som ble påkjørt. Foto: V&T Entreprenør AS. -Nok en gang blir man påminnet…

Les mer

Erik Wold skal lede Vegsikringskonferansen 2023

Erik Wold blir hovedkonferansier under Den nasjonale Vegsikringskonferansen 8. og 9. februar 2023 Gardermoen, Oslo Etter 25 år i NRK der Erik Wold satte sitt preg på programmer som Dagsnytt Atten, Frokost-TV, Standpunkt, Aktuelt, RedaksjonEN, og ikke minst Debatten, startet han for seg selv. I dag bruker han sin lange erfaring og solide kompetanse som…

Les mer

Nytt rassikringsprosjekt på E16 i Valdres åpnet

Stortinget vedtok siste gang i 1992 at E16 over Filefjell og Lærdal er stamvegen mellom Oslo (Sandvika) og Bergen. Vegen er den av hovedvegene til Vestlandet som har best regularitet vinterstid. E16 gjennom Valdres er en vegstrekning med relativt dårlig standard, høy ulykkesbelastning og lav framkommelighet. Strekningen ved Kvamskleiva er omtalt og prioritert i rassikringsplanen…

Les mer

Tre leverandørene ønsker å rehabilitere Nappstraumtunnelen på E10 i Lofoten

Fire leverandører leverte inn tilbud – tre av dem er kvalifisert til jobben. Foto over: Nappstraumtunnelen E10 Lofoten. Foto: Erik Betten/Statens vegvesen Bakgrunn Den undersjøiske Nappstraumtunnelen på E10 i Lofoten skal rehabiliteres, og i den forbindelse ble det lyst ut en anbudskonkurranse på kontrakten 12. juni. Grunnet uklarheter i kvalifikasjonskravet om «relevant erfaring», ble det…

Les mer

Nye Veier anbefaler mer gjenbruk av eksisterende E18 mellom Tvedestrand og Bamble

Siden høsten 2021 har Nye Veier utredet mulighetene for mer gjenbruk av eksisterende vei på E18 mellom Tvedestrand og Bamble. Mer gjenbruk vil både gi betydelig reduksjon i klimagassutslipp og redusere arealbeslaget. Kart som viser de to hovedkonseptene med varianter Nye Veier har arbeidet med i verdioptimaliseringen for ny E18 Tvedestrand-Bamble. Kart: Nye Veier Nye…

Les mer

Nyhetsarkiv

14 drepte i veitrafikken de to første måndene i 2018

14 drept i veitrafikken i løpet av januar og februar 2018. De siste fem årene har det i snitt omkommet…

Les mer

Skader og mangler på 2000 rekkverk

Broer nedprioriteres når Statens vegvesen skal bruke 135 milliarder på riksveinettet. Men Vegvesenet for­sikrer at trafikk­farlige skader og sårbarheter skal…

Les mer

TSF tiltak i perioden 2018 – 2021

Tiltak 1: TSF vil gjennomføre en årlig Vegsikringskonferanse. Konferansen skal sette søkelys på sikre og trygge trafikkmiljø for alle våre…

Les mer

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet er Statens vegvesens gjennomføringsplan for første seksårsperiode av Nasjonal transportplan (2018 til 2029) og danner grunnlaget for de årlige…

Les mer

Møte med statsråden

Tirsdag den 13. februar møtte Kjetil Nesset, styrets leder og Geirr Tangstad-Holdal, statsråd Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Tommy Skjervold.

Les mer

Åtte drepte i vegtrafikken

I løpet av januar måned 2018 omkom åtte personer i vegtrafikken. Les mer på Vegnettet

Les mer

Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2018

Den nasjonale Vegsikringskonferansen legges i år til Lillehammer den 5. og 6. september.

Les mer

Nasjonal transportplan 2018 – 2029

RammeFor å få et mer moderne transportsystem som håndterer fremtidens transportbehov i lys av de tre hovedmålene legger regjeringen til…

Les mer

Tryggere trafikkmiljø i regjeringsplatt-formen

Trafikksikkerhetsforeningen er glad for at Regjeringen vil fortsette arbeidet med å innfri nullvisjonen. Les pressemelding hos NTB

Les mer

TSF vil ha nasjonal dugnad

Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at det i juni og juli omkom 20 personer på norske veier. http://www.bygg.no/article/1321164

Les mer

Statsbudsjettet 2018

Samferdsel – Statsbudsjettet 2018Det foreslås å bevilge 37,7 mrd. kroner til veiformål i statsbudsjettet for 2018 (inkl. Nye Veier og…

Les mer

Sommertrafikken

Det er bra at mange års kamp mot trafikkdøden gir resultater. Nettopp derfor må innsatsen styrkes ytterligere. 29 drepte mennesker…

Les mer